Uusia portteja Hyväntoivonpuistoon

223

Kap Hornin kadun päässä, Hyväntoivonpuiston reunalla porttiperustukset on kaivettu esiin portin asennusta varten. Lähivuosina portteja tullaan asentamaan yhteensä kuusi kappaletta molemmille puolille puistoa. Juutinraumankadun päädyn portti on jo asennettu, ja sen on koettu vähentäneen luvatonta autolla ajoa puistoon.