Oulunkylä

Tuusulan kaupunkibulevardi Oulunkylän alue

Oulunkylä-Seura ry edistää asuinalueensa yhteisöllisyyttä, osallistuu aktiivisesti kaupunginosan kehittämiseen seuraamalla ja kommentoimalla kunnallisia suunnitelmia sekä päätöksentekoa. Toimimme yhdessä myös läheisten kaupunginosayhdistysten ja -toimijoiden kanssa tapauksissa, jotka koskevat laajemmin Pohjois-Helsinkiä. Yksi näistä on kaupungin suunnitelma muuttaa Tuusulanväylä kaupunkibulevardiksi.

Oulunkylään on suunniteltu lisäasuntoja jopa 5000 uudelle asukkaalle vuoteen 2030 mennessä ja osa näistä suunnitelmista on jo toteutettu tai ovat rakenteilla. Myös Oulunkylän keskusta tulee muuttumaan huomattavasti, mikäli kaupungin aikeet lisärakentamisesta toteutuvat – liiketiloja rakennetaan uusiksi ja terveys/hyvinvointikeskus kasvaa nykyisestä nelinkertaiseksi. Kun Käskynhaltijantie ja Mäkitorpantie on jo kavennettu, tulee lisääntyvä paikallinen ja läpiajoliikenne aiheuttamaan ruuhkia ja päästöjä.

Tällä hetkellä on epäselvää miten bulevardialueen asukkaiden autoliikenne tullaan järjestämään ja miten bulevardin pohjoispään liikenteen nopeuserot hallitaan. Aluetta reunustavien jo rakennettujen asuinalueiden melusuojaukseen tulee panostaa sekä teknisesti että visuaalisesti.

Alueen asukkaat ovat huolissaan suunnittelualueelle jäävien Kustaankartanon rakennetun ympäristön ja sen viereisen viheralueen sekä Patolanmetsän reunamien kohtalosta. Samoin viheryhteyden säilyttäminen sekä itään että länteen Henrik Sohlbergin puiston kautta on turvattava. Istutuspuut ja ruohoalueet eivät mitenkään korvaa luonnonmukaisia viheralueita. Bulevardille esitettyjen rakennusten korkeus myös peittää läntisen luonnonvalon Oltermannintien ympäristön pientaloalueelta.

Oulunkylä-Seura yhdessä tämän sivuston muiden julkaisijoiden kanssa toivoo kaupunkisuunnittelulta avointa keskustelua alueen kehittämisessä.

Karttaan on numeroilla merkitty seuraavat tekstissä mainitut alueet:

  1. Kustaankartanon alue
  2. Patolanmetsä ja Henrik Sohlbergin puisto
  3. Oltermannintien pientaloalue
TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Metsälä-OulunkyläMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: Metsälän pientaloalueen ja Oulunkylän välinen osa.Kaavarunko, Metsälä, Oulunkylä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tbmetsala tboulunkyla tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä OulunkyläOulunkylä-Seuran kannanotto perustuen dokumenttiin Tuusulan bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet, syyskuu 2022.Oulunkylä, Tuusulan bulevarditboulunkyla tuusulanbulevardi