Yleiskaavan suunnittelutyö jatkuu

0
383

Östersundom-toimikunta päätti ehdottaa Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntien käsittelyelimille etenemistä kaavavaihtoehdon B mukaisesti. Vaihtoehto B on kehitetty versio viime keväänä esillä olleesta yleiskaavaluonnoksesta. Tavoitteena on, että valitun vaihtoehdon pohjalta laaditaan yleiskaavaehdotus vuoden 2012 aikana.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen 26. maaliskuuta 2012. Sipoon kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen 13. maaliskuuta. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi luonnoksen 20. maaliskuuta. 11.4.2012 myös Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen.

Helsingin kaupunginhallitus kirjasi jatkosuunnitteluohjeeksi seuraavan vaateen:

 ’Salmenkallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantarnäsin niemen osalta varmistetaan, ettei rantoja rakenneta Helsingin nykykäytännön vastaisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan rannan puoleisen osan rakentamismahdollisuuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alueen luontoarvoihin.’

Lisätietoa www.yhteinenostersundom.fi