Maakuntakaava 20.2 ja yleiskaava 27.2 mennessä lausuttavina

Koillista syvälti
koskettavat Maakuntakaava ja Yleiskaavaluonnos ovat lausuttavina. Ydinkysymys
kuuluu: haluammeko Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien viher- ja
ulkoilualueiden häviävän maailman tuuliin?Onko lentoasemarakennus ilman ympäröiviä lentokoneita ja lentotoimintaa minkään
arvoinen? Riittääkö meille ulkoiluun kentälle kaavaillun asukasmäärältään
Riihimäen kokoisen kaupungin tuuliset kadut? Mitä arvelet mahdollisten tulevien
rakennusten kerrosluvusta, kun 2,5 km2 alueelle pakataan 25000…30000 asukasta
– siis 10000 asukasta / km2? (Tapulissa, Jakomäellä ja Alppikylässä asukkaita
on noin 3000 / km2. ).Katso flaijeri:Tiedote_alueelle.pdf