Porkkanoita kulttuuriympäristöyhteistyöhön

324
porkkana

Ympäristöministeriö, Suomen Kotiseutuliitto ja Helka Helsingin kaupunginosayhdistykset ry järjestivät 12.10.2016 ympäristöministeriön auditoriossa erilaisille toimijoille, mm. kaupunginosayhdistyksille tilaisuuden, jossa kerrottiin kulttuuriympäristöyhteistyöstä, miten se voidaan toteuttaa ja mitä apuvälineitä on tarjolla yhteistyön eteenpäin viemiseen. Tarkoituksena oli myös houkutella uusia osallistujia kulttuuriympäristöyhteistyöhön. Tilaisuuteen osallistuivat Elina Kultaranta ja Helena Vormala Jätkäsaari-seurasta.

Tilaisuuden avasi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ympäristöministeriön edustaja määritteli, mitä tarkoitetaan kulttuuriympäristöllä ja kulttuuriympäristöstrategialla. Kulttuuriympäristö voi olla kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö tai arkeologinen kulttuuriympäristö. Tavoitteena on, että kulttuuriympäristö koetaan yhteiseksi voimavaraksi ja sillä pyritään kestävään kehitykseen ja hyvään hallintoon. Kulttuuriympäristösitoumus on väline näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella pyritään Suomeen, jonka haluamme vuonna 2050. Vuonna 2015 YK:n yleiskokous on hyväksynyt Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 -julistuksen, jonka tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset, Ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat.

Tämän jälkeen eri yhdistykset kertoivat tekemistään kulttuuriympäristösitoumuksistaan. Sitoumuksen tehneissä on suuria yhdistyksiä kuten Suomen Kotiseutuliitto, Vuosaari-seura sekä suhteellisen pieniä seuroja kuten Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ja Kuorsalo-Seura.

Helsingin uusi yleiskaavasuunnitelma on kerännyt eri yhdistykset suojelemaan Keskuspuistoa ja vastustamaan sen osittaista rakentamista. Tilaisuudessa eri ryhmät mm. Keskuspuiston puolesta -ryhmä, Pohjois-Haaga-seura, Pirkkolan omakotiyhdistys sekä Kotiseutuliiton valtuusto esittelivät toimintaansa Keskuspuiston säilyttämiseksi entisellään.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura houkuttelee nuoria toiminnallisuuteen ja tutustumaan monenlaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään mm. koulujen kotiseututoimijoiden, taiteilijoiden, museoiden ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa.

Lopuksi Kotiseutuliitto esitteli, miten saada aktiivisuutta kulttuuriympäristötyöhön. Joka vuosi syyskuun toisena viikonloppuna järjestettävät yhteiseurooppalaiset Kulttuuriyhteistyöpäivät oli esimerkkinä yhtenä mahdollisuutena paikalliseen kulttuuriympäristöyhteistyöhön.

Illan puhujien esitykset on koottu alla oleville sivuille:

www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Aineistot