Onko Helsingissä turvallista liikkua? Vastaa kyselyyn liikenneturvallisuudesta!

488

01.09.2020 15:00

Helsinki päivittää parhaillaan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmansa vuosille 2022–2025. Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia kaupungissa liikkuvia – vastaa kyselyyn 27.9. mennessä, ja kerro miten turvalliseksi koet Helsingin liikenteen. Kehittämisohjelman päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivitystyössä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyölle sekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Suunnitelmallista ja vaikuttavaa liikenneturvallisuustyötä tehdään laajassa vuoropuhelussa asukkaiden, kaupungin sekä eri sidosryhmien kanssa. 

Liikenneturvallisuudessa asukkaiden ääni on erityisen tärkeä, minkä vuoksi aiheesta on avattu kysely Helsingin asukkaille. Toivomme näkemyksiäsi liikenneturvallisuudesta ja sen kehittämisestä riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asut, millä tavoin liikut tai minkä ikäinen olet. Kyselyssä on lyhyt lomakeosio, minkä lisäksi pääset laittamaan kartalle liikenneturvallisuuden kannalta hankalia paikkoja tai kohteita, joissa olet joutunut onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen.

Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 27.9.2020 asti ja kysely löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/9318/