Asukaskysely Pakila

Palaa kyselyn pääsivulle, jos haluat muuttaa valitsemasi kaupunginosan.

Kysely Pakila

HUOM: Paina lopuksi sivun alareunan ”Lähetä vastauksesi” painiketta, jotta vastauksesi tallettuvat. Vastaustesi tiedot menetetään, jos poistut sivulta ennen niiden lähettämistä.

Kysymykset, joiden perässä on *-merkki, ovat pakollisia eli niihin on vastattava, jotta lähettää vastauksesi.

Tuusulan bulevardin varrelle on kaavailtu monipuolista ja tiivistä rakentamista n. 15.000 – 17.000 asukkaalle, mikä vastaa suuruudeltaan kolmen Postipuiston asukasmäärää. Miten uskot tämän vaikuttavan asuinympäristöösi?
Tuusulanväylän varrelle suunnitellut korkeimmat kerrosmäärät ovat 6-8. Käpylän aseman ja Käskynhaltijantien kohdalla kerrosmäärä voi olla 12-16. Mitä mieltä olet kerrosmääristä.
Kaavarungossa on suunniteltu alueelle rakennettavan yksi pysäköintipaikka kutakin 100 kerrosneliömetriä kohti, mikä tarkoittaa noin yhtä autopaikkaa joka toiselle kaksion kokoiselle asunnolle. Tulisko paikat toteuttaa mielestäsi ensisijaisesti:
Tuusulanväylälle on suunniteltu pikaraitiotietä, jonka pysäkkiväli olisi n. kilometri. Miten uskot pikaratikan vaikuttavan alueesi joukkoliikennepalveluihin.
Käpylän asemalle on kaavailtu bussiterminaalia, joka olisi pohjoissuunnasta kuten Vantaalta tai Pakilasta tulevien bussien päätepysäkki ja josta matka voisi jatkua pikaratikalla tai junalla. Mikä vaikutus tällä on mielestäsi alueesi joukkoliikenteeseen.
Miten uskot Tuusulanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi vaikuttavan asuinalueesi liikennehaittohin.
Miten luontokohteet on huomioitu kaavarungossa.
Tuusulanväylän liikennemäärät ovat suuret. Koska täydentävää rinnakkaista väylää ei ole, niin bulevardisoinnin seurauksena ruuhkan ilmaantuessa liikenne saattaa ohjautua mm. Pakilan asuinalueen teille, kuten esim. Yhdyskunnantielle, Sysimiehentielle, Jakokunnantielle. Näiltä suunnitelmissa on yhteys Tuusulan bulevardille. Liikennemäärien mahdollinen lisäys asuinalueella on mielestäni
Pakilasta on nykyään 4 bussilinjaa suoraan keskustaan eri reittejä pitkin. Tuusulan bulevardi -suunnitelmaan kuuluu bussiterminaali Käpylässä, joka olisi pohjoisen suunnasta tulevien bussien päätepysäkki ja siellä matkustajat siirtyisivät odottamaan raitiovaunua. Miten tämä vaikuttaisi käyttämiini joukkoliikenne palveluihin?
Vaikka Pakila on rajattu varsinaisen Tuusulan bulevardin ulkopuolelle, on kaupunkisuunnittelu ottanut käyttöön termin ”Tuusulan bulevardin vaikutusalue”, jota ei mitenkään ole tarkemmin määritelty tai rajattu. Suunnittelualueen tulisi olla selkeästi rajattu.