SOS

266

Hätänumerot

Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112. Hätänumerosta saa palokunnan, ambulanssin, poliisin, sosiaalipäivystyksen ja meripelastuksen avun hätätilanteessa.

LAPSEN sairastuessa saat tietoa osoitteesta: http://www.sairaslapsi.com

 • Hätäilmoituksen tekeminen 112
  Ohjeet hätänumeroon 112 soittamiseen.
  http://www.112.fi/index.php?pageName=kansalaiset
  Hätäkeskuslaitos
 • Kuulovammaisten GSM-palvelu
  Kuulovammaisille on luotu oma GSM-palvelu, jonka avulla voi lähettää hätäilmoituksen tekstiviestillä hätäkeskusalueilla Helsingin kaupungin aluetta lukuunottamatta. Yhteystiedot, josta palvelun ohjetta voi tilata.
  http://www.112.fi/index.php?pageName=gsmpalvelu
  Hätäkeskuslaitos
 • Rajavartiolaitoksen meripelastus
  Meripelastuksen hälytysohjeet.
  http://www.raja.fi/rvl/home.nsf/pages/[…]
  Rajavartiolaitos
 • Oma sijainti – karttakoordinaattipalvelu
  Palvelu auttaa sijainnin määrittämisessä ja mahdollistaa avun saannin oikeaan paikkaan esimerkiksi mökille ja vesille.
  http://www.112.fi/index.php?pageName=koordinaattipalvelu
  Hätäkeskuslaitos

Toimintaohjeita hätätilanteisiin

Onnettomuustilanteessa tai yllättävän sairauskohtauksen sattuessa annetaan ensiapua, jos voidaan. Paikalle hälytetään apua. Pyritään estämään lisäonnettomuudet.

Ensimmäinen onnettomuuspaikalle tuleva aloittaa avun antamisen. Ensiaputaitoisin johtaa. Arvioidaan loukkaantuneiden avun tarve. Kaikki toimintakykyiset auttavat. Ensiavussa on tärkeintä turvata loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä tyrehdyttää suuret verenvuodot.

Kun poliisi saapuu paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja sen organisoinnista. Yleisestä hätätilanteesta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Lisätietoja varoituksen syystä annetaan radiossa.

 • Ensiapuohjeet
  Hätäilmoituksen teko, elvytys, tajuttoman auttaminen, verenvuodon tyrehdyttäminen.
  http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/index/
  Suomen Punainen Risti SPR
 • Toimi näin onnettomuustilanteessa
  Ohjeet hätätilanteita varten onnettomuuspaikalla, ilmoittaminen poliisille.
  http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/[…]
  Poliisi
 • Yleinen vaaramerkki
  Vaara- ja hätätilanteiden äänimerkit, toimintaohjeet. Äänimerkin kuuntelu.
  http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/yleinen-vaaramerkki/
  Sisäasiainministeriön pelastusosasto
 • Myrkytysten ehkäisy ja hoito
  Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Ensiapuohjeet myrkytystapaturmissa.
  http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,824,2049,2265,2260
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS