Kallio-seura ry:n huomautus 21.6.2006

264

KALLIO-SEURA RY                      HUOMAUTUS   21.6.2006

Helsinginkatu 42

00530 Helsinki

 

 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

Kslk 2006-749, Rakvv 11-1239-06-S 26.4.2006

 

 

KUULEMINEN POIKKEAMISASIASSA

 

 

Gasum Oy on hakenut lupaa poiketa asemakaavasta
Kallion yleisellä alueella 11K100. hakemus koskee
maakaasun jakeluaseman perustamista alueelle.

 

Kallio-Seura ei pidä jakeluasemaa ehdotetulle alueelle sen
paremmin kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisesti tai
ympäristövaikutuksiltaan sopivana. Kallio-Seura esittää,
että poikkeamiseen ei suostuta vaan jakeluaseman toiminnot
sijoitetaan Sörnäisten rantatien varrella jo olevien
huoltoasemien yhteyteen.

 

 

 

 

 

RAIMO NENONEN                       SAARA E. TOLONEN

puheenjohtaja                                    taloudenhoitaja