Asukaskysely Käpylä

Palaa kyselyn pääsivulle, jos haluat muuttaa valitsemasi kaupunginosan.

Kysely Käpylä

HUOM: Paina lopuksi sivun alareunan ”Lähetä vastauksesi” painiketta, jotta vastauksesi tallettuvat. Vastaustesi tiedot menetetään, jos poistut sivulta ennen niiden lähettämistä.

Kysymykset, joiden perässä on *-merkki, ovat pakollisia eli niihin on vastattava, jotta lähettää vastauksesi.

Tuusulan bulevardin varrelle on kaavailtu monipuolista ja tiivistä rakentamista n. 15.000 – 17.000 asukkaalle, mikä vastaa suuruudeltaan kolmen Postipuiston asukasmäärää. Miten uskot tämän vaikuttavan asuinympäristöösi?
Tuusulanväylän varrelle suunnitellut korkeimmat kerrosmäärät ovat 6-8. Käpylän aseman ja Käskynhaltijantien kohdalla kerrosmäärä voi olla 12-16. Mitä mieltä olet kerrosmääristä.
Kaavarungossa on suunniteltu alueelle rakennettavan yksi pysäköintipaikka kutakin 100 kerrosneliömetriä kohti, mikä tarkoittaa noin yhtä autopaikkaa joka toiselle kaksion kokoiselle asunnolle. Tulisko paikat toteuttaa mielestäsi ensisijaisesti:
Tuusulanväylälle on suunniteltu pikaraitiotietä, jonka pysäkkiväli olisi n. kilometri. Miten uskot pikaratikan vaikuttavan alueesi joukkoliikennepalveluihin.
Käpylän asemalle on kaavailtu bussiterminaalia, joka olisi pohjoissuunnasta kuten Vantaalta tai Pakilasta tulevien bussien päätepysäkki ja josta matka voisi jatkua pikaratikalla tai junalla. Mikä vaikutus tällä on mielestäsi alueesi joukkoliikenteeseen.
Miten uskot Tuusulanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi vaikuttavan asuinalueesi liikennehaittohin.
Miten luontokohteet on huomioitu kaavarungossa.
Toteutuessaan bulevardi siirtäisi osan Mäkelänkadun läpiajoliikenteestä kulkemaan Käpylän aseman tienoilta junaradan länsipuolen Veturitietä pitkin Pasilaan ja sieltä eteenpäin itään ja etelään. Toteutuksen rahoitus edellyttänee kuitenkin suunnitelma-alueen selvää tiivistämistä, mikä voi merkitä varsin tehokasta rakentamista aseman tienoilla ja uusia taloja myös nykyisen Tuusulanväylän alun reuna-alueille. HUOM: voit valita useamman vaihtoehdon.