Jäsenkirje 2/2022

Tontinvuokra

Tonttiosaston edustajan mukaan syyskuun aikana on ryhdytty luonnostelemaan vuokrasopimuksia valmiiksi. Vuokralaisiin otetaan yhteyttä, kun he pääsevät
allekirjoitusvaiheeseen. Vuokrausperiaatteet vuosina 2023-2024 päättyville maanvuokrasopimuksille vahvistetaan näillä näkymin kaupunginvaltuustossa 5.10.2022.

Hallinto-oikeus käsitteli kunnallisvalituksen ja päätti (päiväys 13.5.2022) hylätä yhdistyksen
vaatimukset. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on hakenut valituslupaa Korkeimmalta
hallinto-oikeudelta 15.6.2022.

Sääntömuutos

Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt ehdotetun sääntömuutoksen. Jatkossa Kanta‐Helsingin Omakotiyhdistys ry pitää kevät- ja syyskokouksen sijaan yhden vuosikokouksen kevätkaudella. Koska uudet säännöt astuivat voimaan kesken vuoden, pidetään tänä vuonna ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa käsitellään aiempien sääntöjen mukaiset syyskokousasiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.10.2022, entinen syyskokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 30.10.2022 klo 16 Käpylän kirjastossa. Kokouksessa käsitellään alla olevan kokouskutsun mukaiset asiat.
Kokouskutsu

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
    kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
    tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia
    Virallisten kokousasioiden jälkeen kuulemme energiateemaisia esityksiä.

Janne Käpylehto pitää esityksen ”Omakotitalon aurinkosähkö ja helpot energiatehokkuustemput -pikakurssi”.
Salli Hakala kertoo oman talonsa muutoksesta ”Öljystä maalämpöön”. KALVOT
Tule kuulemaan ja kysymään.
Tervetuloa!

Energiansäästövinkkejä ja avustusta energiaremonttiin

Motivan sivuille on koottu kattava paketti energiansäästöstä.
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista
Öljylämmityksestä luopumiseen on haettavissa ELY-keskuksen myöntämää tukea tai korotettua kotitalousvähennystä. Kaikkien lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen sekä tällaisten asentaminen ja vanhan purkaminen ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, jos lämmitystavan muutokseen ei ole myönnetty energia-avustusta. Lue lisää ja käytä avustukset hyväksesi.
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Avustusta on saatavissa myös asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500 euroa. Avustusta myöntävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tulee tiedottamaan avustuksen hakemisesta ja julkaisee hakuohjeen lokakuun 2022 aikana.