Stadiluotsit aloittivat työnsä

232
Stadiluotsit

Stadiluotsit

Helsinki on palkannut seitsemän stadiluotsia kaupunkilaisten osallisuutta edistämään. Viimeisetkin heistä ovat aloittaneet työssään 2.5.2018  Stadiluotsien alueet on julkaistu tänään! Eli jokaiselle stadiluotsille on nimetty ne kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

Stadiluotsien alueet on jaettu pääosin kaupungin seitsemän suurpiirin mukaan. Suurpiirien asukasluku vaihtelee noin 40 000 asukkaasta yli 100 000 asukkaaseen, joten piirijakoa on hieman muokattu.

Ensi töikseen luotsit suunnittelevat miten parhaiten tavoittaa asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt sekä tulla tunnetuksi omilla alueillaan. Heihin voi tulevaisuudessa olla yhteydessä sähköisillä kanavilla tai tavata esimerkiksi kirjastoissa, leikkipuistoissa ja tapahtumissa. Alkuvaiheessa luotsit kartoittavat oman alueensa yhteistyöverkostoja, tarpeita ja resursseja.

Lisää tunnelmia kaupungin uutisesta oheisen linkin kautta

https://www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=60590288&releaseId=67764391

STADILUOTSIEN VASTUUALUEET TARKEMMIN oheisen linkin kautta:

https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00960/3dda6af2-8f4f-47a0-ba11-a89d92c8a0bf.pdf