Tuusulan kaupunkibulevardi

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi suunnittelualue

Yleiskaavassa 2016 esitettiin ajatus Tuusulanväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Suunnitelmasta käytetään nykyisin nimeä Mäkelänkadun bulevardikaupunki. Näitä kahta nime nimitystä käytetään tällä sivustolla rinnakkain.

Bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet hyväksyttiin joulukuussa 2018. Kaavarungon luonnos julkaistiin 13.11.2023 ja pari vuotta alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Kaavarungon materiaali löytyy sivulta Kaavarunko ja sieltä löytyvät myös linkit Helsingin kaupungin bulevardikaupunkia esitteleville sivuille. Yksityiskohtaisempia suunnitelmia ei ole vielä julkaistu kaikilta alueilta kuten Luoteis-Käpylästä, Käskynhaltijantien-Pakilantien risteysalueelta tai siitä pohjoisen suuntaan.

Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kuten yleis- tai asemakaava, mutta se ohjaa jatkossa tehtävää yksityiskohtaista asemakaavoitusta. Kaavarungosta käy ilmi miten asunto- ja toimistorakentaminen, julkiset palvelut, virkistysalueet ja liikenne sijoittuvat suunnittelualueelle. Kaavarungon alue on Metsälän ja Oulunkylän välisessä kapeikossa sekä Pakilan alueella hieman laajempi kuin 18.12.2018 hyväksytty suunnittelualue.

Tuusulanväylän bulevardihankkeella on merkittävä vaikutus suunnittelualueen kaupunginosien – Käpylän, Metsälän, Oulunkylän, Maunulan ja Pakilan – kaupunkikuvaan ja se muuttaa nykyisten asukkaiden lähiympäristöä ja liikenneoloja merkittävästi, osin jopa radikaalisti. Edellä mainittujen kaupunginosien asukasyhdistykset ovat yhteistyössä seuranneet bulevardihankkeen etenemistä.

Kullakin kaupunginosalla on omat erityiset intressinsä, joista kerrotaan tarkemmin kaupunginosaan liittyvällä sivulla. Syyskuussa 2022 järjestettiin yhteinen yleisötilaisuus, jossa kerrottin bulevardihankkeesta alueen asukkaille. Kaupunginosilla on myös yhteisesti jaettuja intressejä, joista tehty yhteislausunto jaettiin Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille marraskuussa 2022. Erityisesti nousi esiin toive toimivammasta vuorivaikutuksesta asukkaitden ja kaupungin suunnittelijoiden välillä.

Edellä mainitut dokumentit löytyvät – muiden lisäksi – alta.

Tuusulan bulevardiin yleisellä tasolla liittyvät esitykset, lausunnot ym. dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLink
Uutta Pohjois-HelsinkiäKatsaus ajankohtaisiin Pohjois-Helsingin kaavahankkeisiin, mukana Tuusulan kaupunkibulevardi, marraskuu 2020.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardistaTuusulan bulevardin suunnittelualueen kaupunginosien 5.9.2022 järjestämä yleisötilaisuus kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Kaupungionosoien yhteislausuntoTuusulan bulevardin kaupunginosien – Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakila – yhteislausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, marraskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen
Tuusulan bulevardin esittelyLyhyt esitys Tuusulan bulevardista ja sen taustoista. Esitetty Käpylä-Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinen

Kaikki Tuusulan bulevardiin liittyvät dokumentit:

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Kyselyn tuloksetAsukaskyselystä 29,2.2024 järjestetyn yleisötilaisuuden materiaali, jossa on myös yhteenveto kyselyn tuloksista.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Kaavarunkolausunto PakilaPakila-Seuran lausunto Mäkelankadun bulevardikaupungin kaavarungostaKaavarunko, Lausunnot, Pakila, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tblausunnot tbpakila tuusulanbulevardi
Kaavarunkolausunto OulunkyläOulunkylä-Seuran lausunto Mäkelankadun bulevardikaupungin kaavarungostaKaavarunko, Lausunnot, Oulunkylä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tblausunnot tboulunkyla tuusulanbulevardi
Kaavarunkolausunto MetsäläMetsälä-Seuran lausunto Mäkelankadun bulevardikaupungin kaavarungostaKaavarunko, Lausunnot, Metsälä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tblausunnot tbmetsala tuusulanbulevardi
Kaavarunkolausunto MaunulaMaunula-Seuran lausunto Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungostaKaavarunko, Lausunnot, Maunula, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tblausunnot tbmaunula tuusulanbulevardi
Kaavarunkolausunto KäpyläKäpylä-Seuran lausunto Mäkelankadun bulevardikaupungin kaavarungostaKaavarunko, Käpylä, Lausunnot, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tbkapyla tblausunnot tuusulanbulevardi
LiikennejärjestelmäLiikkumisen nykytilanne, liikennejärjestelmän tavoitteet ja vaikutukset.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Kaavarungon havainnekuvaSuurennettavissa oleva havainnekuva kaavarungosta: korttelit, nykyiset rakennukset, viheralueet, tieverkosto.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
KaavarunkoselostusSuunnittelualueen nykytilanteen kuvaus, ratkaisujen perustelut, kaavarungon sisältö ja vaikutukset.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
MetsäluontoarviointiMäkelänkadun bulevardikaupungin metsäalueiden monimuotoisuuden arviointi.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Metsälän ominaispiirteetSelvitys Metsälän pientaloalueen ominaispiirteistä: historia, kaavoituksen vaiheet, arkkitehtuuri ja katumiljöö.Kaavarunko, Metsälä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tbmetsala tuusulanbulevardi
Länsi-Pakila suunnitteluperiaatteetLänsi-Pakilan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet ja kehittämistavoitteet, maaliskuu 2022.Pakila, Tuusulan bulevarditbpakila tuusulanbulevardi
Käpylän asemaMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: Käpylän aseman seutu Metsälän pientaloalueelta Käpylän luoteisreunalle.Kaavarunko, Käpylä, Metsälä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tbkapyla tbmetsala tuusulanbulevardi
ViherrakenneMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: viheralueitten kartta.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Julkiset ulkotilatMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: puistot, viheralueet ja viherverkosto.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Liikkuminen ja liikenneMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: liikkuminen, liikenne ja katuverkko.Kaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Metsälä-OulunkyläMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko: Metsälän pientaloalueen ja Oulunkylän välinen osa.Kaavarunko, Metsälä, Oulunkylä, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tbmetsala tboulunkyla tuusulanbulevardi
Kaavarunko palvelutMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungossa esitetyt alueen palvelutKaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Kaavarunko korttelitMäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungon korttelisuunnitelmaKaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Kaavarunko luonnosMäkelänkadun kaupunkibulevardin kaavarungon luonnosKaavarunko, Tuusulan bulevarditbkaavarunko tuusulanbulevardi
Lausunto TuusulanbulevardistaMetsäläseuran lausunto Tuusulanbulevardista ennen suunniteluperiatteiden julkistamista, lokakuu 2018.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Maunulan aluefoorumi syyskuu 2018Aluefoorumi Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2018.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Maunulan aluefoorumi joulukuu 2019Maunulan aluefoorumin yleisötilaisuus yliskaavojen 2002 ja 2016 vaikutuksista Maunulaan sekn Tuusulan kaupunkibulevardista, joulukuu 2019.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Metsälä asukaskyselyAsukaskysely Metsälän asukkaille liittyen kiinteistöjen kaavamuutokseen kerrostalorakentamista varten, maaliskuu 2019.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi
Pasilanväylän liikennekäytäväSuunnitelma Pasilan väylästä, myös Tuusulanväylän liittämisestä siihen, helmikuu 2013.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Tuusulan bulevardi: suunnittelun taustaaSuunnittelun taustatietoja ja perusteluja, joulukuu 2018.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Uutta Pohjois-HelsinkiäKatsaus ajankohtaisiin Pohjois-Helsingin kaavahankkeisiin, mukana Tuusulan kaupunkibulevardi, marraskuu 2020.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulan bulevardi vuorovaikutusTuusulan kaupunkibulevardin vuorovaikutussuunnitelma ja aikataulu, joulukuu 2018.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Yleiskaavaprosessi: esimerkkiKuvaus yleiskaavaprosessista esimerkkinä Maunula ja Yleiskaava 2002, elokuu 2022.Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardistaTuusulan bulevardin suunnittelualueen kaupunginosien 5.9.2022 järjestämä yleisötilaisuus kaupunkibulevardin suunnitelmista, syyskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Kaupungionosoien yhteislausuntoTuusulan bulevardin kaupunginosien – Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakila – yhteislausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, marraskuu 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulan bulevardin esittelyLyhyt esitys Tuusulan bulevardista ja sen taustoista. Esitetty Käpylä-Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2022.Tuusulan bulevardi, Yleinentuusulanbulevardi tbyleinen
Tuusulanväylä OulunkyläOulunkylä-Seuran kannanotto perustuen dokumenttiin Tuusulan bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet, syyskuu 2022.Oulunkylä, Tuusulan bulevarditboulunkyla tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä MaunulaMaunula-Seuran kannanotto perustuen dokumenttiin Tuusulan bulevardikaupungin suunnittelun periaatteet, heinäkuu 2022.Maunula, Tuusulan bulevarditbmaunula tuusulanbulevardi
Pro Pakila adressiPro Pakilan adressi Tuusulantien länsipuolen kortteleiden säilyttämisestä pientaloalueena, helmikuu 2022.Pakila, Tuusulan bulevarditbpakila tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä PakilaPakila-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, kesäkuu 2022.Pakila, Tuusulan bulevarditbpakila tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä KäpyläKäpylä-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, elokuu 2022.Käpylä, Tuusulan bulevarditbkapyla tuusulanbulevardi
Suunnittelun periaatteetTuusulan bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet 11.12.2018Suunnittelu, Tuusulan bulevarditbsuunnittelu tuusulanbulevardi
Tuusulanväylä MetsäläMetsälä-Seuran kannanotto Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmista perustuen kaupungin julkaisemaan Suunnittelun periaatteet dokumenttiin, helmikuu 2020.Metsälä, Tuusulan bulevarditbmetsala tuusulanbulevardi