Vuosikokoukset

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti järjestetään vuosittain kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevätkokous ja syyskokous. Tulossa olevien kokousten ajankohta, paikka ja ohjelma kerrotaan Tapahtumat-sivulla.

 

Kevätkokous

Kevätkokouksessa, joka pidetään tammi-toukokuussa, esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

Syyskokous

Syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.