Kannanottoja ym

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja ja julkilausumia sekä kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms. Kannaotot alla käänteisessä aikajärjestyksessä, uusin ylimpänä.


Käpylä-Seuran vetoomus Pohjolankadun talojen suojelusta raskaalta liikenteeltä

Aihe: Liikennerajoitus suojellulle Pohjolankadulle
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö /
Maankäyttö ja kaupunkirakenne,
Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu/Aleksi Räisänen
Helsingin kaupunginmuseo/kulttuuriympäristötiimi /Sari Saresto
Museovirasto/ Kulttuuriympäristöpalvelut/ Mikko Härö

Asia:
Pohjolankadun talojen suojelu raskaalta liikenteeltä. Kieltomerkit palautettava pikaisesti.

Perustelut:
Helsingin asemakaavassa vuonna 1971 suojellun Puu-Käpylän ydinkatu on vaarassa. Pohjolankadulla on vuosia sitten ollut raskaan liikenteen kieltävät merkit, jotka on jostain syystä poistettu. Tänä vuonna Koskelan alueella on 6 eri rakennuskohdetta. Tämä on aiheuttanut todella merkittävää raskaan liikenteen lisäystä Pohjolankadulla. Kuorma-autot käyttävät katua oikotienä Mäkelänkadulle/Tuusulanväylälle ja päinvastoin. Liikenne aiheuttaa vaarallista tärinää rakennushistoriallisesti arvokkaissa, 100 v. vanhoissa, suojelluissa puutaloissa. Kadun raitiotiekiskot tekevät alun perin suolle rakennetusta kadusta muutenkin heikomman.

”MUSEOVIRASTO / Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY:
Helsingin Käpylässä sijaitsevat asuinalueet Puu-Käpylä ja Käpylän länsiosa sekä Käärmetalo ovat Olympiakylän ja Kisakylän rinnalla keskeisiä kohteita suomalaisen sosiaalisen asuntotuotannon, asuinalueiden asemakaavoituksen ja asuntosuunnittelun sekä -rakentamisen historiassa.”

Asukkaat ovat ottaneet asian esille mm. Käpylän osuuskunnassa ja Kansanasunnoissa ja kääntyneet Käpylä-Seuran puoleen ongelman hoitamiseksi kiireellisesti kaupungin taholta. Kova tärinä vaikuttaa vanhojen puutalojen rakenteisiin ja lisäksi aamuvarhaisesta alkava meluhaitta on suuri. Rakentaminen tulee kestämään pitkään ja siksi tilanteeseen on puututtava nyt.

Käpylä – Seura ehdottaa Helsingin kaupunkiympäristön liikennesuunnitteluun, että Pohjolankadulle (välillä Pohjolanaukio -Mäkelänkatu) laitetaan takaisin raskaan liikenteen kieltävät liikennemerkit mahdollisimman pian.

Helsingissä 12.5.2020
Käpylä-Seura ry
Tintti Karppinen, puheenjohtaja


Käpylä-Seuran kannanotto Ykkösen reittiin

Käpylä-Seura on huhtikuun alussa lähettänyt allaolevan kannanoton / lausunnon Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymälle.

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymälle.

Käpylä-seura on ilahtunut Ykkösen raitiovaunujen tähän mennessä toteutetusta aikataulu-uudistuksesta. Tulevaisuuteen positiivisesti ja rakentavasti katsovana kaupunginosayhdistyksenä haluamme esittää Koskelan sairaala-alueen asuntorakentamisen johdosta vielä yhden parannuksen Ykkösen reitille.

Toivomme, että Ykkönen jatkaisi nykyiseltä päätepysäkiltä oikealle Kullervonkadulle ohi K-marketin, jonka nurkalla se kaartaisi vasemmalle Käpyläntielle. Sieltä se kiertäisi seuraavan risteyksen liikenneympyrästä Pohjolankadulle takaisin Pohjolanaukion suuntaan ja siitä eteenpäin kuten nytkin. Tämä ehdotuksemme veisi Ykkösen reittiä Käpylä-Koskela seudun tulevan uudisasutuksen (Koskelan sairaalan alue) painopisteen suuntaan. Se liittyisi luontevasti mm Oulunkylän terveysasemalle vievään palvelulinjaan, joka kulkee mm Kunnalliskodintie-Oulunkyläntie väliä. Esittämämme korttelin kierto palvelisi myös Kunnalliskodintielle (entinen Pohjolan pesulan tontti) tulevaa uutta Senioreiden palvelutaloa.

– – –

HSL on 12.6. vastannut näin.


Käpylä-Seuran lausunto nopeusrajoitusjärjestelmän uusimiseksi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Maankäyttö ja kaupunkirakenne, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu
PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uusimiseksi.

Käpylä-Seura ry on käsitellyt yllämainitun asian ja esittää kantanaan seuraavaa:

 1. Mäkelänkadun osuus Vähänkyröntien/Käpylän Liikuntapuiston yksityistien risteyksestä Pohjolankadun/Vaakalinnuntien risteykseen tulisi rajoittaa nopeuteen 40 km/h. Alueella on Liikuntapuiston lisäksi useita kouluja, päiväkoteja, kirjasto, vanhusten palvelutaloja, Kelan toimisto jne., jotka tuovat sinne runsaasti jalankulkuliikennettä.
  Vähänkyröntien/Käpylän Liikuntapuiston yksityistien risteyksessä on liikennevaloilla ohjaamaton suojatie. Tästä syystä rajoituksen alkamista osoittavan liikennemerkin tulisi olla etelästä tultaessa vähintään 50 metriä ennen Vähänkyröntien risteystä ja alueelta poistuttaessa sen päättymistä osoittavan liikennemerkin vähintään 50 metriä Käpylän Liikuntapuiston yksityistien risteyksen jälkeen.
 2. Huomattavalla osalla Käpylää on 40 km/h aluerajoitus. Sen havaitsemista tulisi helpottaa asentamalla alkamiskohtaa osoittavat liikennemerkit kadun kummallekin puolelle.
 3. Rajoituksen valvontaa varten esitämme, että Koskelantielle Osmontien risteykseen asennettaisiin kameratolpat kumpaankin ajosuuntaan valvomaan 40 km/h-rajoituksen noudattamista. Risteyksessä on liikennevaloilla ohjaamaton suojatie, ja sillä tapahtuu jatkuvasti vaaratilanteita ja onnettomuuksia.
 4. Pohjolanaukiolta Pohjolankatua itään päin Taivaskalliontien risteykseen on aluerajoitus 30 km/h. Siitä huolimatta osuutta käyttää mm. raskas rekkaliikenne. Esitämme, että tälle osuudelle asetettaisiin läpiajokielto Kullervonkadulle. Osuudella on ruotsinkielinen ala-asteen koulu ja vanhusten palvelutaloja.
 5. Pohjolanaukio kuuluu 40 km/h-aluerajoituksen piiriin. Aukio näyttää kiertoliittymältä, mutta Kullervonkatu on liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Varsinkin aluetta tuntemattomat autoilijat aiheuttavat tästä syystä jatkuvasti vaara- ja onnettomuustilanteita. Esitämme, että Pohjolanaukio muutetaan selkeyden vuoksi kiertoliittymäksi. Päätepysäkiltään liittymään tulevista raitiovaunuista voisi varoittaa punainen liikennevalo, kuten esim. Malminrinteen kiertoliittymissä.

Helsinki 5.10.2017
Käpylä-Seura ry
Kalevi Vuorento, puheenjohtaja


Käpylä-Seuran kannanotto Käpylinnaan

Seuran kannanotto Käpylinnan tilanteesta

Helsingin kaupunginhallitukselle

Käpylinna on sellainen Helsingin kaupungin erityisliikuntapaikka, jossa tapahtumia kohderyhmille on tiloihin suhteutettuna todella paljon: ohjattua liikuntaa mm. aivohalvaantuneille, kehitysvammaisille, autismi-nuorille, toimintakyvyiltään heikentyneille, syöpä- ja reumapotilaille sekä polion sairastaneille. Ohjattua vesivoimistelua tarjotaan nuorten ja lasten afasia- ja aspergerryhmälle. Erityisryhmillä on perjantaisin harjoitteluaikaa joko yksin tai avustajan kanssa sekä kuntosalissa että uima-altaassa. Lisäksi Käpylinnassa järjestetään senioreille ohjattua kuntoryhmien lattia- sekä vesijumppaa ja myös työssä käyville vesijumppaa. Lauantaisin ja sunnuntaisin siellä on vauvauintia.

Kaupungin liikuntalautakunta ehdottaa, että liikuntavirasto lopettaisi toimintansa Käpylinnassa vuoden 2017 peruskorjauksen yhteydessä. Toiminta siirrettäisiin Jätkäsaaressa sijaitsevan Bunkkerin liikuntatiloihin, jossa toiminta kuitenkin alkaisi vasta 2019. Käpylinna nykymuodossaan on toimiva erityisryhmille – liikkuminen kaikissa tiloissa on esteetöntä ja rollaattorilla sekä pyörätuolilla mahtuu kulkemaan pukuhuoneissa ja sauna- / suihkutiloissa. Uima-altaaseen pääsee tuolihissillä. Lisäksi Käpylinna on pieni, rauhallinen ja turvallinen, jossa saa henkilökunnalta tarvittaessa avun. Mitään takeita ei ole siitä, että Käpylinnan palveluja käyttävät erityisryhmät pystyvät liikkumaan Bunkerissa samoissa uima-altaissa ja kuntosaleissa kuin muut käyttäjät.

Käpylässä on afasia-keskus, kuntoutuspalveluita, vanhainkoteja, joiden asukkaat käyttävät palvelua ja on vaikea kuvitella heidän ja kaikkien muualta tulevienkin (esim. eläkkeensaajayhdistys Vipuset ry:n jäsenet) siirtyvän huonojen liikenneyhteyksien Bunkkeriin. Käpylä-Seura vaatii Käpylinnan nykytilanteen toimintojen säilyttämistä ja kehittämistä paikallisena hyvinvoinnin palveluna, niin ettei yksikään kuntoutuksen tarvitsija jää palvelusta paitsi.

Kalevi Vuorento
pj Käpylä-Seura ry.


Käpylä-Seuran kannanotto 69:ään ja 506:een ja HSL:n vastine

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ja Käpylä-Seura lähettivät 28.1.2015 kannaoton linjojen 69 ja 506 muutossuunnitelmiin Helsingin seudun liikennelaitokselle.

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry:n toimialuetta ovat Koskela, Kumpula, Käpylä ja Toukola. Käpylä-Seura ry:n toimialuetta on Käpylä. Olemme tutustuneet Koillis-Helsingin uuteen linjastosuunnitelmaan ja haluamme kiinnittää suunnittelijoiden huomion seuraaviin asioihin:

 • Pasilan merkitys liikenteen solmukohtana ja alueellisena keskuksena kasvaa, joten kulkuyhteyksien Koskelasta, Käpylästä, Kumpulasta ja Toukolasta Pasilaan on oltava riittävän hyvät ja tiheät kaikkinaviikonpäivinä. Suunnitelmissa on esitetty sekä 69:n että 506:n poistumista Käpylästä. Tilalle tulevan 74:n tulisi tarjota vähintään nykyisten linjojen määrä yhteyksiä Pasilaan.
 • Käpyläläisten ja kumpulalaisten terveyspalvelut ovat nykyisin Oulunkylässä. Toimivat yhteydet terveyspalveluiden luokse on taattava myös jatkossa koko alueelta.
 • 69:n korvautuminen 74:lla poistaa suoran yhteyden Käpylästä Oopperalle ja Kisahallille. Kisahallin ympäristö on mm. tärkeä liikuntapalveluiden keskus ja ahkerasti myös käpyläläisten käytössä. Linjamuutosta ei tule tehdä ennen kuin ykkösen ratikan reittimuutos astuu voimaan, jotta yhteydet Kisahallin alueelle eivät heikkene. Ykkösen ratikan suunniteltua liikennöintiaikaa (arkisin klo 6-19) tulisi pidentää, koska niin Kisahallissa kuin Oopperassakin käynnit ovat iltapainotteisia.
 • Linjan 506 aiottu reittimuutos poistaa liikenneyhteyden Käpylän, Kumpulan ja Toukolan välillä. Näillä kaupunginosilla on paljon yhteistä, mm. kumpulalaiset lapset kulkevat 506:lla kouluun Käpylään. Jos 506:n reittimuutos toteutetaan, on luotava vaihtoehtoinen liikenneyhteys alueiden välille.
 • Reitti 506:n pidennys Myllypuroon on kannatettava. Näin 506 saadaan kiinni myös metroverkkoon.
 • Pitkälti 69:n korvaavan 74:n päätepysäkin sijainti Kampissa parantaa Kampin ja pitkälti myös Töölönalueiden suoraa saavutettavuutta.

Helsingissä 28.1.2015
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen puolesta
    Tuuli Kunnas pj.
    Jarkko Eskola siht.
Käpylä-Seuran puolesta
    Kalevi Vuorento pj.

HSL:n vastine 24.4.2015


Käpylä-Seuran lausunto Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta

Käpylä-Seura on yhtynyt Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen lausuntoon mm 69-linjan uudistuksesta.

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry:n toimialuetta ovat Koskela, Kumpula, Käpylä ja Toukola.

Olemme tutustuneet Koillis-Helsingin uuteen linjastosuunnitelmaan ja haluamme kiinnittää suunnittelijoiden huomion seuraaviin asioihin:

 • Pasilan merkitys liikenteen solmukohtana ja alueellisena keskuksena kasvaa, joten kulkuyhteyksien Koskelasta, Käpylästä, Kumpulasta ja Toukolasta Pasilaan on oltava riittävän hyvät ja tiheät kaikkina viikonpäivinä. Suunnitelmissa on esitetty sekä 69:n että 506:n poistumista Käpylästä. Tilalle tulevan 74:n tulisi tarjota vähintään nykyisten linjojen määrä yhteyksiä Pasilaan.
 • Käpyläläisten ja kumpulalaisten terveyspalvelut ovat nykyisin Oulunkylässä. Toimivat yhteydet terveyspalveluiden luokse on taattava myös jatkossa koko alueelta.
 • 69:n korvautuminen 74:lla poistaa suoran yhteyden Käpylästä Oopperalle ja Kisahallille. Kisahallin ympäristö on mm. tärkeä liikuntapalveluiden keskus ja ahkerasti myös käpyläläisten käytössä. Linjamuutosta ei tule tehdä ennen kuin ykkösen ratikan reittimuutos astuu voimaan, jotta yhteydet Kisahallin alueelle eivät heikkene. Ykkösen ratikan suunniteltua liikennöintiaikaa (arkisin klo 6-19) tulisi pidentää, koska niin Kisahallissa kuin Oopperassakin käynnit ovat iltapainotteisia.
 • Linjan 506 aiottu reittimuutos poistaa liikenneyhteyden Käpylän, Kumpulan ja Toukolan välillä. Näillä kaupunginosilla on paljon yhteistä, mm. kumpulalaiset lapset kulkevat 506:lla kouluun Käpylään. Jos 506:n reittimuutos toteutetaan, on luotava vaihtoehtoinen liikenneyhteys alueiden välille.
 • Reitti 506:n pidennys Myllypuroon on kannatettava. Näin 506 saadaan kiinni myös metroverkkoon.
 • Pitkälti 69:n korvaavan 74:n päätepysäkin sijainti Kampissa parantaa Kampin ja pitkälti myös Töölön alueiden suoraa saavutettavuutta.
 • Koska 69:n korvaavan 74:n reitti on monin osin sama, kuin entisen 69:n, ehdotamme että numeroa ei muuteta 74:ksi vaan säilytetään tuttuna 69:nä

Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen ja Käpylä-Seuran puolesta
Helsingissä 26.1.2015
Tuuli Kunnas, puheenjohtaja
Kille Vuorento, puheenjohtaja


Käpylä-Seuran vetoomus: Länsi-Käpylän korjaustapaohje valmisteltava asukkaiden kanssa

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ja Käpylä-Seura ovat 29.4.2014 lähettäneet kaupunkisuunnitteluvirastolle allaolevan kannanoton Länsi-Käpylän korjaustapaohjeesta:

Kaupunkisuunnitteluvirastolle

Länsi-Käpylän korjaustapaohje valmisteltava vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry (KHOKY) ja Käpylä-Seura ry katsovat, että Kaupunkisuunnitteluviraston tulee järjestää Länsi-Käpylän korjaustapaohjeen lausuntokierroksen ennen ohjeen valmistumista ja julkaisua. Yhdistykset ovat tietoisia siitä, että korjaustapaohjetta ei lain mukaan tarvitse laittaa lausunnolle. Ohje tulee kuitenkin olemaan juridisesta statuksestaan huolimatta hyvinkin merkittävä, rakennuslupia ja käytännön ratkaisuja ohjaava. Korjaustapaohje tulee vaikuttamaan käytettävissä oleviin ratkaisuihin ja rakennustuotteisiin ja sitä kautta aiheuttamaan merkittäviä kustannusvaikutuksia. Korjaustapaohjeen tavoitteena on tukea asukkaita kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön säilyttämisessä. Näistä syistä katsomme, että korjaustapaohjetta ei tule valmistella salassa vaan avoimessa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa.

KHOKY:n ja Käpylä-Seuran mielestä korjaustapaohjeen nykyinen luonnosversio tulee saattaa julkiseksi ja keskustelu ohjeen sisällöstä aloittaa alueen asukasyhdistysten kanssa välittömästi.

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry:n puolesta

Tuuli Kunnas
hallituksen puheenjohtaja
Käpylä-Seura ry:n puolesta
Kalevi Vuorento
puheenjohtaja


Käpylä-Seuran esitys liikennevalotöistä Mäkelänkadun / Koskelantien risteyksessä

Käpylä-Seura on 31.8.2013 lähestynyt kaupunkisuunnitteluvirastoa seuraavalla esityksellä:

Käpylä-Seura paheksuu Mäkelänkadun / Koskelantien liikennevalotyön osumista koulujen alkamisajankohtaan. Aikuisillakin oli vaikeuksia ylittää katua turvallisesti, saati sitten lapsilla. Suunnitelma lienee ollut aloittaa työt aiemmin. Työn osuminen juuri tähän kohtaan edellyttäisi poliisin (tai muun tahon) liikenneohjausta erityisesti ruuhka-aikoina. Valot toimivat jo, mutta Käpylä-Seura vaatikin vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa huomioimaan ja järjestämään kokopäiväisen liikenteen ohjauksen.


Käpylä-Seuran kannanotto hulevesiohjausryhmän kokouksen päätöksistä

Kumpula-seuran aktivisti Olli Hakasen kommentit kaupungin suunnitelmista hulevesialtaiden rakentamisesta Vallilanlaaksoon:

 1. Ilmalan ratapihan vesien kääntyminen Viikkiin puhdistettavaksi on kuulemma etenemässä, lähteenä mainittiin ympäristökeskuksen Paula Nurmi.
 2. Nylanderin puiston uoman puhdistus on vastikään kertaalleen tehty. Odotamme purouoman reunojen pengertämistä sillan ympärillä niin, että vesi ohjautuu jouhevasti kaikkiin siltaa alittaviin kanaviin ja niistä ulos.!
 3. Nylanderin puiston purkuviemäreiden suuaukot pyritään kuulemma muotoilemaan siten, että roskapatojen kertyminen uoman tukokseksi estyisi. Myös Toukolan rantapuiston viimeinen viemärirumpu vaihdetaan.
 4. Siirtolapuutarhan betoniuoman suuaukkoon vettä ohjaavan patoseinän uudelleen rakentamisen ymmärsin myös tulleen hyväksytyksi. Tapahtuuko mitään vielä tänä kesänä, jäi minulle epäselväksi. Kannattaisi toimia nopeasti. Ilman ohjaavaa patoseinää tulvavesi ei osu uomaan. Asukkaiden ehdotuksessa patoseinällä ohjataan lisäksi osa purouoman vedestä siirtolapuutarhaa kiertävään avo-ojaan.
 5. Siirtolapuutarhan kierto-ojasta tutkitaan siis myös asukkaiden ehdotus, jossa vesi kiertää siirtolapuutarhan ja ratapenkan välisessä ojassa Nylanderin puistoon. Olemassa oleva ojaa avarretaan. Siirtolapuutarhan betoniuoma on virtauslaskelmissamme osoittautunut olevan Vallilanlaakson purouoman pullon kaula. Virtausvajauksen mukaan avarrettu kierto-oja kannattaisi toteuttaa nopeasti. Yhdessä Nylanderin puiston purouoman kunnostamisen kanssa se estäisi siirtolapuutarhan tulvat käytännössä okonaan. Betoniuoma ja kierto-oja mitoitetaan yhdessä vastaamaan yläjuoksun tulevaa tulvakuormaa. Sorsalammen viemäristä mahtuu vain tietty määrä tulvavettä aikayksikköä kohti. Nylanderinpuiston purouoma ei laskelmiemme mukaan muodostu ongelmaksi, kunhan puhtaanapidosta huolehditaan.
      Sito Oy:n ehdotuksessa tulva-aikoina vesi nousisi Pergola-altaasta madalletulle auringonotto nurmikolle ja siitä ylivuotoviemäriä pitkin ratapenkan pohjoispuolen ojaan. Kovin tuntuu raskaalta ratkaisulta.
      Asukkaiden ehdotuksessa Pergola-altaan tulvittamiselle ei ole tarvetta.
 6. Villa Novillan eteläpuolinen ratapenkka puretaan siltarumpuun korkeuteen.
 7. Isonniityn kentällä Siton ehdotus poikkesi myös asukasillan kirjauksista. Päätökseksi kirjattiin onneksi vain, että Itä-Pasilan itäosien hulevedet biosuodatetaan ja tulvahidastetaan Isonniiityn kentällä mahdollisimman lähellä uimahallin pengertä. Lupasin toimittaa uunituoreen version asukkaiden ehdotuksesta HKR:n edustajien tarkasteltavaksi ensi viikon alussa. Heikki Pyykkö edustaa meitä ehdotusten vertailuneuvotteluissa. Ihmettelisin, ellemme selviäisi vertailusta kunnialla. Keksin hyvin edullisen ja toimivan ratkaisun ongelmaan aamulla. En ehtinyt tutkia sitä valmiiksi kello 9 alkaneeseen ohjausryhmän kokoukseen. Ehdotuksen myötä olisi mahdollista käyttää 1980-luvun puistosuunnitelmia Isonniityn puiston palauttamisessa entiseen loistoonsa.
 8. Hankeryhmä (HKR&Sito Oy) haluaisi edelleen purkaa ”kivisillan” ja puhkaista nurmikentään lähes kolme metriä syvän ”sateella solisevan puron” yhdistämään sorsalammen ja nurmikentän keskelle sijoittuvan altaan. Ohimennessänne voitte vilkaista, kuinka paljon uimahallin penkereen avo-ojan pohjalla on normaalisti vettä. Kannattaako lirulle uhrata nurmikentän toiminnallisesti paras paikka odottamaan kerran 50 vuodessa sattuvaa rankkasadetta. Siton ratkaisusta seuraa lisäksi uimahallin penkereen vahvistamistarve. Meitä pyydettiin myös vastaamaan, haluaisivatko asukkaat puretun kivisillan rakennettavaksi uudelleen ”solisevan purouoman” ylitse. Sille rakennettaisiin silloin toinen kokonaan uusi kivijulkisivu. Ihmettelimme, miksi silta ylipäänsä pitäisi purkaa. Ensin sen väitettiin olevan huonokuntoinen, mutta lopulta selvisi, että sillalla on ongelma. Se ei ole HKR:n edustajan mielestä esteettisesti edustava.

Asukkaiden ehdotuksessa (ja maastokävelyn listauksessa) kivisiltaa ei pureta eikä nurmikentää halkaista. Näin säästyy rahaa sekä ”solisevan puron rakentamisesta”, hyväkuntoisen sillan turhalta purkamiselta sekä uimahallin penkereen vahvistamiselta. Onneksi tämäkin asia tulee ratkaistavaksi vaihtoehtoja vertailtaessa. Aika taikuri saa olla, jos aikoo saada HKR:n ja Sito:n ”allas&soliseva puro” -konseptin edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Asukkaiden ehdotuksessa keskitytään ratkaisemaan Itä-Pasilan itäosien hulevesien biosuodattaminen ja tulvahidastaminen mahdollisimman pienin kustannuksin ja nurmikentän pinta-ala menetyksin. Veikkaanpa, että menestymme.

Tavoitteena on nyt saada vertailu tehtyä pikavauhtia, jotta asia pääsee etenemään yleistentöiden lautakuntaan. Siellä alkaa huumorintaju olla koetuksella. Ehdotuksemme valmistumisesta eteneminen ei ainakaan tule kiikastamaan. Sain sovittua maanantai-aamuksi tarvitsemamme asiantuntijakeskustelut (kaupungin geoteknikko ja hulevesimentorimme). Sen jälkeen ehdotus onkin vain puhtaaksipiirtämistä vaille valmis.

14.1.2013 Helsingin kaupunginhallitus teki rohkean päätöksen palautttaa Vallilanlaakson puistosuunnitelma uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä asukkaiden ja alueen kaupunginosayhdistysten kanssa. Meistä päätös oli upea ja olemme halunneet olla luottamuksen arvoisia. Nyt ollaan hirmuisen väännön jälkeen lähes maalissa.

Leo Straniuksen terveiset:

Kuulin tänään, että HSY ja Liikennevirasto ovat päässeet sopimukseen Ilmalasta tulevien vesien tilapäisestä käännöstä Viikinmäkeen. Toivottavasti Kumpulanpuro ja sen sorsalampi pysyisivät nyt vähän puhtaampana! Kääntö tehdään 24.6. ja takaisin Kumpulanpuroon vesiä aletaan johtaa taas 10.7. Tuolloin kannattaa siis seurata tilannetta.


Käpylä-Seuran esitys Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysjärjestelyistä

Käpylä-Seura on 31.12.2012 lähestynyt kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastoa seuraavalla esityksellä:

Käpylä-Seura on kiinnittänyt huomiota Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen jatkuvaan tukkeutumiseen ruuhka-aikoina.

Aamuisin Sofianlehdonkadulta sekä keskustan suunnasta tulevat ja Pasilaan kääntyvät autot täyttävät lyhyen ryhmittymisalueen ennen Mäkelänkadun suojatietä ja liikennevaloja. Nyt valojen rytmitys on sellainen, että Koskelantietä idästä saapuvasta liikenteestä vai muutama auto kerrallaan pääsee ylittämään Mäkelänkatua edellä mainittujen autojen ensin poistuttua ryhmittymisalueelta. Muutoinkin ahdasta ryhmittymisaluetta ylitäyttävät ennen kaikkea ne Sofianlehdonkadulta ja keskustan suunnasta tulevat autoilijat, jotka vielä punaisen valon jo palaessa syöksyvät ahtaaksi tietämälleen ryhmittymisalueelle.

Ongelmaa lisää se, että Koskelantietä idästä tuleville ja Mäkelänkadulle bussikaistalta pohjoiseen kääntyville autoille sekä Mäkelänkatua ylittäville jalankulkijoille palaa yhtä aikaa vihreä valo. Koskelantietä Pasilan suuntaan jatkavat bussit joutuvat odottamaan muutoin hyvin vetävällä bussikaistallaan monet valot, ennen kuin pääsevät vuorollaan ylittämään Mäkelänkatua.

Sama ongelma syntyy peilikuvana iltapäiväruuhkassa suunnassa Pasilasta Käpylän kautta itään, mutta sen osalta tilanne onkin jo ratkaistu (Ksv_2012_11_13_Kslk_31_Pk).

Esitämmekin ensimmäiseksi, että risteyksen vetävyyttä yritettäisiin saada paremmaksi kokeilemalla erilaisia liikennevalojen rytmitysvaihtoehtoja.

Toiseksi, nykyiset jalkakäytävät ovat ovat risteyksen läheisyydessä melko leveitä. Mielestämme kannattaisi tutkia, onko mahdollista rakentaa erillinen lyhyt kääntymiskaista myös Koskelantieltä itäsuunnasta käännyttäessä pohjoiseen Mäkelänkadulle. Näin saataisiin bussikaistat vetämään koko päivän risteyksen yli joustavasti kumpaankin suuntaan. Risteyksen keskellä olevaa istutusaluetta voisi hieman leikata kadun hyväksi etelänpuoleisen ajoradan tapaan.

Mäkelänkadun ruuhkaa myös kierretään Isonniitynkadun ja Sofianlehdonkadun kautta, joten sieltä tulevia ja vielä punaisilla mukaan tunkevia autoja vähentäisi läpiajokielto, joka ei koskisi bussilinjaa 65. Sofianlehdonkadun Mäkelänkadun puoleisella sivulla voisi pysäköinti olla vähintäänkin ruuhka-aikoina kokonaan kielletty. Läpiajoa voisi hillitä myös 30 km/t rajoituksella ja töyssyhidasteilla.

Poistuvat pysäköintipaikat voisi sijoittaa kadun itäpuolelle vinopysäköintipaikoiksi. Ajoradan leveys voitaisiin säilyttää poistamalla vähän käytetty Sofianlehdonkadun lännenpuoleinen jalkakäytävä ja itäpuolen jalkakäytävää voisi tarvittaessa leventää maastoon päin.

Pyydämme siis ensimmäiseksi rytmitysmuutoksen kokeilua, mutta myös sitä, että toimittaisitte muut esittämämme toimenpide-ehdotukset asianomaisille Kaupunkisuunnitteluviraston toimihenkilöille. Myös valvonnan lisääminen olisi aiheellista, koska risteyksessä sattuu jatkuvasti onnettomuuksia ja läheltä-piti–tilanteita.

Helsingissä 31.12.2012
Käpylä-Seura ry:n puolesta Pekka Haltia, hallituksen jäsen


Aloite: Oulunkylän srk:n nimeksi Taivaskallion srk

Allekirjoittaneet yhdistykset tekivät seurakuntaneuvostolle aloitteen nimen muutoksesta 22.05.2012:

Oulunkylän seurakunnan nimeksi Taivaskallion seurakunta

Me Oulunkylän seurakunnan alueella toimivat kotiseutuyhdistykset ehdotamme, että Oulunkylän seurakunnan nimi muutetaan Taivaskallion seurakunnaksi. Seurakunta palvelee useita kaupunginosia ja nimi olisi neutraali asuinpaikan suhteen. Kun kyseessä on monen Helsingin kaupunginosan muodostama uusi yhteinen seurakunta, niin silloin nimenkin olisi hyvä olla uusi. Taivaskallio on sijainniltaan keskeisellä paikalla ja aiemmin alueella pidetyn seurakunnan nimiehdotuskilpailun voitti ylivoimaisesti ”Taivaskallion seurakunta”.

Kaiken edellä mainitun lisäksi ehdotettu nimi on juuri taivaallisuudessaan iskevä seurakunnan nimeksi. Emerituspiispa Eero Huovinen pitää Taivaskallion seurakuntaa erittäin sopivana seurakunnan nimenä.

Allekirjoittajaseurat:
Koskela-Seura
Kumpula-Seura
Käpylä-Seura
Maunula-Seura
Metsälä-Seura
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys

– – –

Allekirjoittaneet yhdistykset saivat kieltävän vastauksen 21.08.2012:

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoi, ettei nimen muuttamiseen ole tällä hetkellä tarvetta, koska ”uuteen organisaatioon ja nykyiseen nimeen on ehditty tottua. Mahdollinen nimen muuttaminen kesken kaiken voi häiritä hyvin alkanutta yhteistyötä ja uuden seurakunnan vakiintunutta toimintaa.”


Käpylä-Seuran 2. lausunto Messukeskuksen/Liikuntapuiston alueesta

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle 12.12.2008:

Lausunto Messukeskuksen (Suomen Messut) ja Käpylän liikuntapuiston asemakaavaluonnoksesta

Käpylä-Seura esittää kannanottonaan asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Liikuntapuiston kehittäminen ja messualueen raja

Kaavan keskeinen merkitys on alueen käytön selkiyttämisessä ja tilapäisten järjestelyjen epämääräisyyden poistamisessa. Liikuntapuiston jäsennöinti ja kehittäminen saavat kaavasta kestävän pohjan. Liikuntatoiminta monipuolistuu ja alue siistiytyy. Talviliikunnan monipuolistaminen on myös mahdollista.

Olennaista on, että liikuntapuiston ja messualueen raja määritellään pysyvästi eikä liikunta-alue ole enää tulevaisuudessa messujen potentiaalisen laajenemisen vara-aluetta.

Liikenne ympäristövaikutuksineen

Suomen Messujen messukeskus on sijoitettu Pasilaan perustuen suurelta osalta sen erinomaiseen tavoitettavuuteen julkisilla liikennevälineillä. Julkisen liikenteen käyttöä messuliikenteessä tulee kaikin keinoin edistää sekä paikallisten että globaalisten ympäristövaikutusten vuoksi.

Yhteys paikallisen julkisen, erityisesti poikittaisen liikenteen kehittämiseen on tärkeä myös Käpylän alueen asukkaille.

Liikenteen, sekä henkilö- että tavaraliikenteen paikallisia melu- ja ympäristövaikutusselvityksiä tulee syventää.

Pysäköinti

Pysäköinnin siirtyminen liikuntapuiston alueelta maan alle ja pysäköintilaitoksiin kaavan mukaisesti v. 2012 on kannatettavaa ja olennainen parannus.

Pysäköintilaitos on korotettuna maisemallisesti kuitenkin alueen hankalimpia kohteita ja mitätöi entisestään Raviradan mäkeä, joka on jo katujen ja rakentamisen puristuksessa.

Pysäköintipaikkojen tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon Hartwall-Arenan paikkojen rinnakkaiskäyttömahdollisuuden vaikutus.

Kevyt liikenne

Uusien pyöräily- ja jalankulkureittien osoittaminen liikuntapuiston halki on kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Uusi reitistö mahdollistaa mm. ulkoilutieyhteyden radan varrelta Mäkelänrinteen uintikeskukseen ja parantaa liikuntapuiston tavoitettavuutta kevyellä liikenteellä.

Raviradanmäellä, korotettavan pysäköintilaitoksen vieressä kulkeva Käpylästä Pasilaan ja keskustaan johtava maisemallinen ulkoilureitti on vaarassa joutua pimentoon pysäköintilaitoksen korotuksen vuoksi.

Maisema ja suojelukysymykset

Kaavatyössä on pyritty sekä rakennuksissa että niiden ympäristössä maisemallisesti kestäviin ratkaisuihin. Kaavamääräykset määrittelevät paikoin tarkastikin rakennusten ulkonäön. Samoin on määrätty puuistutuksia ja alueita, joille on laadittava erilliset puistosuunnitelmat.

Kaavan suojelumääräyksissä on otettu huomioon Velodromi rakennussuojelukohteena ja sen ympäristön pähkinäpuulehto luonnonsuojelualueena.

Alueella jo olevien ja sinne kaavailtujen rakennusten mittakaava asettaa erityisiä vaatimuksia maisemalliselle jatkosuunnittelulle.

Helsingissä 12.12.2008
Käpylä-Seuran puolesta
Matti Eronen puh.joht


Käpylä-Seuran lausunto liikuntapuistosta

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 14.12.2007:

Lausunto Messukeskuksen ja Käpylän liikuntapuiston asemakaavan muutoksen valmisteluun Alueen asemakaavoitusta koskevan kuulemistilaisuuden kuulutuksessa luki kuin itsestäänselvyytenä ”messukeskuksen tonttia joudutaan laajentamaan liikuntapuistoon”. Asiasta ole tehty vielä minkäänlaista päätöstä.

Messukeskuksen pysäköinnin laajentamissuunnitelma ajaa ulkokuntalaisten yksityisautoilijoiden hemmottelua kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksien kustannuksella. Messukeskuksen sijoittuminen perustui aikanaan myös hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin. Ne ovat edelleen käytettävissä. Helsingissäkin olisi helppo sisällyttää messulipun hintaan matkalippu kuten muualla maailmassa on tehty jo kauan. Ehdotamme että kaupunkisuunnitteluvirasto kehottaa kaavan valmistelun yhteydessä messuyhtiötä, Helsingin kaupungin liikennelaitosta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa aloittamaan viivytyksettä neuvottelut messutapahtumatoimintaan liittyvän joukkoliikenteen kehittämisestä autoilijoille houkuttelevammaksi.

Jo toteunut liikuntaviraston ja messuyhtiön välinen kaupankäynti alueesta ei voi enää jatkua vetämällä uusia hallinanjakoviivoja. Tämänhetkisessä hahmotelmassa on myös ns. yhteiskäyttöalue. Sen asema on ehdottomasti tarkennettava lopulliseksi jottei sekin kohta liu`u liikunnalta pysäköintiin. Messukeskuksen tonttia ei todellakaan tarvitse eikä pidä enää laajentaa liikuntapuiston alueelle.

On myös aineettomia arvoja joista ei käydä kauppaa: avara maisema, kaupunkikuva, vihernäkymät; näihin törmätään kohteen nyt esitellyissä suunnitelmissa ja havainnekuvissa: korkeat rakennukset, metsikkönäkymän peittävä pysäköintirakennuksen korotus ja kasvava henkilöautomeri. Mikäli korotus toteutetaan on maanpäällinen pysäköinti lopetettava.

Kaupunginosayhdistys nyt muunneltavan liikunta-alueen lukuisten käyttäjien edustajana ei pyri hankaloittamaan Messukeskuksen tapahtumien toteuttamismahdollisuuksia. Näiden toimintojen rinnakkaiselo on varsin mahdollista kun sovitetaan ne yhteen suunnittelemalla myös liikenne huolellisesti ja huolehtimalla kaupunkilaisten eduista naapurin hyödyn rinnalla.

Helsingissä 14.12.2007
Käpylä-Seura ry
Eero Penttinen, puheenjohtaja


Käpylä-Seuran lausunto Yhtenäiskoulusta

Opetuslautakunnalle 13.4.2007:

Lausunto opetusviraston esityksestä kouluverkon tarkistamiseksi 2007—2010 Yhtenäiskoulu on modernin suomalaisen koululaitoksen uranuurtaja. Se perustettiin 50 vuotta sitten yhtenäisen yleissivistävän koulutuksen laboratorioksi. Yhtenäiskoulussa kehitellyt ja kokeillut innovaatiot ovat myöhemmin tulleet osaksi suomalaisen yleissivistävän koulun menestystarinaa: mm. peruskoulu, kurssimuotoisuus ja jaksoluku.

Yhtenäiskoulussa on yli 400 oppilasta ja se on hallinnollisesti yhtenäinen, 12-vuotinen perusasteen ja lukion käsittävä koulu. Yhteisöllisen toimintakulttuurin ansiosta kaikenikäiset oppilaat kokevat koulun inhimillisen kokoisena. Vanhemmat ja opettajat tulevat helposti tutuiksi keskenään ja yhteistyö on sujuvaa. Yhtenäiskoulussa pystytään tukemaan lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä ja kasvua tasapainoiseksi yksilöksi. Eri-ikäisten vuorovaikutus on olennainen osa koulun arkea. Koulunkäynti hahmotetaan kokonaisuudeksi, joka alkaa pienenä ekaluokkalaisena ja päättyy ehkä ylioppilaana.

Yhtenäiskoulu on ihmisen kokoinen koulu, jossa koulua käyvien pienten koululaisten ei tarvitse ylittää Mäkelänkatua matkalla kouluun ja ilta¬päiväksi Kimmon¬puistoon. Ylisuuret koulut, lasten koulumatkojen pidentyminen ja kasvatuksellisten tavoitteiden sivuuttaminen ei ole säästöä. Sen sijaan lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on säästöä nyt ja tulevaisuudessa. Taloudelliset seikat eivät saa olla ratkaisevina lasten kasvuympäristöistä päätettäessä. Opetusvirasto haluaa karsia kouluverkkoa säästösyistä, sille ei ole mitään opetuksellista perustetta.

Yhtenäiskoulua ei saa lakkauttaa ennen kaikkea siksi, että se on perinteikäs, vahvasti tätä päivää elävä koulu, toimiva yhteisö, jossa voidaan hyvin, viihdytään ja opitaan. Koulun lämmin ilmapiiri ja hyvä toimintakulttuuri ovat syntyneet vuosikymmenien myötä, eikä sellaisia luoda hetkessä.

Kouluverkkoehdotuksen jokaisen vaihtoehdon mukaan Yhtenäiskoulun perustoiminta-ajatus tuhotaan. Esitämme, että Yhtenäiskoulua ei lakkauteta eikä sen tiloista luovuta. Yhtenäiskoulu on haluttu ja turvallinen lähikoulu, sen lakkauttamisella kaupunki ei säästä mitään. Yhtenäiskoulun lakkauttaminen olisi suurta tuhlausta.

Helsingissä 13.4.2007
Käpylä-Seura ry, Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys
Eero Penttinen, puheenjohtaja