Helsinki selvittää asuntorakentamista Pitäjänmäen yritysalueelle

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin asuntorakentamista on Haagan alueella ehdotettu Riistavuoren metsän alueelle Huopalahdentien itäpuolelle. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 19.9.2023 valtuustualoitetta, jossa on ehdotettu arvioitavaksi mahdollisuutta asuntorakentamiselle Pitäjänmäen eli Valimon toimitila-alueelle yleiskaavan sallimissa rajoissa. Tällöin voitaisiin säästää Riistavuoren metsää, kun osa rakentamisesta sijoittuisikin Vihdintien länsipuolelle (kts. kartta sivulla Vihdintie).

Ehdotus jätettiin pöydälle, mutta jatkokäsittelyssa 26.9 päätettiin antaa kaupunginhallitukselle lausunto, että on perusteltua käynnistää koko Pitäjänmäen yritysaluetta koskien tarvittavat selvitykset ja valmistelut, jotka mahdollistavat alueen osayleiskaavoituksen tavoitteena palvella sekä yritystoimintaa että asumista.