Koti Blogi

Jäsenkirje 2/2022

Tontinvuokra

Tonttiosaston edustajan mukaan syyskuun aikana on ryhdytty luonnostelemaan vuokrasopimuksia valmiiksi. Vuokralaisiin otetaan yhteyttä, kun he pääsevät
allekirjoitusvaiheeseen. Vuokrausperiaatteet vuosina 2023-2024 päättyville maanvuokrasopimuksille vahvistetaan näillä näkymin kaupunginvaltuustossa 5.10.2022.

Hallinto-oikeus käsitteli kunnallisvalituksen ja päätti (päiväys 13.5.2022) hylätä yhdistyksen
vaatimukset. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on hakenut valituslupaa Korkeimmalta
hallinto-oikeudelta 15.6.2022.

Sääntömuutos

Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt ehdotetun sääntömuutoksen. Jatkossa Kanta‐Helsingin Omakotiyhdistys ry pitää kevät- ja syyskokouksen sijaan yhden vuosikokouksen kevätkaudella. Koska uudet säännöt astuivat voimaan kesken vuoden, pidetään tänä vuonna ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa käsitellään aiempien sääntöjen mukaiset syyskokousasiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.10.2022, entinen syyskokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 30.10.2022 klo 16 Käpylän kirjastossa. Kokouksessa käsitellään alla olevan kokouskutsun mukaiset asiat.
Kokouskutsu

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia
  Virallisten kokousasioiden jälkeen kuulemme energiateemaisia esityksiä.

Janne Käpylehto pitää esityksen ”Omakotitalon aurinkosähkö ja helpot energiatehokkuustemput -pikakurssi”.
Salli Hakala kertoo oman talonsa muutoksesta ”Öljystä maalämpöön”. KALVOT
Tule kuulemaan ja kysymään.
Tervetuloa!

Energiansäästövinkkejä ja avustusta energiaremonttiin

Motivan sivuille on koottu kattava paketti energiansäästöstä.
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista
Öljylämmityksestä luopumiseen on haettavissa ELY-keskuksen myöntämää tukea tai korotettua kotitalousvähennystä. Kaikkien lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen sekä tällaisten asentaminen ja vanhan purkaminen ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, jos lämmitystavan muutokseen ei ole myönnetty energia-avustusta. Lue lisää ja käytä avustukset hyväksesi.
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Avustusta on saatavissa myös asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500 euroa. Avustusta myöntävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tulee tiedottamaan avustuksen hakemisesta ja julkaisee hakuohjeen lokakuun 2022 aikana.

Elisabeth Koch

Suomalaisen puutarhakulttuurin vaikuttaja

Elisabeth Koch (1891-1982) toimi Helsingin kaupungin puutarhaneuvojana 1920-luvulta aina 1950-luvulle asti. Hän suunnitteli siirtolapuutarhoja Helsingin kaupungille ja sodan jälkeen istutuksia ja pihoja, joissa kansainvälistä huomiota ovat saaneet Puu-Käpylä, Kaliion Torkkelinmäki sekä Kone- ja siltaosakeyhtiön korttelipiha Vallilassa ja Olympiakylän ympäristö. Kochin suunnittelulähtökohtana oli puutarhan tarkoituksenmukaisuus: luonnonmukainen ja kaunis puutarha ilahduttaisi kaikkina vuodenaikoina. Kochin vaikutus oli merkittävä Suomen puutarhasuunnittelulle.

Elisabeth Koch

Elisabeth KOch aloitti siirtolapuutarhaneuvottelijana 1924. Tehtävässään hän osallistui uusien siirtolapuutarhojen suunnitteluun ja laati suunnitelmia yksittäisten palstojen vuokraajille. Helsingin kaupunginarkiston kirjanpidon mukaan kiinteistövirastossa laadittiin vv. 1931-1954 lähes 900 piirrossuunnitelmaa siirtolapuutarhoille – valtaosa Kochin tekemiä.

Puutarhaneuvojan tehtäväkenttä laajeni Käpylän, Kumpulan, Koskelan ja Toukolan omakotialueiden rakentamisen myötä.

Alla tuodaan esille kymmenen Kochin Kanta-Helsingin omakotialueelle suunnittelemaa omakotipihan viljelyehdotusta (kts. kartta alla).

Vipusentie 8

Tursontie 20

Pohjolankatu 56 (1935)

Pohjolankatu 56 (1939)

Iitintie 5

Askolantie 7

Nastolantie 38 (1942)

Artjärventie 4 (1939)

Limingantie 6 (1930)

Kymintie 4 (1928)

Kymintie 81 (1930)

Jäsenkirje 1/2022

Tontinvuokra

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan valvontajaos on käsitellyt yhdistyksen tontinvuokrakierroksen 2023/24 arviolausuntoja koskeneen valituksen. Valvontajaos päätti, että Catella ja Realia eivät laatineet arvioitaan auktorisoituina kiinteistönarvioijina, ja siksi valvontajaos jätti valituksemme käsittelemättä. Se, että arvioijien toiminta ei ole Keskuskauppakamarin valvonnan piirissä, tukee yhdistyksen näkemystä siitä, että arviointi ei ollut puolueetonta ja objektiivista. Kaupungin esittämät tontinvuokrat perustuvat lausuntoihin, joissa on käytetty asemakaavasta poikkeavia tonttityyppejä, mikä on vastoin hyvää arviointitapaa.

Yhdistys oli vuonna 2019 mukana tekemässä tutkintapyyntöä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Tuossa tutkintapyynnössä pyydettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Helsingin kaupungin tontinvuokraustoimintaa koskevien kilpailunrajoitusten ja niiden vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Pyynnössä katsottiin, että kaupunki käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin. KKV ilmoitti vuonna 2020, ettei se käynnistä asiassa tutkintaa. Yhdistys valitti asiasta markkinaoikeuteen, joka päätti olla ottamatta asiaa käsittelyyn. Markkinaoikeuden ratkaisusta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka valitettavasti ratkaisi asian markkinaoikeuden hyväksi.

Kaupunginvaltuuston päätöstä 10.10.2018 koskenut yhdistyksen tekemä kunnallisvalitus on puolestaan edelleen käsittelyssä hallinto-oikeudessa.

Viherseminaari 24.4.

Koronan takia lykätty, alun perin Käpylä 100 vuotta -juhlavuoteen kuulunut Viherseminaari saadaan vihdoinkin toteutettua! Tilaisuus pidetään Käpylän työväentalolla 24.4. kello 14:00-17:00. Seminaarin aiheita ovat:

 Perinnekasvit ja uudet trendit, eli säilyttämisen ja uusimisen tasapaino pihasuunnittelussa.

 Hiiliviisas puutarha ja maaperän biodiversiteetin ylläpitäminen.

 Hyödyllisten hyönteisten vaaliminen ja niiden merkitys luonnolle.

 Luonnon terveysvaikutukset ihmiselle teemassa käsitellään maaperän mikrobien merkitystä allergioiden torjunnassa ja immuunipuolustuksen ylläpitäjinä sekä Luontoaskel hyvinvointiin -hanketta, joka on suunnattu lähinnä päiväkodeille.

Luennoitsijoina ovat mm. maisema-arkkitehtuurin lehtori Meri Mannerla-Magnusson, professori,allergiatutkija Tari Haahtela ja erikoistutkija Heli Kuusipalo sekä tohtori Matti Nummelin ja IirisKalliola Ötökkäakatemiasta.

Sääntömuutosehdotus

Hallitus ehdottaa sääntöjä muutettavan siten, että yhdistyksellä olisi kahden virallisen kokouksen sijaan yksi vuosikokous. Käytäntö on tavallinen monessa yhdistyksessä. Hallitus katsoo, että tarvetta yhdistyksen jäsenistön hallinnolliseen kokoontumiseen ei ole kahta kertaa vuodessa. Sääntömääräisen syyskokouksen sijaan voidaan järjestää muuta toimintaa vapaammin sovitettavana ajankohtana. Sääntöehdotus ja nykyiset säännöt ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Kevätkokous 15.5.2022

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 15.5.2022 klo 16 Käpylän kirjastossa. Kokouksessa käsitellään alla olevan kokouskutsun mukaiset asiat.

Kokouskutsu

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. sääntömuutos

8. kokouksen päättäminen

Virallisten kokousasioiden jälkeen esitys/keskustelua myöhemmin sähköpostitse ilmoitettavasta aiheesta.

Tervetuloa!

Kaukolämpö ja muut lämmitysjärjestelmät

Syksyllä 2021 yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Helenin edustajat esittelivät kaukolämmön ajankohtaisia asioita. Jäsenille jaettiin tuon tilaisuuden jälkeen sähköpostitse kaukolämpöön liittyvää opastusta. Jos aineisto on mennyt hukkaan, pyydä Jukka Salomaata lähettämään materiaali uudelleen.

Muistathan, että voit seurata omaa kaukolämmön kulutustasi Helenin palvelun kautta, mutta myös omasta kaukolämpölaitteistostasi. Vesivirran saat selville tarkkailemalla virtaamaa esimerkiksi yhden vuorokauden aikana. Sopimusvesivirta taas ilmenee sopimuksesta tai laskusta.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa kaukolämmön hinnanmuutosten ja -korotusten kohtuullisuudesta.

https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/lautakunnanratkaisuja/kaukolammonhinnanmuutostenja-korotustenkohtuullisuus.html

Mistä lämmitykseen liittyvästä Sinä haluaisit kuulla? Tiedätkö, kuka olisi hyvä ohjeistamaan säätökäyrän säätämisessä? Entä oletko vesi-ilmalämpöpumpun tyytyväinen käyttäjä ja halukas kertomaan hankinta&käyttökokemuksesta jäsenistölle?

Jätehuolto

Keräysautokierros

Keräysautokierros järjestetään tänä keväänä 4.4.-30.5. Pysäkkikohtaiset aikataulut julkaistaan sivulla https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/keraysautot/.

Biojäte

Alueemme kaikilla kiinteistöllä on mahdollisuus erilliskerätä biojätettä. Toistaiseksi biojätteen tyhjennysvälit ovat kuitenkin usein pientalojen tarpeeseen nähden ylimitoitettuja. HSY kehittää biojätteen erilliskeräystä ja keräysastioita, sillä vuonna 2024 biojäte on jo hyväksytyn jätelain mukaan vaihtoehtoisesti erilliskerättävä kaikilta alueemme kiinteistöiltä tai syntyvä biojäte on kompostoitava kiinteistöllä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitkä ratkaisut HSY ottaa alueellaan käyttöön.

Sortti-asemalle viikonloppuisin

Konalan Sortti-asema palvelee myös viikonloppuisin klo 10-17.

Yhdistyksen jäsenrekisteriseloste

Yhdistyksen jäsenrekisteriseloste on nähtävissä täällä: 

https://winware.fi/KHOKY/Kanta-HelsinginOmakotiyhdistyksenRekisteriseloste.pdf

 

 

Yhdistys

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY, jonka toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Käpylän (Länsi-Käpylä, Osmonkulma ja Taivaskallio) ja Toukolan, on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä eli omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä pienten asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja asumista koskevissa asioissa sekä muissa pientaloalueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön asumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä sekä tarjota tietoa ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuuli Kunnas. Hallituksen yhteystiedot löydät sivulta ”Hallitus”. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Voit myös seurata tapahtumia Facebookin ryhmässä Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäsenet.

Tapahtumat

Pitäiskö fiksata -palvelu

Onko kadussa kuoppa tai roikkuvatko puiden oksat puistokäytävällä?

Nämä ja vastaavat kaupungin toimenpiteitä vaativat ongelmat voi ilmoittaa Helsingin kaupungin rakennusvirastolle Pitäiskö fiksata -palvelun kautta. Samassa palvelussa voi katsoa ja kommentoida muiden kaupunkilaisten tekemiä fiksausaloitteita.    

Fiksataan kotikulmat kuntoon!

http://metro.fi/fiksaus/

fiksaus.metrolive.fi mobiiliversio

Omakotiasukkaan opas

Jokainen vuoden 2013 jäsenmaksunsa maksanut Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäsen saa noutaa itselleen Helsingin kaupungin julkaiseman Omakotiasukkaan oppaan painetun version 3.11. pidettävästä syyskokouksesta.  

Oppaaseen voi tutustua myös netissä.

http://www.hel.fi/static/rakvv/omakotiasukkaanopas/index.html

Ilmoita viallisista katuvaloista

 

Tiesitkö, että viallisista katuvaloista voit ilmoittaa kätevästi netin välityksellä?

Tässä linkki ilmoitukseen.

https://hkr.keyuv.keypro.fi/uvvikatieto/yksityisasiakkaat/vikailmoitus.html