Lausunto Tuusulan kaupunkibulevardista

Tuusulan kaupunkibulevardin suunnittelualue kattaa osia viidestä kaupunginosasta: Käpylä, Metsälä, Oulunkylä, Maunula ja Pakila. Kaupunginosat järjestivät yhdessä Tuusulan bulevardia käsittelevän yelisötilaisuuden syyskuussa 2022. Yhteistyön ja yleisötilaisuuden palautteen perusteella kaupunginosat laativat yhteisen lausunnot, joka jaettiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille marraskuuussa 2022. Lausunto on luettavissa täältä.

Vaikka kullakin kaupunginosalla on omat erityiset intressinsä, niillä on myös yhteisesti jaettuja intressejä, jotka esitettiin yhteislausunnossa. Erityisesti nousi esiin toive toimivammasta vuorivaikutuksesta asukkaitden ja kaupungin suunnittelijoiden välillä. Myös paikallistasolla toimivat liikenneratkaisut, viheralueiden turvaaminen ja pientaloalueiden säilyminen mainittiin lausunnossa.