Toimintakertomus vuodelta 2017

319

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                               

Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2017

Jätkäsaari-seura on vuonna 2017 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin ja erityisesti yrittäjiin.

Seura on osallistunut kaupungin asukasosallistumismallin kehittämiseen kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan kautta. Seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta valittiin Helkan hallituksen syyskokouksessa varsinaiseksi jäseneksi, eteläisten kaupunginosien edustajana. Hän kuuluu myös Helka ry:n projektisuunnitteluryhmään.

Länsisataman uuden terminaalin avajaiset pidettiin 28.2.2017, Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja ja sihteeri olivat seuran edustajina avajaisissa.

Kevätkokous 27.03.2017 Ruoholahden kappelissa

Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kevätkokouksen. Hän kertoi avauspuheessaan lyhyesti seuran toiminnasta ja vuoden aikana tapahtuneesta verkostoitumisesta eri toimijoiden kanssa. Puheenjohtaja esitteli Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelle perustetun uuden kuoron nimeltään Kanavan kaiku. Kuoro lauloi tilaisuudessa, kyseessä oli kuoron ensiesitys.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2016. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Satama-hulinat 13.8.2017

Helsingin Satama järjesti elokuussa Satama-hulinat Länsisataman kadun varren tyhjällä tontilla. Kaunis sää suosi hulinoita ja kävijöitä oli eri kojuilla jonoksi asti. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Tulevaisuuden Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Seuralle oli hankittu myös uusi banderolli, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä Satama-hulinoissa. Tilaisuudessa Jätkäsaari-seuraan liittyi yli 28 uutta jäsentä.

Tulevaisuuden Jätkäsaari -esite

Jätkäsaari-seura päätti kokouksessaan 3.10.2017 osallistua JS/Suomi Oy:n kanssa yhteistyössä uuden Jätkäsaari-esitteen toimittamiseen. Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevästä lehdestä tulee uudessakin versiossa16-sivuinen kuvineen, teksteineen ja mainoksineen. Lehti valmistunee viimeistään kesällä 2018. Jätkäsaari-seura on taas luvannut jakaa suurimman osan uudesta esitteestä. Esitettä jaetaan mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Jätkäsaari-seuran turvailta, ajankohtaisinfo ja syyskokous 31.10.2017

Turvailta ja ajankohtaisinfo pidettiin Viirus-teatterin uusissa tiloissa Välimerenkadulla. Kokouksen alussa Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kokouksen ja toivotti luennoitsijat ja vieraat tervetulleiksi ja kertoi seuran toiminnasta. Viirus-teatterin edustaja Mirkka Maikola kertoi teatterin 30-vuotisesta historiasta ja toiminnasta. Helsingin pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen kertoi pelastuskoulun toiminnasta ja paloturvallisuudesta. Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen esittäytyi ja toivoi hyvää yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa. Lopuksi projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupungin kansliasta kertoi Jätkäsaaren ajankohtaisista kuulumisista. Läsnäolijoilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä luennoitsijoille.

Jätkäsaari-seuran syyskokous oli kutsuttu koolle Viirus-teatteriin ensimmäisen kerran 31.10.2017. Kokous keskeytettiin, koska ilmeni, että kaikki jäsenet eivät olleet saaneet kutsua kokoukseen sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran varsinaisessa syyskokouksessa Huutokonttorissa 13.11.2017 käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Pauli Hilli, Jussi Holopainen, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Kärnä ja Veikko Miettinen. Seuran taloudenhoitaja Ari Yrjölä on ilmoittanut lopettavansa työnsä vuoden vaihteessa, mutta hän tekee kuitenkin vielä vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja piti lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivut on vuoden aikana toimineet hyvin ja sivuilla on ollut runsaasti Jätkäsaarta koskevaa informaatiota. Sivuilla on ollut myös runsaasti kävijöitä ja tykkääjiä. Jätkäsaaren Internet-sivuston uusi ulkoasu on ollut käytössä alkuvuodesta 2017 ja se toiminut muuten melko hyvin lukuun ottamatta Tapahtumat-osiota, jota Helkan it-asiantuntija ei ole ehtinyt korjata vuoden aikana. Sivustolla on esitelty kuukausittain jätkäsaarelainen tai ruoholahtelainen Kuukauden yrittäjä, joka on saanut kirjoittaa yrityksestään pienen esittelytekstin kuvineen.

Jätkäsaari-seura päätti yhdessä Helsingin Sataman kanssa teetättää Kanavan Kaiku kuorolle Jätkäsaaren logolla varustetut T-paidat.

Jätkäsaari-seura järjesti kuntavaalipaneelin 21.3.2017 ravintola Pacific 7:ssä. Tilaisuudessa oli eri puolueista yhdeksän edustajaa, näistä seitsemän oli Ruoholahden tai Jätkäsaaren alueelta. Seuran hallituksen jäsen Marko Kettunen veti tilaisuuden ja Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen käytti puheenvuoron vaalipaneelitilaisuudessa.

Seura järjesti Huutokonttorin kanttiinissa 30.5.2017 Laulajaiset, joissa Kanavan Kaiku -kuoro esiintyi lähes täydelle salille.

Jätkäsaari-seura järjesti kesällä 2017 valokuvakilpailun, jossa kuvien tuli esittää Jätkäsaarta ja Ruoholahtea. Kilpailun tulos julkistettiin Facebookissa 13.8.2017. Kolme parasta valokuvaa palkittiin lahjakorteilla seuran kokouksessa 29.9.2017 ja voittajille tarjottiin kakkukahvit. 

Perinteinen loppuvuoden tapahtuma oli seuran 25.11.2017 järjestämä Valon-juhla. Jätkäsaari-seuran pikkujoulua vietettiin tänä vuonna Cafe Alejandrassa hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä.

Vuoden aikana seuran edustajat osallistuivat Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n hallituksen kokouksiin, sen järjestämiin Internet-sivustojen koulutuksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin kokouksiin.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut seuraavan kirjelmän Jätkäsaaren liikenneasioista: Kevyen Liikenteen ongelmia Jätkäsaaressa. Lausunto on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot. Jätkäsaari-seura on antanut lisäksi puoltavat lausunnot seuraavista suunnitelmista: Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun kaistajärjestelyjen muuttamisesta liikenteen sujuvoittamiseksi, Tanssin talon asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsingin kaupungin nopeusrajoitusten laskemisesta Helsingin keskustassa ja Art Hotel Helsinki Oy:n tontin varauksen jatkamisesta.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2017 lopulla 209 henkilöjäsentä sekä 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta henkilöjäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksulomakkeet lähetettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran sähköpostilla niille jäsenille, joiden email-osoite oli tiedossa. Muille maksulomake lähetettiin edelleen kirjeitse.

Jätkäsaari-seura ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                          Helena Vormala

puheenjohtaja                                                             sihteeri