Yhteiskunta

244

Tärkeät numerot hätätilanteessa

Hätänumero 112
Poliisin hätänumero 112
Meripelastus 0204 1000
Myrkytystietokeskus 09 471 977

Muuta turvallisuustietoa

Turvallisuustietoa jokaiseen kotiin: Kodin turvaopas
Kootut turvallisuusaiheiset linkit Suomi.fi-palvelussa
YLE Teksti-TV sivu 868 palvelee vaaratilanteissa

TIETOA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUISTA
Helsingin kaupunki palvelee asukkaitaan ja alueellaan toimivia yhteisöjä monin eri tavoin. Näille sivuille on kerätty tietoa, jolla halutaan helpottaa kalliolaisten asiointia virastoissa ja eri yksiköissä Helsingin kaupungin internet – osoite on www.hel.fi .
Näiltä sivuilta löytyy yksityiskohdittain tietoa kaupungin virastojen toiminnasta.
Seuraavaan luetteloon on valittu virastoja, jotka tuottavat Kallion asukkaille merkittäviä palveluja tai virasto sijaitsee Kallion alueella.

ASEMAKAAVAT JA MUUTOKSET
Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakouluk.3. puh. 310 1691,
Kaupunkisuunnitteluvirasto huolehtii kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä sekä eriasteisesta
kaavoituksesta ja liikenteen suunnittelusta.

LINTUJEN RUOKINTA
ohjeet tästä linkistä.

JÄTEHUOLTO, YTV
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Opastinsilta 6 A, puh 15611
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteistyöelin, joka vastaa jätehuollosta, sutuliikenteestä, ilmanlaadun mittauksesta ja maankäytöllisestä yhteistyöstä.
Jätehuollon asiakaspalvelun puhelin numero on 1561 611
Kodin ongelmajätteitä kerätään monin eri tavoin. Kallionseudulla Sörnäisten Nesteen huoltoasemalla (Sörnäisten rantatie 21) on ongelmajätekontti.
Avaimen ja ohjeet saa huoltamon aukioloaikoina kassalta.
                              
 
KATUJEN KUNNOSSAPITO
Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, puh. 1661
Rakennusvirasto suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää kaupungin kadut, torit ja muut vastaavat yleiset alueet. Katuosoite neuvonnan puhelinnumero on 166 2825.
 
        
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto, Aleksanterinkatu 26, puh. 310 1673,
Liikennesuunnitteluvirasto tarjoaa palveluja esim. liikenneyhteyksien, pysäköintijärjestelyjen suunnittelussa tai niiden parantamisessa.
             
 
PALONEHKÄISY, PELASTUSTOIMINTA
Helsingin pelastuslaitos sijaitsee  Agricolankatu 15, Kalliossa.  puh. 39 361
Pelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä sairaankuljetuksesta, väestönsuojelusta sekä palonehkäisyn valvonta- ja tarkastustehtävistä.
 
               
Hätäkeskuksen puhelin numero on 112

SOSIAALIPALVELUT
Sosiaalitoimistot Aakkosellinen palveluhakemisto

TERVEYSPALVELUT

Kallion terveysasema
Terveyskeskus, Marian sairaala

PÄÄTTÄJÄT
Kaupunginvaltuusto, Aleksanterinkatu 20
Kaupunginhallitus, Pohjoisesplanadi 11-13, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 valtuutettua.
Kaupunginvaltuuston päätöksiä ja asioiden käsittelyvaihetta voi tiedustella kaupungin kanslian kirjaamosta, puh, 169 2300.
Samasta numerosta saa myös tietoja kaupunginhallituksen päätöksistä. 

VIHERALUEET
Rakennusviraston viherosasto
Kallion alueen vihersuunnittelija on Sirpa Tikka puh. 166 2728. Hänen toimialueeseensa kuuluvat asiakaspalvelu, strateginen suunnittelu, paikallisten tavoitteiden ja kunnostustarpeiden määrittely sekä viheralueiden kunnostussuunnittelu.