Asukaskysely Maunula

Palaa kyselyn pääsivulle, jos haluat muuttaa valitsemasi kaupunginosan tai suunnittelualueen karttaa.

Oulunkylässä suunnittelualue ulottuu Käpylän asemalle, Oltermannintien reunoille ja Kustaankartanolta Käskynhaltijantien yli Patolaan hipoen Patolan metsää.

Kysely Maunula

HUOM: Paina lopuksi sivun alareunan ”Lähetä vastauksesi” painiketta, jotta vastauksesi tallettuvat. Vastaustesi tiedot menetetään, jos poistut sivulta ennen niiden lähettämistä.

Kysymykset, joiden perässä on *-merkki, ovat pakollisia eli niihin on vastattava, jotta lähettää vastauksesi.

Tuusulan bulevardin varrelle on kaavailtu monipuolista ja tiivistä rakentamista n. 15.000 – 17.000 asukkaalle, mikä vastaa suuruudeltaan kolmen Postipuiston asukasmäärää. Miten uskot tämän vaikuttavan asuinympäristöösi?
Tuusulanväylän varrelle suunnitellut korkeimmat kerrosmäärät ovat 6-8. Käpylän aseman ja Käskynhaltijantien kohdalla kerrosmäärä voi olla 12-16. Mitä mieltä olet kerrosmääristä.
Kaavarungossa on suunniteltu alueelle rakennettavan yksi pysäköintipaikka kutakin 100 kerrosneliömetriä kohti, mikä tarkoittaa noin yhtä autopaikkaa joka toiselle kaksion kokoiselle asunnolle. Tulisko paikat toteuttaa mielestäsi ensisijaisesti:
Tuusulanväylälle on suunniteltu pikaraitiotietä, jonka pysäkkiväli olisi n. kilometri. Miten uskot pikaratikan vaikuttavan alueesi joukkoliikennepalveluihin.
Käpylän asemalle on kaavailtu bussiterminaalia, joka olisi pohjoissuunnasta kuten Vantaalta tai Pakilasta tulevien bussien päätepysäkki ja josta matka voisi jatkua pikaratikalla tai junalla. Mikä vaikutus tällä on mielestäsi alueesi joukkoliikenteeseen.
Miten uskot Tuusulanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi vaikuttavan asuinalueesi liikennehaittohin.
Miten luontokohteet on huomioitu kaavarungossa.
Käskynhaltijantien/Pakilantien ja Tuusulanväylän risteysalueelle muodostuu runsaasti uudisrakentamista asuinrakennusten muodossa. Rakennusten kivijalkakerroksiin on osoitettu kaupallisia palveluja. Näetkö palvelujen lisäämisen tarpeellisena/riittävänä?
Tuleva lisärakentaminen sijoittuu Maunulan alueella pääosin Pirttipolun pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle sekä Suursuon puiston länsipuolen pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle. Voiko mielestäsi kerrosluku uudisrakentamisessa ollaTuleva lisärakentaminen sijoittuu Maunulan alueella pääosin Pirttipolun pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle sekä Suursuon puiston länsipuolen pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle. Voiko mielestäsi kerrosluku uudisrakentamisessa olla:
Keskuspuistosta kulkee nykyisin viheryhteys Pirttipolunpuiston kautta ja edelleen Tuusulanväylän länsireunaa Pakilaan. Onko viheryhteydelle varattu kaavarungossa riittävästi tilaa Maunulan kohdalla.  Keskuspuistosta kulkee nykyisin viheryhteys Pirttipolunpuiston kautta ja edelleen Tuusulanväylän länsireunaa Pakilaan. Viheryhteydelle on varattu kaavarungossa riittävästi tilaa Maunulan kohdalla.