Lausunto Karjalatalosta

65

Käpylä-Seura on 14.10.2022 lähettänyt kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle alla olevan lausunnon Karjalatalon suunnitteilla olevasta laajennushankkeesta:

Lausunto