Liikennemittaus Jätkäsaaressa

602

Jätkäsaarenlaiturilla ja Crusellinsillalla käynnistyy liikennemittaus 18.11.2020. Infotilaisuus verkossa 17.11.2020.

Jätkäsaaressa käynnistyy kokeilu, jossa analysoidaan satamaan suuntautuvaa liikennettä. Kameralaitteet seuraavat autoliikennettä Crusellinsillalla ja Jätkäsaarenlaiturilla 18.11.-14.12.2020 ja 1.-31.5.2021 (laitteiden asennukset 18.-20.11.2020). Kokeilun toteuttaa Nodeon Finland Oy. Mittaus ei vaikuta liikennejärjestelyihin.

Kokeilussa kerätään tietoa satamaliikenteen ajoneuvomääristä, ajoneuvoluokista, liikenteen lähtöalueista sekä päästöistä. Kokeilun tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa kaupungin liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Analyysi perustuu rekisterikilpien tunnistamiseen ja ajoneuvotietojen hakemiseen Traficomin tietokannasta. Traficom on rekisteritietoja ylläpitävänä viranomaisena hyväksynyt Nodeonin mittaustavan ja siihen liittyvän tietoturvan ja henkilötietosuojan.

Mittauksesta järjestetään infotilaisuus asukkaille tiistaina 17.11.2020 klo 17.00-17.30. Voit osallistua etätapahtumaan tämän linkin kautta. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kokeilu on osa Jätkäsaari Mobility Lab -kokonaisuutta. Mittauksen tilaaja on kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja toteuttaja Nodeon Finland. Tietosuojaseloste löytyy Nodeon Finlandin verkkosivuilta täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia mittaukseen liittyen

K: Miksi liikennemittaus tehdään? Mihin tarkoitukseen liikennetietoja kerätään?

V: Mittauksen tarkoitus on kokeilla uutta tapaa tuottaa tietoa liikennesuunnittelun tueksi, alueen liikennetilanteen parantamiseksi ja siten viihtyisämmän asuinympäristön kehittämiseksi.

K: Mitä tietoja mittauksessa kerätään ja käsitellään ja millä menetelmillä?

V: Tunnistettujen rekisteritunnusten avulla selvitetään Traficomin tietokannasta ajoneuvojen teknisiä tietoja (mm. päästöarvo ja käyttövoima) sekä ajoneuvon rekisteröinnissä käytetty postinumeroalue. Näiden tietojen avulla tuotetaan liikennevirrasta monipuolisia tilastollisia analyysejä. Rekisteritunnusten avulla ei selvitetä mitään henkilötietoja, eikä ajoneuvojen omistajien/haltijoiden katuosoitteita. Rekisteritunnuksia käytetään pelkästään tilastollisten analyysien tuottamiseen ja ne tuhotaan välittömästi sen jälkeen.

K: Miten mittauksen yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta on huolehdittu?

V: Mittausten tekninen toteutus on toteutettu niin, että henkilötietoja ei selvitetä ja rekisteritunnukset tuhotaan välittömästi tilastollisen analyysin toteuttamisen jälkeen. Mittauksen tekninen toteuttaja ei käytä rekisteritietoja mihinkään muuhun käyttöön kuin tilastollisten analyysien toteuttamiseen.

K: Voiko mittauksesta tunnistaa yksittäisiä ajoneuvoja tai matkustajia?

V: Ajoneuvojen rekisteritunnusten tunnistamisen perusteella toteutetaan edellisessä kohdassa kuvattuja tilastollisia analyysejä (ei henkilötietojen selvitystä), jonka jälkeen rekisteritunnukset tuhotaan. Matkustajia ei tunnisteta.

K: Tallennetaanko mittauksessa kuvia ajoneuvoista tai matkustajista?

V: Rekisteritunnistustapahtumista ei tallenneta kuvia, joissa näkyisi ajoneuvo tai sen matkustajat.

K: Käsitelläänkö rekisteritietoja viranomaisen eli Traficomin edellyttämällä tavalla?

V: Rekisteritietojen käytöstä on sopimus Traficomin kanssa, jonka edellyttämällä tavalla rekisteritietoja käytetään. Oleellista käsittelyssä on, että henkilötietoja ei selvitetä, mittauksen tekninen toteuttaja ei saa antaa rekisteritunnuksia edes asiakkaan (eli Forum Virium Helsingin) käyttöön, eikä käyttää rekisteritunnuksia mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tilastollisten analyysien toteuttamiseen.

K: Jaetaanko rekisteritietoja Forum Virium Helsingille, Helsingin kaupungille tai kolmansille osapuolille?

V: Rekisteritietoja ei jaeta kenellekään osapuolelle/taholle. Mittausten tekninen toteuttaja tuhoaa rekisteritunnukset tilastollisten analyysien toteuttamisen jälkeen.

K: Käytetäänkö tietoja markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin?

V: Ei käytetä. Tilastollisista analyyseistä hyötyy Helsingin kaupunki, kun saadaan selvitettyä Jätkäsaaren alueen saattoliikenteen määrät, niiden tuottamat hiilidioksidipäästöt ja saattoliikenteen tuottaja-alueet. Nämä tiedot mahdollistavat Jätkäsaaren alueen liikennejärjestelmien kehittämisen, jota kautta hyötyjinä ovat Jätkäsaaren alueen asukkaat.

K: Yhdistetäänkö ajoneuvotietoja tietoja muihin henkilötietoihin?

V: Ei yhdistetä.

Lisätietoja:

Janne Rinne, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
janne.rinne@forumvirium.fi
Puh. 040 682 0050

Pekka Koponen, kehitysjohtaja, Forum Virium Helsinki
pekka.koponen@forumvirium.fi
Puh. 040 501 7114

Kuva: Suomen ilmakuva Oy