Tuusulan kaupunkibulevardi

Yleiskaavassa 2016 esitettiin ajatus Tuusulanväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Suunnitelmasta käytetään myös nimeä Mäkelänkadun bulevardikaupunki. Suunnitelun periaatteet julkistettiin kesällä 2018 ja nyt odotetaan kaavarunkoa, jonka odotetaan tulevan nähtäville kesään 2023 mennessä.

Tuusulanväylän bulevardihankkeella on merkittävä vaikutus suunnittelualueen kaupunginosien – Käpylän, Metsälän, Oulunkylän, Maunulan ja Pakilan – kaupunkikuvaan ja se muuttaa nykyisten asukkaiden lähiympäristöä ja liikenneoloja merkittävästi, osin jopa radikaalisti. Edellä mainittujen kaupunginosien asukasyhdistykset ovat yhteistyössä seuranneet bulevardihankkeen etenemistä.

Kullakin kaupunginosalla on omat erityiset intressinsä, joista kerrotaan tarkemmin kaupunginosaan liittyvällä sivulla. Syyskuussa 2022 järjestettiin yhteinen yleisötilaisuus, jossa kerrottin bulevardihankkeesta alueen asukkaille. Kaupunginosilla on myös yhteisesti jaettuja intressejä, joista tehty yhteislausunto jaettiin Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille marraskuussa 2022. Erityisesti nousi esiin toive toimivammasta vuorivaikutuksesta asukkaitden ja kaupungin suunnittelijoiden välillä.

Edellä mainitut dokumentit löytyvät – muiden lisäksi – alta.

Tuusulan bulevardiin yleisellä tasolla liittyvät esitykset, lausunnot ym. dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLink
Uutta Pohjois-HelsinkiäKatsaus ajankohtaisiin Pohjois-Helsingin kaavahankkeisiin, mukana Tuusulan kaupunkibulevardi, marraskuu 2020.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardistaTuusulan bulevardin suunnittelualueen kaupunginosien 5.9.2022 järjestämä yleisötilaisuus kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Kaupungionosoien yhteislausuntoTuusulan bulevardin kaupunginosien – Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakila – yhteislausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, marraskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Tuusulan bulevardin esittelyLyhyt esitys Tuusulan bulevardista ja sen taustoista. Esitetty Käpylä-Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen

Kaikki Tuusulan bulevardiin liittyvät dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Suunnittelun taustaaTuusulan bulevardin suunnittelun taustaa ja perusteluja, joulukuu 2018.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Lausunto TuusulanbulevardistaMetsäläseuran lausunto Tuusulanbulevardista ennen suunniteluperiatteiden julkistamista, lokakuu 2018.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Maunulan aluefoorumi syyskuu 2018Aluefoorumi Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2018.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Maunulan aluefoorumi joulukuu 2019Maunulan aluefoorumin yleisötilaisuus yliskaavojen 2002 ja 2016 vaikutuksista Maunulaan sekn Tuusulan kaupunkibulevardista, joulukuu 2019.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Metsälä asukaskyselyAsukaskysely Metsälän asukkaille liittyen kiinteistöjen kaavamuutokseen kerrostalorakentamista varten, maaliskuu 2019.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Pasilanväylän liikennekäytäväSuunnitelma Pasilan väylästä, myös Tuusulanväylän liittämisestä siihen, helmikuu 2013.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Tuusulan bulevardi: suunnittelun taustaaSuunnittelun taustatietoja ja perusteluja, joulukuu 2018.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Uutta Pohjois-HelsinkiäKatsaus ajankohtaisiin Pohjois-Helsingin kaavahankkeisiin, mukana Tuusulan kaupunkibulevardi, marraskuu 2020.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulan bulevardi vuorovaikutusTuusulan kaupunkibulevardin vuorovaikutussuunnitelma ja aikataulu, joulukuu 2018.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Yleiskaavaprosessi: esimerkkiKuvaus yleiskaavaprosessista esimerkkinä Maunula ja Yleiskaava 2002, elokuu 2022.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardistaTuusulan bulevardin suunnittelualueen kaupunginosien 5.9.2022 järjestämä yleisötilaisuus kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Kaupungionosoien yhteislausuntoTuusulan bulevardin kaupunginosien – Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakila – yhteislausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, marraskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulan bulevardin esittelyLyhyt esitys Tuusulan bulevardista ja sen taustoista. Esitetty Käpylä-Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulanväylä OulunkyläOulunkylä-Seuran kannanotto perustuen dokumenttiin Tuusulan bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet, syyskuu 2022.Oulunkylä, Tuusulan bulevarditboulunkyla tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä MaunulaMaunula-Seuran kannanotto perustuen dokumenttiin Tuusulan bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet, heinäkuu 2022.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Pro Pakila adressiPro Pakilan adressi Tuusulantien länsipuolen kortteleiden säilyttämisestä pientaloalueena, helmikuu 2022.Pakila, Tuusulan bulevarditbpakila tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä PakilaPakila-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, kesäkuu 2022.Pakila, Tuusulan bulevarditbpakila tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä KäpyläKäpylä-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, elokuu 2022.Käpylä, Tuusulan bulevarditbkapyla tuusulanbulevardi
Suunnittelun periaatteetTuusulan bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet 11.12.2018Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä MetsäläMetsälä-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, helmikuu 2020.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi