Asemakaavamuutos tulossa – jäähalli Kaarelaan?

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Kaarelaan, Maununnevan alueelle.
Suunnittelualueena on Hämeenlinnanväylän ja Kaarelanraitin välinen puistoalue. Pohjois- ja eteläosa säilyvät puistona ja linnoituslaitteet muinaismuistoalueena. Alueen keskiosaan suunnitellaan kaksikenttäistä harjoitusjäähallia, jonka ajoyhteys ja pysäköinti järjestetään hallin pohjoispuolelle.

Keskustelutilaisuus oli maanantaina 21.3. klo 18 alkaen Kannelmäen peruskoulun ruokasalissa, Runonlaulajantie 40. Muutaman alustuksen jälkeen käyty keskustelu oli värikästä ja puheenvuoroja käytettiin sekä puolesta että vastaan.
Jäähallitarve lienee alueen harrastajille todellinen, mutta onko paikka oikea?
Miten liikenneturvallisuus alueella muuttuu? Miten käy alueen omakotiasujien?
Lisätiloja kaipaavat myös tanssijat, voimistelijat, sisäpelien pelaajat jne.
Voisiko hallista rakentaa monipuolisemman?

Tilaisuuden     KESKUSTELUMUISTIO  on luettavissa ksv:n sivuilta.
Voit kertoa oman mielipiteesi asiasta myös kaupunginosasivujen keskustelupalstalla!

Mielipiteet ja painavat sanat on jätetty 1.4.2011 mennessä Helsingin kaupungin suunnitteluvirastoon.
Nyt sitten odotellaan, kuinka hankkeen käy…
Vanhan tykkitien tarkastus tosin siirtänee asian jatkokäsittelyn syksyyn 2011.

Lisätiedot:
Hamari Eeva-Liisa, arkkitehti, puhelin 310 37300,
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Lue lisää  ksv:n sivuilta