Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

376

JÄTKÄSAARI-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

30.10.2018

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa järjestettävän sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta tai muista aiheista asukkaille alustuksia sekä lopuksi keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään sääntöjen mukaisesti lokakuussa. Seuran sääntöjä pitäisi muuttaa siten, että syyskokous voitaisiin pitää joko loka- tai marraskuussa. Kokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja muihin toimijoihin.

Muita tapahtumia

Seuran loppuvuoden tapahtuma on Valon juhla marraskuun lopulla, joka on samalla Jätkäsaari-seuran pikkujoulu jossain Ruoholahden tai Jätkäsaaren paikallisessa ravintolassa ruokailun ja yhdessäolon merkeissä. Jätkäsaari-seura on jo monen vuoden ajan osallistunut Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin, jossa seuralla on ollut käytössään oma teltta seuran toiminnan esittelyyn, uusien jäsenten hankintaan ja kahvitarjoiluun.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan eri foorumeilla, mm. Facebookissa, asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja asiasta vastuussa olevalle viranomaiselle. Seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin. Kannanotot ja niihin mahdollisesti saadut vastaukset ovat nähtävissä Jätkäsaaren Internet-sivustolla kaupunginosat.net/jatkasaari.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2019. Jäseneksi liittymisvuosi on sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaa.

Jätkäsaari-seuran hallitus

Elina Kultaranta                   Helena Vormala                                                   

puheenjohtaja                      sihteeri                                                            

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura