Tuusulan bulevardin kaavarunko ja asukaskysely

Alkuperainen ja muuttunut suunnittelualue

Tuusulan bulevardin eli Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko on julkaistu 13.11.2023. Kaavarungon suunnitteluaineisto löytyy sivulta Kaavarunko. Sieltä löytyvät myös linkit Helsingin kaupungin bulevardikaupunkia esitteleville sivuille

Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kuten yleis- tai asemakaava, mutta se ohjaa jatkossa tehtävää yksityiskohtaista asemakaavoitusta. Kaavarungosta käy ilmi miten asunto- ja toimistorakentaminen, julkiset palvelut, virkistysalueet ja liikenne sijoittuvat suunnittelualueelle. Kaavarungon alue on Metsälän ja Oulunkylän välisessä kapeikossa sekä Pakilan alueella hieman laajempi kuin 18.12.2018 hyväksytty suunnittelualue.

Kaavarunkoon kannattaa tutustua ja on myös tärkeää kertoa siitä mielipiteensä. Käytettävissä on seuraavia palautekanavia:

  • Tällä sivustolla avataan 20.11.2023 suunnittelualueen kaupunginosien yhteinen Asukaskysely.
  • Kaupunki on avannut Kerro kantasi -palveluun mahdollisuuden kertoa mielipiteensä kaavarungosta. Kuuleminen on auki 1.2.2023 saakka.

Helsinki selvittää asuntorakentamista Pitäjänmäen yritysalueelle

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin asuntorakentamista on Haagan alueella ehdotettu Riistavuoren metsän alueelle Huopalahdentien itäpuolelle. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 19.9.2023 valtuustualoitetta, jossa on ehdotettu arvioitavaksi mahdollisuutta asuntorakentamiselle Pitäjänmäen eli Valimon toimitila-alueelle yleiskaavan sallimissa rajoissa. Tällöin voitaisiin säästää Riistavuoren metsää, kun osa rakentamisesta sijoittuisikin Vihdintien länsipuolelle (kts. kartta sivulla Vihdintie).

Ehdotus jätettiin pöydälle, mutta jatkokäsittelyssa 26.9 päätettiin antaa kaupunginhallitukselle lausunto, että on perusteltua käynnistää koko Pitäjänmäen yritysaluetta koskien tarvittavat selvitykset ja valmistelut, jotka mahdollistavat alueen osayleiskaavoituksen tavoitteena palvella sekä yritystoimintaa että asumista.

Sekä Itä- että Länsiväylän suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnassa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 9.5.2023 kokouksessaan sekä Itäisen bulevardikaupungin (Itäväylän bulevardi) sekä Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita.

Itäisen bulevardikaupungin osalta asia päätettiin jättää pöydälle. Asian jatkokäsittelyssä 16.5 ja 23.5 päädyttiin palauttaa suunnitteluperiaatteet uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan erilaisia pikaratiotien ratkaisuvaihtoehtoja. Lisätietoa löytyy sivulta Itäväylä.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavaan sisältyy ajatus Länsiväylän muuttamisesta bulevardiksi Lauttasaaren osalta. Kokouksessa hyväksyttiin osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet huomautuksilla mm. Lauttasaaren ominaispiirteiden ja vehreyden säilyttämisesta sekä sen harkitsemisesta, että osayleiskaava jaettaisiin erillisiin Lauttasaarta ja Salmisaarta koskeviin osiin. Lisäksi paatettiin, että jatkovalmistelu perustuu Lauttasaaren osalta katumaiseen vaihtoehtoon ja että rakentamisen pääpaino osoitetaan Salmisaareen. Asiasta lisää sivulla Länsiväylä, josta löytyy myös keskeisiä suunnitteluperiaatteisiin liittyviä dokumentteja.