Alueen historiikki

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakotialueiden ja -talojen omistusta ja hallintaa koskevissa asioissa sekä muissa omakotialueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön omakotiasumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan kaupunginosissa sijaitsevan omakoti- tai muun pientalotontin tai -alueen vuokraoikeuden haltija, haltijana olevan asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan jäsen tai perheenjäsen.

Suurelta osalta jäsenistöä omakotitonttien vuokra-ajat umpeutuvat vuonna 2020. Tällöin on suuria paineita esimerkiksi vuokrien korotuksiin. Yhdistys on asiassa hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pystymme yhdessä vaikuttamaan mahdollisimman pitkään vuokra-aikaan ja edulliseen vuokraan.

Yhdistys lainaa jäsenilleen pensasleikkuria ja turvavaljaita. Yhteyshenkilö lainauksessa on Voitto Pietilä, puh. 7571342 tai 0400-430762.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toimintavuonna 2009 Irja Eskola. Hallituksen yhteystiedot löydät linkistä "Hallitus".

Omakotiyhdistys toivoo, että näistä www-sivuista tulisi jäsenten ja johtokunnan välinen tiedonanto- ja viestintäkanava. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Sivujen toimivuus riippuu meistä kaikista. Sivujen toimittamisesta ja päivityksestä vastaa Aarne Laakkonen, jonka sähköpostiosoite on aarne.laakkonen@kolumbus.fi.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 8 euroa ja yhdistyksen tilinumero Nordea 123930-7200095.

 

 


18.03.2009