Kysely Tuusulan kaupunkibulevardin kaavarungosta

Kyselyn luonnos

Tämä on testiversio kyselystä kysymysasettelun ja kyselyn yleisen toimivuuden kokeilemiseksi käytännössä.

Tällä kyselyllä haluamme kerätä asukkaiden palautetta ja mielipiteitä Mäkelänkadun bulevardikaupungin eli Tuusulan kaupunkibulevardin kaavarungosta. Kaavarunko ja muutakin Tuusulan kaupunkibulevardiin liittyvää materiaalia on nähtävillä näillä sivuilla. Kyselyyn voi vastata X.X.2023 saakka. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan näillä sivuilla. Kyselyn tulokset luovutetaan myös Helsingin kaupungille sekä tutkimuskäyttöön.

Kysymykset, joiden perässä on *-merkki, ovat pakollisia eli niihin on vastattava, jotta kyselyn voi lähettää.

Tuusulan bulevardin varrelle on kaavailtu monipuolista ja tiivistä rakentamista n. 20.000 asukkaalle, mikä vastaa suuruudeltaan Kalasataman asukasmäärää vuonna 2030. Miten uskot tämän vaikuttavan asuinympäristöösi.
Tuusulanväylän varrelle suunnitellut korkeimmat kerrosmäärät ovat 6-8. Käpylän aseman ja Käskynhaltijantien kohdalla kerrosmäärä voi olla 12-16. Mitä mieltä olet kerrosmääristä.
Kaavarungossa on suunniteltu alueelle rakennettavan yksi pysäköintipaikka kutakin 100 kerrosneilömetriä kohti, mikä tarkoittaa yhtä autopaikkaa joka toiselle kaksion kokoiselle asunnolle. Tulisko paikat toteuttaa mielestäsi ensisijaisesti:
Tuusulanväylälle on suunniteltu pikaraitiotietä, jonka pysäkkiväli olisi n. kilometri. Miten uskot pikaratikan vaikuttavan alueesi joukkoliikennepalveluihin.
Käpylän asemalle on kaavailtu bussiterminaalia, joka olisi pohjoissuunnasta kuten Vantaalta tai Pakilasta tulevien bussien päätepysäkki ja josta matka voisi jatkua pikaratikalla tai junalla. Mikä vaikutus tällä on mielestäsi alueesi joukkoliikenteeseen.
Miten uskot Tuusulanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi vaikuttavan asuinalueesi liikennehaittohin.
Miten luontokohteet on huomioitu kaavarungossa.

HUOM: Tässä on esikerkkejä kaupunginosakohtaisista kysymyksistä, jotka tullaan sijoittamaan kaupungiosakohtaisiin kyselyhin.

Käpylä

Toteutuessaan bulevardi siirtäisi osan Mäkelänkadun läpiajoliikenteestä kulkemaan Käpylän aseman tienoilta radanvartta pitkin Pasilaan ja sieltä eteenpäin itään ja etelään. Toteutuksen rahoitus edellyttänee kuitenkin suunnitelma-alueen selvää tiivistämistä, mikä voi merkitä varsin tehokasta rakentamista aseman tienoilla ja uusia taloja myös Tuusulanväylän alun ja radan väliselle alueelle.

Mikä/mitkä vaihtoehdoista vastaavat parhaiten mielipidettäsi?

Metsälä

Osa Tuusulanväylän liikenteestä on suunniteltu jaettavaksi Metsälän kohdalla osin Veturitien suuntaan. Mikä olisi mielestäsi paras tapa johtaa liikenne Veturitielle.

Maunula

Käskynhaltijantien/Pakilantien ja Tuusulanväylän risteysalueelle muodostuu uudisrakentamisen yhteydessä mahdollisuus uusien palvelujen/toimintojen luomiseen alueelle nykyisen Maunulan Pakilantien varren palveluihin liittyen tai kokonaan uutena palvelualueena. Näetkö palvelujen /toimintojen lisäämisen tarpeellisena?
Tuleva lisärakentaminen sijoittuu Maunulan alueella pääosin Pirttipolun pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle sekä Suursuon puiston länsipuolen pientaloalueen ja Tuusulanväylän väliselle alueelle. Voiko mielestäsi kerrosluku uudisrakentamisessa olla:
Keskuspuistosta kulkee nykyisin viheryhteys Pirttipolunpuiston kautta ja edelleen Tuusulanväylän länsireunaa Pakilaan. Viheryhteydelle on varattu kaavarungossa riittävästi tilaa Maunulan kohdalla.