Valaistuskyselyn tulokset

417

Jätkäsaari-seura piti viime keskiviikkoiltana, syyspäivän tasauksen aikaan, katselmuksen kaupunkitekniikkayksikön päällikkö Olli Markkasen kanssa Jätkäsaaren ja Ruoholahden puisto- ja viheralueiden valaistuskyselyn tiimoilta.Vastauksia pikakyselyymme tuli 32 kappaletta – kelvollinen saldo ottaen huomioon, että linkki kyselyyn oli auki Facebookin kautta yhden viikonlopun yli eikä sitä muutoin erikseen nostettu.Ylivoimaisesti suurin osa eli 75 % vastauksista kohdistui Hyväntoivonpuistoon ja etenkin sen itäosan sorakäytäviin, jotka koetaan selvästi liian pimeiksi ja turvattomiksi. Toiseksi eniten vastauksia saivat Saukontori ja Saukonlaituri, 6 % kumpikin. Yksittäisiä mainintoja saivat Ruoholahden leikkipuisto, Bermudankatu ja -kuja, Atlantinkadun ja Länsisatamankadun risteys sekä alueen suojatiet yleisesti, 3 % kukin.

Katselmuksessa käytiin läpi kyselyssä esille nousseet puistokohteet. Kyselyn aineisto on toimitettu kokonaisuudessaankaupungille. Katselmuksesta jäi seuran edustajien päällimmäisiksi mielikuviksi seuraavaa: Hyväntoivonpuiston itäosa on haasteellinen valaistava, koska siinä sijaitsevat monen taloyhtiön pelastustiet. Valaistustilanne on nyt kuitenkin todettu ja keskustelua jatketaan.💡

Ruoholahden leikkipuiston keinupaikan valaistuksen parantaminen on ajankohtaista ja tapahtunee puiston tulevan peruskorjauksen yhteydessä.➕

Lisäksi viesti Hyväntoivonpuiston Malagankadun liikuntapaikan valaisinpylväiden turvallisuuden parantamisesta on saatettu eteenpäin kaupungin tietoon.