Tule kehittämään Stadin Lähi-Itää! (Kallio-Hakis-Harju-Sörkkä-Vallilla-Hermanni-Alppila-Pasila lähialueet)

511
Vanha Kartta jon

LÄHI-IDÄN KEHRÄ:n kokoamisen ja etenemissuunnitelman valmistelu torstaina 6.2. klo 18.00-20.30 Kulttuuritalon Alppisalissa.

Tervetuloa kehittämään Helsingin paikallisen kehittämispolku -hankkeen myötä syntyvää kehrää eli paikallista kehittämisryhmää. Työnimellä Stadin Lähi-itä kulkevaan ryhmään kuuluvat Kallion, Hakaniemen, Harjun, Sörnäisen, Vallilan, Alppilan, Pasilan ja eteläisen Hermannin kaupunginosat.

Kehrään kootaan jäseniä kolmikantaperiaatteella niin, että 1/3 jäsenistä on asukkaiden edustajia, 1/3 paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen edustajia sekä 1/3 Helsingin kaupungin edustajia. Kehrän tulee olla jäsenmäärältään sellainen, että se voi ketterästi kokoontua 4-7 kertaa vuodessa.

Kehrä määrittelee keväällä 2014 alueensa yhteiset kehittämistavoitteet ja painopisteet sekä tekee yhteistyötä paikallisten kehittäjätahojen kanssa ideoiden hankkeistamisessa niin, että syksyllä 2014 voidaan osallistua ensimmäisten hankkeiden rahoitushakuihin. Näihin tehtäviin Kehrä saa tukea Helkan projektityöntekijöiltä vuoden 2014 ajan.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tämän alueen kehrän toiminta muodostuu. Tervetuloa mukaan!

Tapaaminen pidetään Kulttuuritalon Alppisalissa, johon on kulku omasta ulko-ovesta n. 20 m pääovilta länteen.

ASIALISTA:

1. Esittäytyminen
2. Edellisen kokoontumisen tulokset
3. Paikallisen kehittämispolun esittely
4. KEHRÄn (alueen kehittämisryhmä) tarkoitus ja pelisäännöt
5. KEHRÄn kokoamisen käynnistäminen
6. Alueen nimi-ideointi
7. Seuraava kokoontuminen (tavoitteet, milloin, missä?)

KEHRÄN PERUSTAMINEN ON MAHDOLLISTA KUN…

• Löytyy toiminnallinen aluekokonaisuus, jolla on yhteisiä kehittämistavoitteita,
– (ei liian suuri, ei liian pieni, n. 20 000 – 50 000 asukasta)
8. Alueella on aktiivista yhteistoimintaa ja kiinnostuneita toimijoita
9. Ilmoittautuu työpari, joka on halukas kutsumaan koolle alueensa paikallisia toimijoita KEHRÄN kokoamista varten.
10. Alueella löytyy intoa ja voimia vuonna 2014:
– Käynnistää Kehrän toimintaa
– Koota yhteinen kehittämissuunnitelma
– Osallistua oman alueen fasilitoituihin Stadifoorumeihin
– Osallistua nettikommentoitiin ”sähköisellä ilmoitustaululla
– Ohjata ja tukea ensimmäisiä hankehakuja
– Olla eturintamassa kehittämässä

http://www.stadinkehittamispolku.blogspot.fi/