Malmin sairaala

Malmin sairaalan Peruskorjaus ja laajennustyöt

Lähiseudun asukkaille ja muille hankkeesta tietoa tarvitseville järjestetään
asukasilta maanantaina 25.5.2009 kello 18 – 19 Malmin seurakuntasalissa, os.
Kunnantie 1, 00700 Helsinki. Tilaisuudessa hankkeesta kertovat
terveyskeskuksen edustajat, rakentamisesta vastaava Tilakeskus sekä HKR-Rakennuttaja.

Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat kesällä 2009.

 Malmin sairaalan päivystykselle uudet tilat
– piha-alueella rakennustyöt alkavat tänä kesänä

Laajat ja pitkäaikaiset rakennustyöt alkavat tukitilojen ja kunnallistekniikan
rakentamisella, mikä aiheuttaa huomattavia maankaivutöitä koko
sairaala-alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat mm. ambulanssi- ja
taksiliikenteen sekä kevyen liikenteen osalta. Myös paikoitusjärjestelyihin
tulee muutoksia.

Nyt alkavat rakennustyöt kestävät vuoteen 2014. Malmin päivystys muuttaa
syksyllä 2010 väliaikaistiloihin Marian sairaalaan vuosiksi 2010 – 2014.
Nykyisen Marian sairaalan tilat vapautuvat, kun Marian päivystys muuttaa
uuteen Haartmanin sairaalaan syksyllä 2009.

Lähiseudun asukkaille ja muille hankkeesta tietoa tarvitseville järjestetään
asukasilta maanantaina 25.5.2009 kello 18 – 19 Malmin seurakuntasalissa, os.
Kunnantie 1, 00700 Helsinki. Tilaisuudessa hankkeesta kertovat
terveyskeskuksen
edustajat, rakentamisesta vastaava Tilakeskus sekä HKR-Rakennuttaja.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin kaupungin terveyskeskus – www.hel.fi/terveyskeskus
Tilakeskus – www.tilakeskus.fi
HKR-Rakennuttaja – www.hkr.hel.fi/hkr-rakennuttaja