Keskustatunnelin asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

273

KALLIO-SEURA RY                                                    MIELIPIDE                         12.10.2006

MERIHAKA-SEURA RY

SILTASAARI-SEURA RY

 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

 

KESKUSTATUNNELIN ASEMAKAAVALUONNOS JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

 

Yllä olevat kaupunginosayhdistykset toteavat, että mielipiteen tiedusteluaineistosta ei selviä koskeeko pyyntö myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginosayhdistykset viittaavat näiltä osin kaikkiin niihin lukuisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin, joita kaupunginosayhdistykset asian valmistelun aikaisemmissa vaiheissa ovat antaneet.

 

Tämän lisäksi kaupunginosayhdistykset lausuvat mielipiteenään seuraavaa:

 

1.                                      Asemakaavaluonnos poikkeaa aikaisemmista suunnitelmista siten, että aikaisemman maanalaisen katutilan sijaan nyt suunnitellaan maanalaista moottoritietä. Selvittämättä on kuitenkin moottoritien  vaihtoehto, eli mitä liikenneturvan, paremman keskusta- ja jalankulkuympäristön parannuksia saadaan moottoritien rakentamisen edellyttämällä investoinnilla.

 

2.                                      Kuka maksaa tai miten moottoritieinvestointi on tarkoitus rahoittaa?

 

3.                                      Jos keskustatunneli rakennetaan tulee se rakentaa ”Pitkä itäpää” vaihtoehdon mukaan. ”Lyhyt itäpää” vaihtoehto on ristiriidassa Sörnäisten rantatien varren puistosuunnitelman, Sörnäisten rantabulevardiajatuksen ja Kalasataman alueen uuden korkeatasoiseksi suunnitellun asuntoalueen rakentamisen kanssa. ”Lyhyt itäpää” vaihtoehdon liikennemäärä ja siitä aiheutuvat haittatekijät muodostuvat sietämättömiksi ja koko rantapuisto- ja bulevardi käyvät ohjearvojen ylityksen johdosta mahdottomiksi. Jo nykyinen liikennemäärä on Lintulahden asuntoalueen kannalta kohtuuton.

 

4.                                      Kaupunginosayhdistysten mielestä tulee Sörnäisten rantatie riippumatta Keskustatunnelista tunneloida vähintään Hakaniemen sillan ja Kulosaaren sillan väliseltä osuudeltaan.

 

 

TIMO PUSKA                                         JARNO PELTONEN

Timo Puska                                               Jarno Peltonen

Merihaka-Seura ry                                     Siltasaari-Seura ry

 

RAIMO NENONEN

Raimo Nenonen

Kallio-Seura ry

Helsinginkatu 42

00530 Helsinki