Vihdintien-Huopalahdentien kaupunkibulevardi

Sivu on työn alla.

Vihdintien kaupunkibulevardin – tai Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki – oli mukana vuoden 2016 yleiskaavassa eikä Hallinto-oikeus puuttunut siihen 2018  päätöksessään. Kaupunki julkaisi suunittelun periaatteet kesäkuussa 2018 ja hyväksyi kaavarungon marraskuussa 2019.

Suunnittelualue ulottuu Huopalahdentien eteläosasta Pohjois-Haagaan ja se kattaa osia Munkkiniemen, Munkkivuoren, Pitäjänmäen sekä Etelä- ja Pohjois-Haagan kaupunginosista.

Kaavarungossa merkittävä osa yli 13 hehtaarin kokoisesta Riistavuorenpuistosta on osoitettu rakentamiselle, mikä on herättänyt vastustusta erityisesti Haagan alueella. Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kaupunkibulevardin rakentamisen vaikutukset heikentäisivät Länsi-Helsingin viheralueverkostoa.

Myös Vihdintien suunnitelmissa pikaraitiotie on keskeisessä roolissa. Reitti alkaisi Erottajalta ja sen on suunniteltu ulottuvan Kannelmäkeen saakka. Hanke on osa Helsingin seudun MAL- eli maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimusta, joka pitää sisällään suunnitelmat pääkaupunkiseudun isoista liikennehankkeista ja joka ohjaa asuntotuotantoa 2020-luvun loppuun.

Vihdintien-Huopalahdentien bulevardiin liittyviä dokumentteja:

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categories
Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki, kaavarunkoHelsingin kaupunkiympäristölautyakunnan päätös kaavarungosta ja päätöksen liitteet.Vihdintievihdintie
Vihdintie kaavarunko karttaVihdintien ja Huopalahdentien kaavarungon kartta, kesäkuu 2019.Vihdintievihdintie
Kaavarunko yleisesitysYleisesitys kaavarungosta ja sen sisällöstä, syyskuu 2022.Vihdintievihdintie
Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardin suunnitteluperiaatteetTaustaa ja perusteluja kaupunkinbulevardin suunnitteluun, kesäkuu 2018.Vihdintievihdintie