Koti Blogi Sivu 20

Toimintasuunnitelma 2006

tähän…

Toimintakertomus 2005

Tähän tulee

Helsingin keskustatunnelin arviointiselostus

KALLIO-SEURA RY    MIELIPIDE       9.5.2001 
 
Uudenmaan ympäristökeskus
PL 36
00521 HELSINKI
 
HELSINGIN KESKUSTATUNNELIN ARVIOINTISELOSTUS
 
Keskustatunnelin arviointiselostuksessa todetaan, että ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmis ja Keskustatunnelin asemakaavan valmistelu voidaan aloittaa.
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavalla tähdätään välittömään toteutukseen asemakaavaa yleispiirteisimmissä kaavoissa määriteltyjen tavoitteiden ja suuntaviivojen rajaamissa puitteissa. Arviointiselostuksessa on todettu keskustatunnelin esitetyn vahvistetussa seutukaavassa ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa. Tilanne on kuitenkin kummankin kaavan valmistumisen jälkeen muuttunut niin, että näissä kaavoissa esitetty tunneliratkaisu ei voi olla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä näissä kaavoissa esitetty tunneliratkaisu vastaa niitä ratkaisuja, jotka jo arviointiselostuksessa ovat olleet esillä.
 
Tästä syystä asemakaavan laatimisen käynnistäminen on ennenaikaista tilanteessa, jossa vasta yleispiirteisessä suunnittelussa ollaan hahmottelemassa keskustatunnelin asemaa ja puitteita koko kaupungin liikennejärjestelmässä.
 
Kallio-Seura pitää asemakaavan aloittamista arviointiselostuksen pohjalta myös siinä mielessä liian aikaisena, että vielä on selvittämättä kaikkien jo esillä olleiden vaihtoehtojen kustannusvaikutukset – rahoituksesta tai rahoitusvaihtoehdoista puhumattakaan. Rahoitusvaihtoehdoissa tulee selvittää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannusten perimistä niiltä, joille hankkeen hyöty koituu ja koko hankkeen rahoittamista tunnelimaksuilla. Tunnelirakentamisen investointien rahoittaminen pelkästään helsinkiläisten verorahoilla ei ole oikeudenmukaista.
 
Keskustatunnelin rakentamisen tavoitteet ovat puutteelliset ja suppea-alaiset. Vain Kaivokadun tilanteen rauhoittamiseen tähtäävät tavoitteet tarvitsevat taustakseen laajemman selvityksen joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista ja siellä tarvittavien investointien rahoitusmahdollisuuksista rinnan tunnelin investoinnin. Kantakaupungin jalankulun ja kevyen liikenteen sekä liikenneturvallisuuden kehittämisen tavoitteet myös puuttuvat. Huolestuttavia ovat myös tunnelin rakentamiseen tarvittavien investointien vaikutukset kaupungin muun katuverkon kunnossapitämiseen tarvittaviin investointeihin.
 
Kallio-Seura pitää tärkeänä, että vireillä olevan Yleiskaava 2002 työn yhteydessä määritellään koko kaupungin ja kantakaupungin liikenteen kehittämisen tavoitteet sekä erityisesti tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
 
KALLIO-SEURA RY
 
Raimo Nenonen                           Hannu Routio
Puheenjohtaja                            Varapuheenjohtaja
 
Siltasaarenkatu 11 B 35
00530 HELSINKI

Teattareita Kalliossa

Helsingin kaupunginteatteri

Ensi linja 2
+358 (0)9 39 401

http://www.hkt.fi/


Ryhmäteatteri

Pengerkatu 11A
+358 (0)9 718 622

http://www.ryhmateatteri.fi/


Komediateatteri Arena

Hämeentie 2
+358 (0)9 270 90 535

http://www.komediateatteriarena.fi/


Teatterikorkeakoulu

Haapaniemenkatu 6
+ 358 (0)9 431 361

http://www.teak.fi/Esitykset


Tanssiteatteri Rollo

Sturenkatu 4
+ 358 (0)9 726 1121

http://www.rollo.fi/


Valtimonteatteri

Aleksis Kivenkatu 22
+ 358 (0)41 536 7995

http://www.valtimonteatteri.fi/


Uusi Iloinen Teatteri UIT

Linnanmäki
+ 358 (0)9 773 99500

http://www.uit.fi/


Teatteri Kultsa

Kyösti Kallion tie 1
+358 (0)9 7741 277

http://www.teatterikultsa.fi/


Elannon näyttämö

Kaikukatu 2 C, 6.krs.
Tel: 040 779 7087, 040-560 9633

http://www.elannonnayttamo.fi


Teatteri ILMI Ö

Harjutori 8
+ 358 (0)40 8391683

http://www.teatteri-ilmio.com/


Musiikkiteatteri Bolero

Harjukatu 2

http://www.boleroteatteri.com/

Hallituksen kokoonpano 2017

Puheenjohtaja Juha Koskinen
Puhelin t/k/m  0504408293

sp: onkimaa09@gmail.com
c/o Kallio-seura, Helsinginkatu 42, 00530 Helsinki
 

Muut jäsenet 

Kari Kurka  puhelin 050-5521001   kari.kurka@hotmail.com

Aila Salonen  puhelin 045- 8628388

Toini Palmén

Eila Juvonen

Karin Lehtonen

Tuula Jokinen

Hannu Routio

Olli Turunen

Arja Jääskeläinen

 

 

 

 

 

Kuvan tuominen

Kaikki kuvat sijaitsevat palvelimella Mediavarastossa. Kun muokkaat dokumenttia tekstieditorissa ja haluat lisätä tekstiin kuvan, vie kursori siihen kohtaan tekstikenttää, mihin haluat kuvan ilmestyvän. Voit ladata kuvan tekstiisi Mediavarastossa jo olevista kuvista yksinkertaisesti selailemalla kansioita ja  klikkaamalla kuvan otsikkoa ja painamalla sen jälkeen taulun OK -nappulaa. Voit myös tuoda uuden kuvan Mediavarastoon.

1) Klikkaa tekstieditorin Lisää kuva -kuvaketta (ks. Tekstin tuottaminen). Näkyviin ilmestyy taulu, jossa näkyvät palvelimella olevan Mediavaraston kuvakansiot kansiossa Image Root.

2) Klikkaa auki kansio, jonka nimi on tapahtumat, jos olet lähettämässä tapahtumaa. Jos teet uutista, avaa auki kansio nimeltä uutiset.

HUOM! On tärkeää, että avaat oikean kansion ennen kuvan siirtämistä, muuten kuvat tallentuvat väärään kansioon palvelimella!

3) Kun oikea kansio (kuvassa uutiset) on auki, hae kuva omalta koneeltasi klikkaamalla painiketta Browse/Selaa. Muistathan, että kuvan tulee olla jpg-, gif– tai png-muotoinen. Mielellään sen tiedostokoko ei ole kovin suuri (alle 500 K). Sen nimessä ei saa olla välilyöntejä eikä ääkkösiä. Voit nimetä sen uudestaan kohdassa Nimeä kuva

4) Kun olet paikantanut kuvan, klikkaa sen otsikkoa. Sen tiedostopolku ilmestyy Lataa-tekstikenttään. Klikkaa painiketta Lataa.

5)  Nyt kuvan tiedostonimi on ilmestynyt Uutiset -kansioon. Kun klikkaat kuvan nimeä, ilmestyy sen uusi tiedostopolku taulun keskivaiheille (Kuvan osoite (URL):) ja oikeassa pikkuikkunassa näkyy sen esikatselukuva.

HUOM! Nykyisessä versiossa ei voi säätää kuvan kokoa numeerisesti pikselin tarkkuudella kohdassa Muuta kuvan koko, eli ko. toiminto taulussa ei toimi. Jatkossa asiaan on tulossa parannus.

6) Lopuksi määritä kuvan sijainti sivulla kohdassa Kuvan sijoittelu. Hyvä perusasetus on ”left”, jolloin kuva asettuu vasempaan reunaan ja teksti kiertää sitä oikealta. Kuvan kehyksen leveys (border) –määritys tekee kuvalle reunan.

7) Kannattaa määrittää myös ”tyhjää” kuvan ympärille muutaman pikselin verran kohdassa Kuvan välistys. Lopuksi paina OK.

Tekstin tuottaminen

Tekstieditorissa on tavallisimmat muotoilut (kuvan numerot vastaavat toimintoja).

HUOM! Varsinainen undo/peruuta –näppäin puuttuu. Kun haluat peruuttaa tekemisesi, käytä näppäinkomentoa ctrl+Z. On myös hyvä tallettaa usein. Menetät myös kaikki tekemäsi muutokset, jos suljet selaimen tai käytät selaimen back/Takaisin -näppäintä tallentamatta ensin.

1) Fontin muotoilut

2) Tekstin keskittäminen

3) Listojen tekeminen

4) Kappaleiden sisennykset

5) Tekstin että sen taustan värien määritykset. Erityisesti värejä kannattaa käyttää varoen.

6) Horisonttiviivaa on hyvä käyttää erottamaan tekstin osia erityisesti tavallisilla sivuilla, joiden sisältö ei jakaudu automaattisesti useille sivuille tai artikkeleiksi kuten uutissivuilla.

7)  Linkin tekeminen. Voit tehdä kahdenlaisia linkkejä: suoria ja piilotettuja. Suora linkki ja sähköpostiosoite aktivoituu, kun kirjoitat tai kopioit (ctrl+C ja ctrl+V) sen normaalisti tekstiin ja painat sen jälkeen enteriä. Nyt osoite on näkyvissä tekstissä linkkinä.

Jos haluat piilottaa pitkän linkkiosoitteen johonkin sanaan, toimi seuraavasti.

• Avaa toisessa selainikkunassa se sivu, jonne haluat tehdä linkin. Kopioi osoite selaimen osoiteri-villä toiminnolla ctrl+C. Linkkiosoite on nyt leikemuistissa.

HUOM! Sivuston sisäinen linkki tehdään niin, että kopioidaan vain osoite kohdasta index asti. Eli kun osoite näyttää seuraavalta, kopioi index-sanaa seuraava osa osoitteesta:
index.phpoption=content&task=view&id=26&Itemid=151
Tämä siksi, että jos sivusto joskus siirretään toiselle palvelimelle, sisäiset linkkiosoitteet toimivat siirron jälkeenkin!

• Kirjoita ja maalaa sana, johon haluat piilottaa linkin. Esimerkiksi Lisätietoja.

• Klikkaa tekstieditorin linkkitoimintokuvaketta. Liitä kohtaan URL kopioimasi osoite (Ctrl+V). Jos haluat sivun aukeavan uudessa selainikkunassa, muokkaa linkkiä html-tilassa seuraavasti. Klikkaa html-kuvaketta 10.  Etsi linkin kohta koodista (tunnistat sen a href -tagista). Lisää linkkiosoitteeseen target=”_blank” -määre:
<A href=”http://www.helka.net” target=”_blank”>Lisätietoja</A>

• Talleta.

8)  Kuvan lisääminen (ks. Kuvan tuominen)

9)  Taulukon tekeminen.

• Klikkaa taulukkokuvaketta 9. Määritä kohtaan Rows taulukon rivien määrä ja kohtaan Cols pystysarakkeiden määrä.

• Määritä leveydeksi joko 100 %, jolloin taulukko muotoutuu automaattisesti käytettävissä olevan tilan mukaan. Jos haluat määrittää taulukon koon tarkasti, se voi olla leveydeltään maksimissaan noin 430 pikseliä, mikäli on kyse uutisesta, ja noin 570 pikseliä, mikäli on kyse tavallisesta sivusta, jolloin ei tarvitse ottaa huomioon oikeanpuoleisen palstan vaatimaa tilaa (mikäli on määritetty, että tavallisten sivujen näkymässä oikeaa palstaa ei näy). Kokeilemalla voit varmistaa, onko taulukko oikean kokoinen.

• Alignment kannattaa olla left, jolloin teksti keskittyy vasempaan reunaan.

• Cell Spacing voi olla 2 tai enemmän: sillä saadaan ilmaa taulukon.

HUOM: Taulukon muotoileminen myöhemmin onnistuu vain html-näkymässä.  Mikäli haluat esimerkiksi poistaa solujen näkyvät reunat, talleta sivu, ja mene sen jälkeen html-näkymään ( <>-painike). Kun näet koodissa kohdan <TABLE cellSpacing=4 cell-Padding=2 width=”100%” align=left border=1>,  muuta border- määrite nollaksi: border=0.

10)  html-koodin muokkaaminen. Voit muokata html-koodia klikkaamalla näppäintä 10. Muokkaa vain mikäli osaat. Koodia muokatessa kannattaa aina kopioida ensin koko koodi vaikka Notepad-ohjelmaan työpöydälle, jolloin se on sieltä palautettavissa.

html-koodin vieressä olevia I- ja P-painikkeita ei käytetä.

11)  Tekstieditorin voi suurentaa tarvittaessa omaksi erilliseksi ikkunakseen näppäimellä 11. Kun muotoilut on tehty, ikkuna vain suljetaan yläkulman ruksista. Kaikki muutokset ovat päivittyneet myös varsinaiseen editoriin, jonka jälkeen sivu pitää normaalisti tallentaa.

Huom! Tämä tekstieditori on suunniteltu toimivaksi Internet Explorer -sealimella. Mikäli käytät jotain muuta selainta, ota yhteyttä Helkan ylläpitoon.

Rekisteröityminen


Jos haluat lähettää kaupunginosasi kotisivuille ilmoituksen jostain tapahtumasta Tapahtumapalstalle tai uutisen Uutissivuille, sinun tulee ensin rekisteröityä (mikäli sinulle ei ole annettu vielä tähän tarvittavia tunnuksia ylläpidosta).

HUOM! Tarvitset tunnukset vain jos haluat lähettää uutisia ja tapahtumia sivuille. Ilmoituksia ja keskusteluviestejä voi lähettää rekisteröitymättäkin.

Tapahtuman lisääminen (sama koskee Uutista).

1) Klikkaa ensin siis Lisää tapahtuma -linkkiä vasemmassa reunassa.

2) Saat eteesi ohjeen, jossa sinulle kerrotaan, että sinun täytyy ensin rekisteröityä. Noudata ohjeita, eli klikkaa tekstin sanalinkkiä, jossa lukee rekisteröityä.

3)  Nyt voit täyttää rekisteröitymislomakkeen kentän. Anna oikea nimesi, keksi itsellesi tunnus ja anna käytössäsi oleva sähköpostiosoite. Tunnuksen tulee olla sellainen, jonka muistat jatkossakin, kun haluat lähettää materiaalia kotisivuille.

Sähköpostiosoite tarvitaan, sillä järjestelmä lähettää automaattisesti salasanan antamaasi osoitteeseen. Sinun täytyy ehkä odotella joitakin minuutteja ennenkuin salasana on saapunut postiisi.

4) Kun olet saanut sähköpostiosoitteeseesi lähetetyn salasanan, voit kirjautua sivun alareunassa olevassa Kirjautumislomakkeessa (anna tunnus ja salasana). Nyt voit klikata Lähetä Tapahtuma -linkkiä (jos haluat lähettää ilmoituksen jostain tapahtumasta).

Pikaohjeet sisällöntuottamista varten


PIKAOHJEET

Kotisivuja voi lukea rekisteröitymättäkin.  
Keskustelu- ja Ilmoituspalstalle voi lähettää viestejä kuka vain.

Mutta jos haluat lähettää omia uutisia ja tapahtumia kotisivuille, sinun täytyy rekisteröityä käyttäjäksi ja kirjautua sen jälkeen näillä tunnuksilla. Muuten et rekisteröitymistä tarvitse.

Rekisteröitymällä voit omalta osaltasi vaikuttaa kotisivujen sisältöön. Kotisivujen ylläpito tarkistaa uutisen ja tapahtuman ennen kuin se julkaistaan.

Seuraa ohjeita:

    * Ohjeita rekisteröitymiseen
    * Ohjeita tekstin tuottamiseen
    * Ohjeita kuvien lisäämiseen

Ohjeet täydentyvät, sitä mukaa kun ohjelmiston käyttöversiota uudistetaan ja puutteita korjataan.

Lahjatuotteita

Kallion Postikorttikirjanen 10 €

Kallion historia kirja 20 €

Kallio-Seuran 50-v juhlamitali 

Sörkän Gipat laulukirja vuodelta 1943  10 € 

Tuotteita voi noutaa Juha Koskiselta. Sovi aika etukäteen. Tarvittaessa voimme lähettää myös postitse tai tuoda kotiin. Maksu suoritetaan käteisellä, postissa postimaksu lisätään lähetykseen.

Lisätietoja: Juha Koskinen puh 050 4408293   onkimaa09@gmail.com