Länsiväylän kaupunkibulevardi

Länsiväylän kaupunkibulevardi oli mukana Helsingin 2016 yleiskaavassa. Korkein hallinto-oikeus tyrmäsi kuitenkin marraskuussa 2018 tämän bulevardihankkeen samoin kuin Turun-, Hämeenlinnan- ja Lahdenväylän osalta. Bulevardihanke on kuitenkin jatkunut Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan muodossa. Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavan suunnittelu jatkuu vuoteen 2025.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita kokouksessaan 9.5.2023. Suunnitteluperiaatteissa on mainittu tavoitteena suunnitella tiivistä, kantakaupunkimaista ja monipuolista rakennetta ja saada rakennettua alueelle asuntoja 10.000 – 15.000 uudelle asukkaalle. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu myös alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä suunnitteluperiaatteet, mutta edellytti mm:

  • että Lauttasaareen merellisyys ja vehreys säilyvät ja mahdolliset merentäytöt minimoidaan ja sijoitetaan luonnonrannat säästäen.
  • että suunnittelussa huomioidaan Salmisaaren osalta tulevan satamatunneliratkaisun vaikutus.
  • että jatkosuunnittelussa harkitaan osayleiskaavan jakamista siten, että Lauttasaarta ja Salmisaarta käsitellään erikseen.

Lauttasaaren osalta päätettiin lisäksi, että valmistelu perustuu ensi sijassa katumaiseen vaihtoehtoon. Lisäksi rakentamisen pääpaino tulee osoittaa Salmisaareen.

Lauttasaari-Seura teki Kaupunkiympäristölautakunnalle suunnitteluperiaatteiden hyväksymispäätöksestä 1.6.2023 oikaisuvaatimuksen. Siinä esitettiin, että Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaateiden hyväksymispäätös palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että lautakunnan päätöksessä ei rajattaisi pois mitään vaihtoehtoja. Päätösehdotus oikaisuvaatimuksen suhteen on, että sitä ei tutkita.

Länsiväylän bulevardin vaikutuksia on esitelty myös sivustolla Länsiväylä vs bulevardi.

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Länsiväylän osayleiskaava verkkokyselyLänsiväylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman verkkokyselyn tuloksetLänsiväylälansivayla
Länsiväylä skenaariotLänsiväylän ympäristön osayleiskaavan skenaariot ja muu taustamateriaaliLänsiväylälansivayla
Länsiväylä suunnitteluperiaatteetLänsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet 18.4.2023Länsiväylälansivayla