Koti Blogi Sivu 2

Käpylä eteläinen

0

 

Klikkaa

Eteläinen Kotikaupunkipolku

Kotikaupunkipolut

0

 

Kotikaupunkipolut ovat oiva keino tutustua omaan asuinalueeseen ja sen merkittävimpiin kohteisiin. Kotikaupunkipolkuihin liittyy kartta, johon kohteet on merkitty. Kustakin kohteesta on tehty lyhyt esittely. Toiminta-alueellamme on tällä hetkellä kaksi julkaistua kotikaupunkipolkua: Käpylä eteläinen avattiin 12.6.2009 ja Käpylä pohjoinen avautui 12.6.2010. Kumpulan kotikaupunkipolku on valmistunut vuonna 2011. Toukolan kotikaupunkipolut valmistuivat 2012. 

 Käpylän polut ovat Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen ja Käpylä-Seuran yhteistyötä ja niiden pääasiallinen suunnitteluvastuu on ollut Pauli Salorannan vetämillä polkutiimeillä, eteläisen ja pohjoisen tiimit eroavat hieman. Pohjoista polkua ovat tukeneet SATO Oyj, K-Supermarket Musta Pekka, Park Hotel Käpylä, Käpylän seurakunta sekä Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.

Kumpulan kotikaupunkipolun toteuttamisesta on vastannut Kumpula-seura. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on ollut mukana tukemassa hanketta.

Toukolan kotikaupunkipolkujen (Toukola-Arabianranta ja Toukola-Vanhakaupunki-Arabianranta) toteuttamisesta on vastannut Artova. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on ollut mukana tukemassa hanketta.

Kotikaupunkipolut on toteutettu Helkan (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n) koordinoimassa sateenvarjohankkeessa.

Käpylä eteläinen

Käpylä pohjoinen

Kumpulan kotikaupunkipolku

Toukolan kotikaupunkipolut

Julkaisut

0

Vihreä kylä – monta tarinaa

Kirja on yhdistyksen 80-vuotisjuhlajulkaisu. Se esittelee yhdistyksen ja alueidemme historiaa mm. asukkaiden haastattelujen kautta.
Hinta 10 euroa jäsenet, 20 euroa ei-jäsenet.

Perinnekasvit

Raportti esittelee vuosina 2000 – 2003 omakotiyhdistyksen toiminta-alueella toteutetun puutarhakasvien inventoinnin tuloksia.
https://www.winware.fi/KHOKY/PuutarhaKasvienInventointiRaportti.zip

Keidas kaupungissa

Kirja on yhdistyksen 60-vuotisjulkaisu.
Hinta 2 euroa.

Julkaisut ovat myynnissä yhdistyksen tilaisuuksissa. Julkaisuja voi myös hankkia hallituksen jäsenten kautta.

Länsi-Käpylän Ympäristöhistoriaselvitys
Kati Salonen ja Mona Schalin, Arkkitehdit oy 2014
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2014_hankepalvelu/0816_1_ymparistohistoriaselvitys.pdf

Suositeltuja yrityksiä

0

1. Maalaus  http://www.naismaalarit.net/index.html

2. Huoneistosaneeraukset ja putkikorjaukset Prime Trade Oy / Pasi Saari 050 5631142

3. Lasitus, ovet, ikkunat www.helsinginlasijapuu.fi 

4. LVI-suunnittelu www.hallasaari.com  

5. Rakennusten kuntotarkastukset: rakennusmestari Pekka Vaittinen, 0400-771237, www.mestaritarkastajat.fi

6. Innohomen palo-ja vesivahinkoja estäviä laitteita mm. Hämeentien Expert Hyvät Merkit-liikkeestä, os. Hämeentie 14, auki arkisin 9.00 18.00, puh. 711144.

Omakotiyhdistyksen jäsenet saavat 15% alennuksen. Tarjolla mm. kätevä liesituulettimeen magneetilla kiinnitettävä Hellahälytin. Se hälyttää, kun ruoka kärähtää tai levy unohtuu päälle.

jari.laure@innohome.com
www.innohome.com

7. Kattotyöt, ulkomaalaukset www.kattohuolto.com 

8. Puidenhoitaja Kai Vogt 040 521 9959

9. Rakennus- ja remontointityöt http://www.vinisa.fi/ 

Välinelainaus

0

 

Yhdistys lainaa jäsenilleen pensasleikkuria ja turvavaljaita. Yhteyshenkilö lainauksessa on Salli Hakala (yhteystiedot kohdasta hallitus).

Jäsenedut

0

 

Yhdistyksen jäsenet voivat lainata pensasleikkuria ja turvavaljaita. Jos sinulla on ideoita uusista lainavälineistä, joista olisi hyötyä laajemminkin jäsenkunnallemme, niin kerro ehdotuksestasi hallitukselle.

 

Yhdistyksemme jäsenet saavat alennusta asioidessaan Pintavärissä ja Oulunkylän K-raudassa. Alennusten määrästä ja sen piiriin kuuluvista tuotteista saa tietoa liikkeistä. Jos tiedossasi on liike, joka on halukas myöntämään alennusta jäsenillemme, niin ota yhteyttä hallitukseen.

 

Yhdistys ylläpitää listaa suositeltavista yrityksistä (valitse suositeltavat yritykset vasemmalta valikosta), joiden toimiala liittyy omakotiasumiseen. Jotta lista pysyisi ajantasaisena ja mahdollisimman laajana, toivomme jokaisen jäsenet ilmoittavan suositeltavien yritysten tiedot jollekin hallituksen jäsenelle. Muistattehan kysyä suositeltavalta yritykseltä lupaa yhteystietojen julkaisuun kotisivuillamme.

 

Jäsenet saavat ajankohtaisia asioita jäsenkirjeen 2-3 kertaa vuodessa. Niissä jaetaan tietoa esimerkiksi käynnissä olevista hankkeista.

Vuosikokoukset

0

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti järjestetään vuosittain kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevätkokous ja syyskokous. Tulossa olevien kokousten ajankohta, paikka ja ohjelma kerrotaan Tapahtumat-sivulla.

 

Kevätkokous

Kevätkokouksessa, joka pidetään tammi-toukokuussa, esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

Syyskokous

Syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 

 

Historia

0

 

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys, alkuperäiseltä nimeltään Helsingin Lähialueen Omakotiyhdistys ry perustettiin 27.10.1927 turvaamaan omakotirakentajien etuja. Rakentamisvaiheen aikana 20-luvulla taloudellinen tilanne maassamme oli hyvä, mutta heikkeni nopeasti 30-luvulle tultaessa ja se koetteli etenkin työväestöä, joita suurin osa pääosin velkarahan turvin rakentaneista asukkaista oli. Tuolloin taloudelliset ongelmat kasvoivat nopeasti. Yhdistys pyrki helpottamaan asukkaiden tukalaa tilannetta ja toiminnan ansiosta useita kymmeniä uhkaavia pakkohuutokauppoja raukesi, lainojen korkoja saatiin alennetuksi ja tonttivuokrien ja lainojen lyhennyksiä siirretyksi.

Pulakauden jälkeen yhdistyksen toiminta laajeni ja kiinnitettiin huomio yleiseen viihtyvyyteen ja puutarhojen hoitoon. Puutarhat olivat tuolloin tarpeen sanelemana paljolti hyötykäytössä. Yhdistys järjesti mm. puutarhakilpailuja ja vaikutti osaltaan siihen, että tontit pysyivät siistinä ja kauniina. Myös erilaiset juhlatilaisuudet tulivat osaksi yhdistyksen toimintaa. Sotien aikana yhdistyksen toiminta hiljeni ja silloin pidettiin ainoastaan vuosi- ja muut välttämättömät kokoukset.

 

Sodan jälkeen omakotiasukkaita koetteli monet tonttivuokriin ja jopa vuokrasopimuksien jatkumisiin kohdistuneet uhkaavat toimenpiteet kaupungin taholta. 50-luvun alussa kaupunki ryhtyi rahan arvon alenemisen vuoksi tarkastamaan tonttivuokrien tasoa ja uhkana oli jopa 10-kertaisia korotuksia vuokriin. 16 vuokramiestä kieltäytyi allekirjoittamasta uusia sopimuksia. Erinäisten vaiheiden jälkeen yhdistys päätti selvittää kaupungin menettelyn oikeellisuuden ja perusti ns. kultaklausuulijaoston asiaa hoitamaan. Käräjäoikeudessa juttu hävittiin, mutta hovioikeudessa se voitettiin ja kaupunki määrättiin maksamaan takaisin liikaa perimiään vuokria. Kaupunki kuitenkin sovelsi päätöstä vain 1933 jälkeen tehtyihin sopimuksiin ja vuokrat alenivat yli kolmanneksella. Yhdistys jatkoi taistelua niiden 120 vuokramiehen puolesta, jotka olivat tehneet sopimuksen ennen vuotta 1933, mutta lukuisat toimenpiteet eivät tuottaneet tulosta.

Edellisen selvityksen ollessa vielä kesken yhdistyksen huomio siirtyi valmisteilla olevan lakiehdotukseen vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa. Jo lain valmisteluvaiheessa havaittiin siinä olleet epäkohdat ja niin sen sisältöön yritettiin vaikuttaa. 1962 säädetty laki olikin omakotiasukkaille pettymys, sillä se ei taannut ensisijaisena turvaamismenettelynä vuokra-alueen lunastamista. Laki mahdollisti ainoastaan voimassa olevien vuokrasopimusten jatkamisen 50 vuodella ja lisäksi siinä oli epäkohtia joista pahin oli se, että vuokramiehen siirtäminen muualle kävi mahdolliseksi, jos vuokra-alueella mm. teollisuus- tai kerrostaloalueena oli suurempi arvo kuin mitä sillä oli asuntoalueena.

Lain mukaiset järjestelytoimet aloitettiin 1965 ja neuvottelut olivat työläitä ja aikaa vieviä. Kaupunki ei alussa käyttänyt sille tarjoutunutta mahdollisuutta hyväkseen, mutta kesken pitkälle edenneiden neuvottelujen 1968 se yllättäen ilmoitti, että järjestelytoimet tulee keskeyttää Kumpulan ja Toukolan osalta koska niihin aiotaan rakentaa asuinkerrostaloja ja yleisiä rakennuksia. Yhdessä Helsingin omakotiliiton kanssa suunniteltuja vuokria saatiin alennetuksi. Asian hoitaminen oli yhdistykselle jälleen mittava voimainkoetus ja loppujen lopuksi, monien koitosten jälkeen kyseiset alueet saivat jäädä ennalleen.

Yhdistys on alusta asti pyrkinyt parantamaan alueen tie- ja liikenneolosuhteita ja yleistä turvallisuutta. Yhdistyksen ensimmäinen kirjelmä kaupungin suuntaan koski juuri alueen huonokuntoisia teitä ja puutteellista katuvalaistusta. Vuosien saatossa yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa on moniin seikkoihin saatu aikaan parannuksia. Raskaan liikenteen läpiajokielto Intiankadulle, alueelliset nopeusrajoitukset, sekä hidastetöyssyt ovat joitain esimerkkejä asioista, joihin yhdistyksen toimilla on ollut myönteinen vaikutus. Myös ykkösen raitiolinjan liikennöinnin säilyminen on seurausta aktiivisesta toiminnasta. Länsi-Käpylän välittömässä läheisyydessä 90-luvulla toiminut kivimurskaamo aiheutti asukkaille meluhaitan lisäksi vaarallisen pölyhaitan. Yhdistyksen monivuotinen projekti toiminnan lopettamiseksi saatiin päätökseen 1999, kun kivimurskaamo lopetti toiminnan.

Yhdistyksen vuosikokouksien teemana on ollut ajankohtaisia asioita, joiden mukaan luennoitsijat on valittu. ”Luonnonläheisyys kaupunkimiljöössä”, ”kaunis piha”, ”kierrätys”, ”jätehuolto”, ”naapuriapu ja turvallisuus”, ”omakotikiinteistön vakuutusturva”, ”muistellaan menneitä”, ”miten korjaan rumasti ja kalliisti” ovat joitain poimintoja vuosien saatosta.

kylätalkkarin vapaat ajat

0

Kylätalkkarin toistaiseksi vapaat ajat näet alla olevasta listasta. Huomioi, että listaa ei pystytä päivittämään reaaliajassa, joten joku alla olevista päivistä saattaa olla jo tosiasiallisesti varattu. Varmistaaksesi ajan löytymisen, ehdota useampaa vaihtoehtoa, jos se vain on mahdollista.

ma 22.6

ti 23.6

ke 24.6

to 25.6

pe 26.6

ma 29.6

ti 30.6

ke 1.7

to 2.7

pe 3.7

ma 6.7

ti 7.7

ke 8.7

to 9.7

pe 10.7

 

 

 

 

 

Aloitteet ja kannanotot

0

Aloitteita ja kannanottoja: