Metsälä

Metsälä (ruots. Krämertsskog) noin 1 000 asukkaan ja runsaan 1000 työpaikan osa-alue Helsingissä Oulunkylän, Maunulan ja Käpylän välissä. Alueen pohjoispuoli koostuu pientalovaltaisesta asuinalueesta, eteläpuoli on teollisuusaluetta. Niiden välissä kulkee vilkasliikenteinen Asesepäntie. Alueella toimii Metsälä-Seura, jonka sivut löytyvät osoitteesta https://kaupunginosat.fi/metsala/. Metsälä-Seuran julkaisema Tuusulan bulevardiin liittyvä materiaali löytyy tämän sivun alareunan dokumenttivarastosta.

Metsälä-Seura on seurannut aktiivisesti Tuusulan väylän bulevardisointisuunnitelmia vuodesta 2015 lähtien. Syksyllä 2018 seura lähetti lausunnon Kaupunkiympäristölaitakunnan jäsenille lausunnon, jossa esitettiin huoli mahdollisesta Asesepäntien liikenteen merkittävästä kasvusta sekä Metsälän itäreunan ja Tuusulantien väliin jäävän alueen kapeudesta, johon umpikorttelit eivät mahdu. Myös melusuojaukseen kiinnitettiin huomiota. Lausunto löytyy alla olevasta dokumenttivarastosta.

Keväällä 2019 Metsä-Seura teki kyselyn asukkaille, joiden kiinteistöille yleiskaava sallisi myös kerrostalojen rakentamisen. Tätä ei yleisesti ottaen kannatettu. Esitys löytyy alta.

Bulevardihankkeessa Metsälää erityisesti koskevat kohdat on esitetty alla olevassa kuvassa:

  1. viheralueet eli pohjoispuolinen metsikkö, Pirttipolun puisto ja viheryhteys keskuspuistosta Maunlan ja Pakilan suuntaan
  2. pientaloalueen eteläreuna ja mahdollinen kerrostalorakentaminen
  3. mahdollisuus jakaa Tuusulanväylän liikennettä suoraan Veturitielle ratapihan ylittävällä siltaratkaisulla
  4. miten suunniteltu bulevardi ja rakentaminen mahtuvat Metsälän ja Oulunkylän väliseen kapeikkoon

Erityisesti Käpylän aseman kohdalle sekä Käskynhaltijantie-Tuusulanväylän risteysalueelle on kaavailtu merkittävää lisärakentamista. Rakentamisen myötä toivotaan alueelle tulevan myös nykyisiä asukkaita hyödyttäviä palveluita.

Metsälään liittyvät dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Lausunto TuusulanbulevardistaMetsäläseuran lausunto Tuusulanbulevardista ennen suunniteluperiatteiden julkistamista, lokakuu 2018.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Metsälä asukaskyselyAsukaskysely Metsälän asukkaille liittyen kiinteistöjen kaavamuutokseen kerrostalorakentamista varten, maaliskuu 2019.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä MetsäläMetsälä-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, helmikuu 2020.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi