Sekä Itä- että Länsiväylän suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnassa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 9.5.2023 kokouksessaan sekä Itäisen bulevardikaupungin (Itäväylän bulevardi) sekä Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita.

Itäisen bulevardikaupungin osalta asia päätettiin jättää pöydälle. Asian jatkokäsittelyssä 16.5 ja 23.5 päädyttiin palauttaa suunnitteluperiaatteet uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan erilaisia pikaratiotien ratkaisuvaihtoehtoja. Lisätietoa löytyy sivulta Itäväylä.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavaan sisältyy ajatus Länsiväylän muuttamisesta bulevardiksi Lauttasaaren osalta. Kokouksessa hyväksyttiin osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet huomautuksilla mm. Lauttasaaren ominaispiirteiden ja vehreyden säilyttämisesta sekä sen harkitsemisesta, että osayleiskaava jaettaisiin erillisiin Lauttasaarta ja Salmisaarta koskeviin osiin. Lisäksi paatettiin, että jatkovalmistelu perustuu Lauttasaaren osalta katumaiseen vaihtoehtoon ja että rakentamisen pääpaino osoitetaan Salmisaareen. Asiasta lisää sivulla Länsiväylä, josta löytyy myös keskeisiä suunnitteluperiaatteisiin liittyviä dokumentteja.