Jäsenkirje 1/2022

Tontinvuokra

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan valvontajaos on käsitellyt yhdistyksen tontinvuokrakierroksen 2023/24 arviolausuntoja koskeneen valituksen. Valvontajaos päätti, että Catella ja Realia eivät laatineet arvioitaan auktorisoituina kiinteistönarvioijina, ja siksi valvontajaos jätti valituksemme käsittelemättä. Se, että arvioijien toiminta ei ole Keskuskauppakamarin valvonnan piirissä, tukee yhdistyksen näkemystä siitä, että arviointi ei ollut puolueetonta ja objektiivista. Kaupungin esittämät tontinvuokrat perustuvat lausuntoihin, joissa on käytetty asemakaavasta poikkeavia tonttityyppejä, mikä on vastoin hyvää arviointitapaa.

Yhdistys oli vuonna 2019 mukana tekemässä tutkintapyyntöä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Tuossa tutkintapyynnössä pyydettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Helsingin kaupungin tontinvuokraustoimintaa koskevien kilpailunrajoitusten ja niiden vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Pyynnössä katsottiin, että kaupunki käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin. KKV ilmoitti vuonna 2020, ettei se käynnistä asiassa tutkintaa. Yhdistys valitti asiasta markkinaoikeuteen, joka päätti olla ottamatta asiaa käsittelyyn. Markkinaoikeuden ratkaisusta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka valitettavasti ratkaisi asian markkinaoikeuden hyväksi.

Kaupunginvaltuuston päätöstä 10.10.2018 koskenut yhdistyksen tekemä kunnallisvalitus on puolestaan edelleen käsittelyssä hallinto-oikeudessa.

Viherseminaari 24.4.

Koronan takia lykätty, alun perin Käpylä 100 vuotta -juhlavuoteen kuulunut Viherseminaari saadaan vihdoinkin toteutettua! Tilaisuus pidetään Käpylän työväentalolla 24.4. kello 14:00-17:00. Seminaarin aiheita ovat:

 Perinnekasvit ja uudet trendit, eli säilyttämisen ja uusimisen tasapaino pihasuunnittelussa.

 Hiiliviisas puutarha ja maaperän biodiversiteetin ylläpitäminen.

 Hyödyllisten hyönteisten vaaliminen ja niiden merkitys luonnolle.

 Luonnon terveysvaikutukset ihmiselle teemassa käsitellään maaperän mikrobien merkitystä allergioiden torjunnassa ja immuunipuolustuksen ylläpitäjinä sekä Luontoaskel hyvinvointiin -hanketta, joka on suunnattu lähinnä päiväkodeille.

Luennoitsijoina ovat mm. maisema-arkkitehtuurin lehtori Meri Mannerla-Magnusson, professori,allergiatutkija Tari Haahtela ja erikoistutkija Heli Kuusipalo sekä tohtori Matti Nummelin ja IirisKalliola Ötökkäakatemiasta.

Sääntömuutosehdotus

Hallitus ehdottaa sääntöjä muutettavan siten, että yhdistyksellä olisi kahden virallisen kokouksen sijaan yksi vuosikokous. Käytäntö on tavallinen monessa yhdistyksessä. Hallitus katsoo, että tarvetta yhdistyksen jäsenistön hallinnolliseen kokoontumiseen ei ole kahta kertaa vuodessa. Sääntömääräisen syyskokouksen sijaan voidaan järjestää muuta toimintaa vapaammin sovitettavana ajankohtana. Sääntöehdotus ja nykyiset säännöt ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Kevätkokous 15.5.2022

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 15.5.2022 klo 16 Käpylän kirjastossa. Kokouksessa käsitellään alla olevan kokouskutsun mukaiset asiat.

Kokouskutsu

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. sääntömuutos

8. kokouksen päättäminen

Virallisten kokousasioiden jälkeen esitys/keskustelua myöhemmin sähköpostitse ilmoitettavasta aiheesta.

Tervetuloa!

Kaukolämpö ja muut lämmitysjärjestelmät

Syksyllä 2021 yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Helenin edustajat esittelivät kaukolämmön ajankohtaisia asioita. Jäsenille jaettiin tuon tilaisuuden jälkeen sähköpostitse kaukolämpöön liittyvää opastusta. Jos aineisto on mennyt hukkaan, pyydä Jukka Salomaata lähettämään materiaali uudelleen.

Muistathan, että voit seurata omaa kaukolämmön kulutustasi Helenin palvelun kautta, mutta myös omasta kaukolämpölaitteistostasi. Vesivirran saat selville tarkkailemalla virtaamaa esimerkiksi yhden vuorokauden aikana. Sopimusvesivirta taas ilmenee sopimuksesta tai laskusta.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa kaukolämmön hinnanmuutosten ja -korotusten kohtuullisuudesta.

https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/lautakunnanratkaisuja/kaukolammonhinnanmuutostenja-korotustenkohtuullisuus.html

Mistä lämmitykseen liittyvästä Sinä haluaisit kuulla? Tiedätkö, kuka olisi hyvä ohjeistamaan säätökäyrän säätämisessä? Entä oletko vesi-ilmalämpöpumpun tyytyväinen käyttäjä ja halukas kertomaan hankinta&käyttökokemuksesta jäsenistölle?

Jätehuolto

Keräysautokierros

Keräysautokierros järjestetään tänä keväänä 4.4.-30.5. Pysäkkikohtaiset aikataulut julkaistaan sivulla https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/keraysautot/.

Biojäte

Alueemme kaikilla kiinteistöllä on mahdollisuus erilliskerätä biojätettä. Toistaiseksi biojätteen tyhjennysvälit ovat kuitenkin usein pientalojen tarpeeseen nähden ylimitoitettuja. HSY kehittää biojätteen erilliskeräystä ja keräysastioita, sillä vuonna 2024 biojäte on jo hyväksytyn jätelain mukaan vaihtoehtoisesti erilliskerättävä kaikilta alueemme kiinteistöiltä tai syntyvä biojäte on kompostoitava kiinteistöllä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitkä ratkaisut HSY ottaa alueellaan käyttöön.

Sortti-asemalle viikonloppuisin

Konalan Sortti-asema palvelee myös viikonloppuisin klo 10-17.