KELAn tilat uusiokäyttöön – tiloja yhdistyksille ja kerhoille!

Alkaa olla aika ottaa ratkaisevia askeleita Sitratorin entisen Kela-toimiston mahdollisessa uusiokäytössä.
Nyt on viimeistään aika aktivoitua, jos yhdistyksenne tai kerhonne kaipailee toimintatiloja Kannelmäen alueelta.

Mitä enemmän viestejä tilojen tarpeesta ilmaistaan Helsingin kaupungille ja sosiaalivirastolle, niin sitä suurempi mahdollisuus meillä on tulevaisuudessa saada tilat käyttöömme.
Tilojen ja "Olohuoneen" tarve on todellinen!
Osallistu, vaikuta, ota yhteyttä – jokainen yhteydenotto parantaa mahdollisuuksia!  Linkki sos.viraston sivuille.

1.  Toiminnallisesti tila tulee painottumaan kuvalliseen ilmaisuun ja käsityöhön.
Tätä varten tilaan suunnitellaan kolme n. 80m2 opetusluokkaa. Näiden tilojen keskeiset käyttäjät tulisivat olemaan:
Taito- ja käsityökoulu Helsky ry., Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Metropolia, Suomen Sarjakuvaseura ja kulttuurikeskus.

Edellä mainituilta pyydämme vielä seuraavia tietoja:
a. Onko 80m2 tila riittävä toiminnallenne? Mikä on minimivaatimuksenne?
b.  Kuinka luokat pitäisi varustella?
c.  Kuinka suureen viikoittaiseen tuntimäärään olette valmis sitoutumaan tilojen käytössä?

2.   Osa tiloista varataan yhdistyksille edelleen vuokrattavaksi lähinnä toimistokäyttöön.
Näiden tilojen keskeiset käyttäjät tulisivat olemaan: Kaarela-seura, MLL, Tanotorvi,
Kaarelan eläkeläiset.

Edellä mainituilta pyydämme vielä seuraavia tietoja:
a.  Minkä kokoisesta tilasta olette kiinnostunut? Tilojen vuokraaja arvioi vuokrapyynnön olevan 9-10 € neliöltä.
Päälle tulevat tietysti ainakin sähköt ja siivoukset.

3.   Sosiaaliviraston kanssa käydään hetimiten neuvottelu siitä, onko virastolla halua olla tukemassa mahdollista asukkaiden yhteistilaa.
Tässä tarvitaan järjestöjen mukanaoloa ja ideointikykyä. Seuraava vaihe on solmia aiesopimukset tilojen tulevien käyttäjien kanssa.
Muuten prosessi jää junnaamaan paikoilleen.

Vastatkaa edellä esitettyihin tarkennuksiin tämä tiedostaen.  Kertokaa myös muita näkökohtia jos siltä tuntuu. Edellä mainitun jälkeen teemme arvion kunnostus- ja muutoskustannuksista Lähiörahastohakemusta varten sekä käynnistämme vuokraneuvottelut Kelan kanssa.

Vastauksia pyydämme keskiviikkoon 23.3. mennessä!
 
Uudesta vapaa-ajankeskuksesta voisi kaiken kaikkiaan tulla omanlaisensa – länsihelsinkiläinen – sovellus. Erikokoiset toimijat tuovat mukanaan sekä vakautta että värikkyyttä. Olennaista on päästä rakentamaan joustavaa konseptia, josta kaikki pääsevät hyötymään. Samanaikaisesti uuden konseptin pitää upota olemassa jo oleviin tarpeisiin ja suunnitelmiin (mm. opetussuunnitelmiin) mutta myös pystyä tuottamaan uutta ja yllättävää. . Useamman toimijan mallissa on yleensä myös se hyvä puoli, että kustannuksia voidaan jakaa. Silloin  taakka ei kohdistu pelkästään yhteen toimijaan. Kanneltalon läheisyys on sekin tuomassa normaalista poikkeavia mahdollisuuksia. Toiminta tiloissa pääsisi käynnistymään täysitehoisesti oletettavasti kevätkaudella 2012.

Käynnistetään nyt se varsinainen rutistus!
 
terveisin
***************************************************
Ari Tolvanen
suunnittelija
Helsingin kulttuurikeskus / Cultural office – City of Helsinki
PL 4710, 00099 Helsingin kaupunki Finland
tel. +358-9-310 37008, +358-400-876 433, fax +358-9-310 37009
e-mail: ari.tolvanen@hel.fi

 Kelan pohjakuvat.pdf (606.54 KB)