jakomäentie 6, kankarepolku9,asemakaavamuutos

 

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURA ry

 
 
 
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki
kaupunkisuunnittelu@hel.fi
 
 
Jakomäki, Jakomäentie 6 Kankarepolku 9, asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavalausunto.
 
Yleistä
 
   Suurmetsä-Jakomäki Seura on Koillis-Helsingissä: Jakomäen, Suurmetsän, Heikinlaakson ja Alppikylän alueella toimiva kaupunginosayhdistys, joka välittää asukkaiden mielipiteitä päättäjille ja tekijöille.
   Lausunnon kohteena on purettavien Jakomäentie 6 kahden talon tilalle rakennettavien talojen suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaiseksi muutetun kaavan luonnos.
   Koska ei ole ollut käytettävissä kyseistä asemakaavan muutosesitystä, pohjautuu lausuntomme saatuihin tietoihin,yleisiin kaavan kehittämistarpeisiin ja ympäristön muutoksiin.
 
Mielipiteemme ja muutosesitykset:
 
1.     Helsingin alueen uusiin kerrostaloihin on rakennettu eri ikäisten asukkaiden käyttöön kerho- ja harrastustiloja, jotka ovat asuintilojen tasoisia eikä kellaritiloista muutettuja. Jakomäentie 6:n eri taloissa on jo vastaavanlaisiksi harrastustiloiksi muutettuja maanpäällisiä kellaritiloja. Niiden käytöstä vastaavat talotoimikunnat. Ne ovat ahkerassa käytössä ja käyttäjinä on asukkaista naapuritaloista ja jopa kauempaakin alueelta.,
Toteutuneeseen perustuen Seura esittää merkittäväksi asemakaavaan, että jokaiseen taloon on rakennettava (pelkkä mahdollisuus tai varaaminen ei riitä) kerhotiloja eri-ikäisille noin 2% kerrosalan lisäksi.
 
2.     Lahdenväylän liikennemelu on ollut jo nykyisten talojen haittana, eikä se laske vaadittavalle tasolle yksin rakennuksissa tehtävillä toimenpiteillä. Destia – Lahdenväylän haltijana ei ole varannut rahaa meluesteiden rakentamiseen Sille on tärkeämpää, että liikenne sujuu valtakunnan tärkeimmällä tiellä. Sen sijaan Helsingin on katsottava asukkaidensa etua ja rakennettava meluesteet. Käytäntönä on ollut, että uudisrakentamisen yhteydessä meluesteiden rakentamiseen rahaa on saatu, mutta vanhan asutuksen ja valtatien väliin meluesteen rakentamiselle ei rahaa ole löytynyt.
Nyt kun on kyseessä uudisrakentamishanke esittää Seura, että sen yhteydessä varataan rahaa, suunnitellaan ja toteutetaan melusuojarakenteet ainakin koko Jakomäentie 6 tontin osalle – ,mahdollisesti myös koko Jakomäen osalle. Melumuurin luonnollinen paikka  on Jakomäentien ja Lahdenväylän välissä mutta se voisi sijaita myös Jakomäentie 6 tontin puolella.
 
3.     Sitten ne autopaikat. Jakomäen ongelmana ovat olleet aikanaan 40 vuotta sitten tehdyt periaateratkaisut sijoittaa autopaikat suurille paikoitustonteille Jakomäkeä kiertävän tien varteen tai valvomattomille betonikansille mäen kylkeen. Niistä näytetään pääsevän vähitellen eroon – vai näytetäänkö. Toisaalta Suurmetsän puolella Kalteentien varressa paikoituskentät ovat toimineet, mutta siellä onkin autot lukituissa peltitalleissa.
Seura esittää autopaikkojen sijoittamista sekä pienempinä ryhminä rakennusten väliin ettät  Jakomäentien varteen katoksina tai/talleina antamaan myös yksityisyyttä ja melusuojaa.
 
4.     Ei kaava-asiana, vaan ison tontin eri rakennuksiin opastusasiana on jatkosuunnittelussa huomioon otettava, että vaikka tontin osoite on Jakomäentie 6, on ajoyhteys osaan taloista Jakomäen toiselta puolelta Kankaretien ja Kankarepolun kautta.
Jakomäessä oli aikanaan hyvät opasteet tauluineen. Seura esittääkin tässä yhteydessä tehtäväksi uusi koko Jakomäen opastussuunnitelma ja rakennettava opasteet.
 
Seura ja Jakomäen aktiiviset talotoimikunnat ovat jatkossakin valmiit antamaan paikallistietoa hyvien ratkaisujen löytämiseksi kuuluisan kaupunginosan rakentamisen ongelmiin.
 
 
Yhteistyöterveisin
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry
 
 
 
                      Eero Lehto                                                                      Vesa Vähätalo
                      varapuheenjohtaja                                                          sihteeri
                      Sienikujaa 13, 00760 Helsinki                                       Rousku 2 R, 00760 Helsinki
                      0500 100288                                                                  0500-871030
                      eero.lehto@elisanet.fi                                                    vesa.vahatalo@pp1.inet.fi