Toimintakertomus 2016

345

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                                   

Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2016

Jätkäsaari-seura on vuonna 2016 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin ja yrittäjiin.

Seura on osallistunut kaupungin asukasosallistumismallin kehittämiseen sekä suoraan päättäjien että kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan kautta.  Seuran puheenjohtaja kuuluu Helkan hallitukseen äänivaltaisena varajäsenenä, eteläisten kaupunginosien edustajana.

Kevätkokous 13.04.2015 syöpäsairaala Docratesissa

Kokouksen alussa sairaalan ylilääkäri Timo Joensuu kertoi sairaalan monipuolisesta toiminnasta.  Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti esitteli suunnittelun ja rakentamisen etenemistä Jätkäsaaressa, Telakkarannassa ja Hernesaaressa. Helsingin kaupunginosayhdistyksen Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kertoi Helkan toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin ja 76 kaupunginosayhdistyksen kanssa. Läsnäolijat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiään suunnitelmista. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2015. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tulevaisuuden Jätkäsaari -esite

JS/Suomi Oy on yhteistyössä Jätkäsaari-seuran kanssa toimittanut Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevän 16-sivuisen esitelehden Tulevaisuuden Jätkäsaari. Lehti valmistui elokuussa 2016. Siitä otettiin 2 500 kappaleen painos, joista suurimman osan Jätkäsaari-seura sai jaettavakseen. Esitettä on jaettu mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Satama-hulinat 18.8.2016

Helsingin Satama järjesti elokuussa Satama-hulinat Huutokonttorin edustan tyhjällä tontilla. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Tulevaisuuden Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Sataman järjestämä Pimp My Jätkäsaari -kilpailu ratkaistiin ja Jätkäsaari-seura valitsi voittajaksi Timo Santalan ja We Love Helsingin yhteisöllisen katutaidekierroksen.

Syyskokous 26.10.2016 Clarion Hotellissa

Kokous pidettiin Clarion Hotellin kongressipuolella vanhassa satamamakasiinissa. Kokouksen alussa Clarion Hotellin edustaja Janne Engberg esitteli lyhyesti uutta tornihotellia ja sen tiloja. Arkkitehti Kirsi Rantama Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi Jätkäsaaren urbaanista ja tiiviistä arkkitehtuurista. Lopuksi Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti kaupungin talous- ja suunnitteluvirastosta vastaili osanottajien kysymyksiin varsinkin Jätkäsaaren liikenteen ongelmista.

Seuran syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2017 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Pauli Hilli, Marko Kettunen, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Kärnä ja Veikko Miettinen. Seuran taloudenhoitajana jatkaa Ari Yrjölä. Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivut on saatu vuoden aikana hyvin toimivaan kuntoon. Sivuilla on ollut runsaasti kävijöitä ja tykkääjiä. Jätkäsaaren Internet-sivuston uutta ulkoasua on vuoden aikana suunniteltu ja testattu yhdessä Helka ry:n It-asiantuntijan kanssa ja sen arvioidaan valmistuvan heti vuoden vaihteen jälkeen.

Jätkäsaari-seura päätti teetättää seuralle Jätkäsaaren logolla varustetut T-paidat. Paitoja teetettiin yhteensä 50 kappaletta, mustia aikuisille ja punaisia lapsille.

Vuoden aikana seuran edustajat osallistuivat Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n hallituksen kokouksiin, sen järjestämiin Internet-sivustojen koulutuksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin kokouksiin. Myös ympäristöministeriön järjestämään Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön ja Helsingin kaupungin järjestämään Yhdessä parempaa kaupunkia -tilaisuuksiin on osallistuttu.

Jätkäsaari-seura on aktiivisesti ollut etsimässä ratkaisua Jätkäsaaren asukkaiden toivomaan asukastila-asiaan. Kaupunki on ilmoittanut, että se ei tule järjestämään Jätkäsaareen asukastilaa, vaan erilaisiin kokouksiin ja harrastuksiin tulisi käyttää jo olemassa olevia tiloja kuten kouluja, asunto-osakeyhtiöitten ja seurakuntien kerhotiloja sekä kahviloita ja ravintoloita. Asiasta on käyty neuvotteluja kaupungin kanslian kanssa, käyty tutustumassa ratkaisuihin muissa kaupunginosissa ja ideoitu hanketta alueen asukkaiden kanssa.

Perinteinen loppuvuoden tapahtuma oli seuran 26.11.2016 järjestämä Valon-juhla. Juhlan yhteydessä sytytettiin valot ravintola Poijun terassilla olevaan hopeapajuun. Ruoholahden kappelin kappalainen Seppo S. Kosonen piti terassilla juhlapuheen. Tämän jälkeen siirryttiin viettämään Jätkäsaaren pikkujoulua lähes täyteen ravintola Poijuun illallisen ja seurustelun merkeissä.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut seuraavat kirjelmät Jätkäsaaren asemakaavan muutosehdotuksista: Jätkäsaari-seuran lausunto Jätkäsaaren Bunkkeria ja naapurikortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 18.4.2016 (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, 2016:12173) ja Kellosaarenrannan sekä Panamarannan ja Saukonpaaden venesataman asemakaavamuutokset / 14.6.2016.  Lausunnot on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2016 lopulla 175 henkilöjäsentä sekä 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Jätkäsaari-seuran ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                          Helena Vormala

puheenjohtaja                                                             sihteeri