Omakotiasukkaan opas

Jokainen vuoden 2013 jäsenmaksunsa maksanut Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäsen saa noutaa itselleen Helsingin kaupungin julkaiseman Omakotiasukkaan oppaan painetun version 3.11. pidettävästä syyskokouksesta.  

Oppaaseen voi tutustua myös netissä.

http://www.hel.fi/static/rakvv/omakotiasukkaanopas/index.html