22. Peruskoulu (yläkoulu)

SEURAAVAEDELLINEN • ALKUUN

Jakomäen yhteiskoulu aloitti toimintansa Puistolassa 1969. Oma rakennus valmistui 1972, julkisivun peruskorjaus 2011. Koulu tekee aktiivista yhteistyötä mm. nuorisotalon, liikuntaviraston ja kirjaston sekä musiikkioppilaitosten kanssa. Koulu on ollut mukana monissa kansainvälisissä projekteissa. Sillä on ollut kumppanuuskouluna vuodesta 2000 lähtien Pietarin kaupungin koulu nro 212 Kupsilan kaupunginosassa.

Uimahalli valmistui koulurakennuksen yhteyteen 1972, peruskorjattu 2009–11, jolloin asennettiin mm. Helsingin uudenaikaisimmat vedenpuhdistuslaitteet. Kohua herätti 2008 kokeiltu musliminaisten uimavuoro, joka muutettiin remontin jälkeen kaikille naisille avoimeksi uimavuoroksi.

www.hel.fi/hki/jako/fi/Etusivu

www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimahallit/jakom_en+uimahalli

fi.wikipedia.org/wiki/Kupsila

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Simo Karisalo