Asukaskysely muu alue

Palaa kyselyn pääsivulle, jos haluat muuttaa valitsemasi kaupunginosan.

Kysely muu alue

HUOM: Paina lopuksi sivun alareunan ”Lähetä vastauksesi” painiketta, jotta vastauksesi tallettuvat. Vastaustesi tiedot menetetään, jos poistut sivulta ennen niiden lähettämistä.

Kysymykset, joiden perässä on *-merkki, ovat pakollisia eli niihin on vastattava, jotta lähettää vastauksesi.

Tuusulan bulevardin varrelle on kaavailtu monipuolista ja tiivistä rakentamista n. 15.000 – 17.000 asukkaalle, mikä vastaa suuruudeltaan kolmen Postipuiston asukasmäärää. Miten uskot tämän vaikuttavan asuinympäristöösi?
Tuusulanväylän varrelle suunnitellut korkeimmat kerrosmäärät ovat 6-8. Käpylän aseman ja Käskynhaltijantien kohdalla kerrosmäärä voi olla 12-16. Mitä mieltä olet kerrosmääristä.
Kaavarungossa on suunniteltu alueelle rakennettavan yksi pysäköintipaikka kutakin 100 kerrosneliömetriä kohti, mikä tarkoittaa noin yhtä autopaikkaa joka toiselle kaksion kokoiselle asunnolle. Tulisko paikat toteuttaa mielestäsi ensisijaisesti:
Tuusulanväylälle on suunniteltu pikaraitiotietä, jonka pysäkkiväli olisi n. kilometri. Miten uskot pikaratikan vaikuttavan alueesi joukkoliikennepalveluihin.
Käpylän asemalle on kaavailtu bussiterminaalia, joka olisi pohjoissuunnasta kuten Vantaalta tai Pakilasta tulevien bussien päätepysäkki ja josta matka voisi jatkua pikaratikalla tai junalla. Mikä vaikutus tällä on mielestäsi alueesi joukkoliikenteeseen.
Miten uskot Tuusulanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi vaikuttavan asuinalueesi liikennehaittohin.
Miten luontokohteet on huomioitu kaavarungossa.