Kaarelan Jäähallin asemakaavaehdotuksen muistutusaika

pdf
MUISTUTUS KAARELAN JÄÄHALLIN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA
23.4.2012 mennessä kirjallisena

Helsingin kaupungin Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto   tai

helsinki.kirjaamo (@) hel.fi

Muistutuksen voi viedä henkilökohtaisesti tai lähettä sähköpostilla em. osoitteeseen, jolloin siitä jää kirjallinen dokumentti. Kirjaamo myös vastaa saaneensa muistutuksen ja se saa numeron.

 
 
Katso asemakaavamuutosehdotus oheisesta linkistä!