Jäsenkirje 1/2023

Tontinvuokra 

Yhdistys ei saanut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös siitä, että vuosien 2020 ja 2021 vuokrankorotukset ovat lainmukaisia, jää voimaan. Tämä on luonnollisesti pettymys. Valitusprosessin aikana vuokra-aikoja kuitenkin pidennettiin vuoteen 2075, mikä on vuokralaisille hyvä asia. Prosessin kuluessa kaupungin maanvuokraustoiminta on myös kehittynyt ja uusiin periaatteisiin on kirjattu se, että jatkossa vuokrat perustuvat tonttien asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tämä on hyvä periaate, jota olisi tullut toteuttaa myös päättyneiden vuokrasopimusten kohdalla. Yhdistys toivoo myös, että kaupunki kehittäisi käyttämiään kiinteistönarvioinnin periaatteita. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta päätyi siihen, että arviot alueemme tonttien arvosta eivät olleet AKA-tasoisia arvioita, eli näkemyksemme niiden epäluotettavuudesta on ollut perusteltu. 

Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli luonnosta 2.2.2023. Yhdistys esitti luonnoksesta mielipiteen syksyllä 2022. Ilahduttavasti jaoston helmikuussa käsittelemässä versiossa suojelluissa pientaloissa ei enää edellytetty lupaa aurinkokeräinten- ja paneelien eikä lämpöpumppujen asentamiseen.     

Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 4.5.2023 klo 18 Helsingin Maalarimestariyhdistys ry:n tiloissa Pasilassa (Rautatieläisenlatu 1 C, 00520 Helsinki). Kokouksessa käsitellään alla olevan kokouskutsun mukaiset asiat.

Kokouskutsu 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia 

Sääntömuutoksen myötä hallitus valitaan jatkossa vuosikokouksessa, ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokouksesta. Innostaisiko tai kiinnostaisiko hallitustyö sinua tai olisiko naapurisi hyvä tehtävään? Lisätietoa hallituksen nykyisiltä jäseniltä. Rohkeasti mukaan – yhdistys on yhteinen asiamme! 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.  

Ilmoittautumislinkki tapahtumaan sekä kokouksen yhteydessä pidettävän esityksen aihe ilmoitetaan lähempänä kokousta erillisellä viestillä.  

Tervetuloa! 

Jäsenrekisteristä  

Yhdistys on siirtynyt käyttämään FloMembers-jäsenrekisteriä. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus ilmoittaa rekisteriin kaksi sähköpostiosoitetta, joihin jäsenposti lähetetään.  

Halutessaan jäsenellä on mahdollisuus ylläpitää omia yhteystietojaan itse. Tällöin muutoksista ei tarvitse ilmoittaa jäsensihteerille. Helmikuussa järjestelmästä lähetettiin aktivointilinkin, jotka mahdollistavat omatoimisen päivittämisen. Moni jäsenistä on jo aktivoinut tilinsä. Kiitos siitä! Jos et saanut linkkiä tai se on vanhentunut, pyydä aktivointia jäsensihteeriltä. Jos et halua ylläpitää tietojasi itse, ei toimiin tarvitse ryhtyä. 

Laskutus 

Jäsenmaksu on vuonna 2023 henkilöjäseneltä 15 euroa. Asunto-osakeyhtiössä (jäsenyys yhtiöllä) maksu on 7,5 euroa huoneistoa kohden, kuitenkin vähintään 15 euroa ja enintään 90 euroa. Yhteisomistuksessa olevien useamman huoneiston/asunnon talojen, jotka eivät ole juridisia henkilöitä (jäseniä siis asukkaat) osalta jäsenmaksua kerätään myös 7,5 euroa huoneistoa/asuntoa kohden, mikäli talon kaikkien huoneistojen/asuntojen osalta jäsenmaksu maksetaan kerralla. Lasku lähetetään ns. yhteisomistuksen päävastuulliselle jäsenelle, mutta jäseniksi merkitään yksi asukas kutakin huoneistoa kohden. Yhteisomistuksen kohdalla pyydämme ilmoittamaan jäsensihteerille huoneistojen lukumäärän sekä yhden jäsenen (nimi, sähköposti ja postiosoite) per huoneisto. Yhteisomistuksessa olevien talojen asukkaat voivat olla yhdistyksen jäseniä myös ns. tavanomaisina henkilöjäseninä. Tällöin he saavat oman jäsenmaksulaskunsa eivätkä jäsenmaksujen osalta ole sidoksissa naapuriin.       

Yhteys jäsensihteeriin 

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimii nykyisin Tuija Laaksonen. Toivomme, että nimenomaan jäsenyyteen liittyvät viestit lähetettäisiin henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan jatkossa osoitteeseen khoky.jasensihteeri – at – gmail.com. Tavoitat Tuijan tarvittaessa myös puhelimitse. 

Yhdistyksen Facebook-ryhmä: Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksellä on Facebook-ryhmä, jossa jaetaan ajankohtaista tietoa. Ryhmään voivat liittyä kaikki jäsenmaksunsa maksaneet yhdistyksemme jäsenet. Huomaattehan, että käytännön syistä ryhmään voidaan hyväksyä jäseneksi vain omakotiyhdistyksen jäseneksi ilmoitetut henkilöt. Jäsenen perheenjäsenet eivät voi ryhmään liittyä, koska emme näe perhesuhteitanne jäsenrekisteristämme. 

https://www.facebook.com/groups/1625586157772246/