30. Jakomäen lehdot

SEURAAVAEDELLINEN • ALKUUN

Luonnontilaisen puuston hallitsemissa lehdoissa on alhaalla Vantaan rajan tuntumassa purojen ruokkimaa märkää korpea leppineen, paatsamineen ja laajoine suursaniaispeitteineen. Vetisimmillä pinnoilla viihtyvät vehka, raate ja korpikaisla. Ylempänä puusto on kuusivaltaisempaa, joukossa metsälehmusryhmiä. Ulkoilupolkujen risteyksessä on sadan pähkinäpensaan lehto, suojeltu 2001 luonnonsuojelulain nojalla. Muita harvinaisia lajeja ovat hentosara, ketunlieko ja maariankämmekkä. Tavanomaisten metsäpuiden joukossa esiintyvät vaahtera ja tammi. Lahopuiden ansiosta ravintoa löytyy runsaalle pesimälinnustolle, joukossa peukaloinen, uunilintu ja palokärki. Kenttäkerroksen lajeja ovat vadelma, mustikka, kielo, oravanmarja ja sudenmarja. Maiseman monipuolisuus ja yhtenäisyys luovat kohteeseen pääkaupungissa harvinaista vanhan metsän tuntua.