Östersundomin varjokaava on julkaistu 28.4.2011

0
588

Varjokaava on Helsingin, Vantaan ja Sipoon luontojärjestöjen sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin yhteishanke, jonka tavoitteena on toteuttaa yleiskaava-alueelle vaihtoehtoinen maankäytön suunnitelma, joka minimoi rakentamisen aiheuttamat haitat luontoympäristölle ja huomioi ilmastonmuutoksen tuomat haasteet yhdyskuntasuunnittelun osalta. Varjokaavassa ekologia ja luonto määrittävät minne voidaan ja kannattaa rakentaa. Hankkeen toteuttajapuolena on designtoimisto dadadotank.

Varjokaava esiteltiin yleisölle tiistaina 3.5.2011 klo 18.30 Nuorisotalo Östiksellä, Knutersintie 915.

Katso lisätietoja www.varjokaava.fi