Itäväylä

Itäväylän kaupunkibulevardi oli mukana Yleiskaavan 2016 visioissa ja mainittiin mm. Kaupunkibulevardit Helsingissä julkaisussa vuodelta 2015. Suunnittelu ei kuitenkaan juuri jatkunut ennen vuotta 2021.  Osaltaan tähän lienee vaikuttanut Österundomin yleiskaavan kaatuminen marraskuussa 2019 Helsingin hallinto-oikeudessa ja lopullisesti Korkeimmassa hallinto-oikeudessa toukokuussa 2021.

Toukokuussa 2022 Helsinki julkaisi Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnittelun periaatteet, LUONNOS. Siinä kerrotaan, että ”tavoitteena on löytää alueelle ominainen identi­teetti, joka huomioi ympäröivän alueen nykyisen luonteen, korostaa sen vahvuuksia ja etenkin on tarpeeksi rohkea katsomaan tulevaisuuteen. Pää­asiallisena suuntana on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävä ympäristö sekä viihtyisämpi ja ihmisen mittakaavainen elä­myksellinen kaupunkitila pääkadun varrella sen pääkatumainen luonne säilyttäen”.

Itäväylän kaupunkibulevardi -työryhmä ja Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry julkaisivat loppuvuonna 2022 adressin Kaupunkibulevardit eivät edista monimuotoista kaupunkikuvaa. Siinä tuotiin esiin mm. huoli Vartiokylän pientaloalueen luonteen säilymisestä, jos alueelle rakennetaan kerrostaloja jopa 4000 – 5000 uudelle asukkaalle.  Ryhmä myös esittää, että suunnittelua ei jatkettaisi, ennekuin päätökset pikaraitiotien rakentamisesta on tehty. Ne puolestaan riippuvat Östersundomin alueen suunnitelmista.

Itäväylän suunnitteluperiaatteet ovat Helsingin Kaupunkiympäristölautakunnan 9.5.2023 kokouksen esityslistalla.

Itäväylään liittyvät dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Itäväylän bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteetEsitys Kaupunkiympäristölautakunnalle suunnitteluperiaatteista 9.5.2023Itäväyläitavayla
Kaupunkibulevardit esittelyYleiskaava 2016 visiovaiheen esittely kaupunkibulevardeista.Itäväyläitavayla